Vogelgriep uitgebroken!

Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Vogelgriep

Het virus dat vogelgriep veroorzaakt duikt geregeld op. Bij wilde vogels of bij commercieel gehouden pluimvee. Meestal blijft het bij de minder gevaarlijke - laagpathogene - varianten. Maar ook dan worden - als het om H5 of H7 virus gaat - besmette kippen of ander pluimvee geruimd. Soms is er een gevaarlijke type vogelgriep dat een pluimveebedrijf binnendringt. Vaak zie je dan dat meerdere bedrijven besmet raken.
Wil je dat we je op de hoogte houden over vogelgriep? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Nieuws over Vogelgriep

13 maart 2018 - 11:56

Vogelgriep in Kamperveen

Er is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Kamperveen. Dat meldt pluimveehouder Menno Setz op twitter. Volgens pluimveeweb.nl gaat het om een eendenbedrijf.
13 maart 2018 - 09:56

NBVH wil af van jaarlijkse afschermplicht…

De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders NBvH) wil af van de jaarlijkse afschermplicht in geval van vogelgriep. De verplichting is zinloos, aangezien er toch niet wordt gecontroleerd. De NBvH wil de verantwoordelijkheid leggen bij de houders van hobbypluimvee. ''Laat hobbyhouders zelf de afweging maken of ze hun dieren willen…
26 februari 2018 - 09:33

Vogelgriep bij vleeskuikenbedrijf in het…

Op een pluimveebedrijf het Groningse Oldekerk is vogelgriep (H5N6) uitgebroken. Het gaat om een bedrijf dat vleeskuikens fokt, een zogeheten vermeerderingsbedrijf. Alle 36.000 kippen worden gedood.
16 februari 2018 - 10:02

Vogelgriep H5N6 gevonden in dode zwanen,…

Het nu heersende vogelgriepvirus H5N6 is gevonden in dode zwanen, meeuwen, futen en kuifeenden. Het aantal gevonden dode dieren is gering. Dat betekent niet dat het virus minder actief is dan het H5N8 virus van een jaar geleden.

Artikelen over Vogelgriep

08 december 2017 - 13:01

Actuele situatie vogelgriep 2017 en 2018

Update 13 maart 2018 Vogelgriep bij vleeseendenbedrijf in Kamperveen. De NBvH pleit voor het afschaffen van de landelijke afschermplicht voor hobbypluimvee. Minister Schouten kondigt aan dat ze gaat uitzoeken of een regionale ophok- en afschermplicht mogelijk is. Pluimvee in 1-kilometerzone rond besmet bedrijf wordt niet langer automatisch geruimd…
14 december 2016 - 11:58

Actuele situatie vogelgriep 2016-2017

Sinds 1 januari 2017 hebben zich in Nederland geen uitbraken van vogelgriep meer voorgedaan bij commercieel pluimvee. Wel waren er in maart nog besmettingen bij hobbypluimee. In dit artikel houden we de actuele situatie bij en berichten we over de ophokplicht en afschermplicht.
22 november 2014 - 20:24

Vaccinatie tegen vogelgriep

Hobbypluimvee mag gevaccineerd worden tegen vogelgriep. Nederland moet daar wel toestemming voor vragen bij de Europese Commissie.
21 november 2014 - 21:13

Verschijnselen van vogelgriep

Milde vogelgriep leidt nauwelijks tot ziekteverschijnselen. Kippen met hoogpathogene vogelgriep zijn ernstig ziek en gaan meestal dood.
21 november 2014 - 20:55

Wat houdt de ophokplicht in voor hobbypluimvee?

De ophok- en afschermplicht betekent voor hobbyhouders dat pluimvee en/of andere gehouden vogels zodanig afgeschermd moeten worden dat ze niet in direct contact kunnen komen met wilde vogels en hun uitwerpselen.
21 november 2014 - 20:41

Waar komt het vogelgriepvirus H5N8 vandaan?

Het vogelgriep virus dat in West Europa de kop opsteekt, komt overeen met virus in wilde vogels rond het Uvs Nuur meer op de grens van Mongolië en Rusland. Het zou door trekvogels naar West Europa worden overgebracht.
21 november 2014 - 20:28

Hobbypluimvee in tijden van vogelgriep

Waar krijgen houders van hobbykippen mee te maken als er een uitbraak is van hoogpathogene vogelgriep?

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour