Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Vogelgriep

De laatste jaren doen zich geregeld besmettingen voor met een gevaarlijk ''hoogpathogeen'' type vogelgriep dat een pluimveebedrijf, een kinderboerderij of een hobbypluimveehouderij binnendringt. De verwachting is dat het virus niet meer weggaat.

Nieuws over Vogelgriep

08 februari 2024 - 06:03

Update en kaart met besmettingen vogelgriep

In Nederland zijn sinds oktober 2021 meer dan 6 miljoen kippen, eenden en kalkoenen gedood vanwege een besmetting met vogelgriep of een ruiming uit voorzorg *). Hoewel het aantal besmettingen bij gehouden pluimvee sinds eind 2022 sterk is teruggelopen, is er nog altijd virus aanwezig onder wilde vogels. Op deze pagina vind je een chronologisch …
30 januari 2024 - 10:44

Vaccinatie pluimvee tegen vogelgriep laat op…

De vaccinatie van commercieel gehouden pluimvee tegen vogelgriep laat nog altijd op zich wachten. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van demissionair minister Adema. In de brief wordt met geen woord gerept over een mogelijke vaccinatie van het hobbypluimvee.
07 september 2023 - 10:54

Vaccinatie pluimvee mogelijk eerste kwartaal…

Landbouwminister Adema gaat de vaccinatie van export-kippen ontkoppelen van de vaccinatie van kippen die worden gehouden voor de binnenlandse markt. Met de vaccinatie van het pluimvee voor de binnenlandse markt wordt in het eerste kwartaal van 2024 een begin gemaakt. Mogelijk kan ook het hobbypluimvee vanaf dat moment worden ingeënt.
31 augustus 2023 - 08:10

Ophok- en afschermplicht opgeheven in groot…

De ophok- en afschermplicht is in een groot deel van Nederland opgeheven. De maatregel tegen vogelgriep bleef anvankelijk nog wel van kracht in gebieden in Gelderland en Limburg (regio's 7, 10 en 19).

Artikelen over Vogelgriep

16 juni 2023 - 13:24

Vaccinatie tegen vogelgriep

Hobbypluimvee mag gevaccineerd worden tegen vogelgriep. Nederland moet daar wel toestemming voor vragen bij de Europese Commissie.
18 april 2023 - 09:25

Preventie vogelgriep: afschermplicht leidt tot…

Dit bericht is bijgewerkt op 18 april 2023. Er zijn nieuwe gegevens in verwerkt over het aantal besmettingen bij hobbypluimvee die op verzoek van de redactie van Levende Have door de NVWA zijn verstrekt.
20 januari 2023 - 09:30

Welke diersoorten kunnen vogelgriep krijgen?

Gedurende de epidemie van 2021-2022-2023 komen steeds meer besmettingen aan het licht bij andere diersoorten dan vogels. Varkens, vossen, honden, katten, marters, bunzings, otters, zeehonden, ze kunnen allemaal besmet raken. Ook mensen kunnen door intensief contact met besmette dieren vogelgriep krijgen, zoals een vrouw uit China die ernstig ziek…
28 november 2022 - 10:23

Vogelgriep in de achtertuin

‘’Waar is de opwinding over de vogelgriep, die nu al in onze achtertuin zit?’’ vraagt viroloog Marion Koopmans zich af.*) ‘’Dat kan jarenlang goed gaan, het kan dat er nooit een probleem voor de mens uit zal ontstaan, maar het kan ook dat eind dit jaar blijkt dat ergens een mix van varkensgriep en deze vogelgriep is ontstaan en there we go again.…
31 mei 2022 - 08:41

Waar komen vogelgriepvirussen H5N8 en H5N1…

Van oudsher dragen wilde watervogels uitsluitend ongevaarlijke, laagpathogene vogelgriepvirussen bij zich. Gevaarlijke hoogpathogene vogelgriepvirussen kwamen helemaal niet voor in de natuur. De hoogpathogene virussen zijn ontstaan in de intensieve pluimveehouderij (kippen, eenden, ganzen). Het zijn mutaties van laagpathogene virussen die de…
26 april 2022 - 12:05

Ruimen, preventief ruimen, noodvaccinatie,…

Vogelgriepexpert Thijs Kuiken - https://twitter.com/thijskuiken - heeft op twitter alle opties voor de bestrijding van vogelgriep en de bescherming van dieren tegen het virus op een rij gezet:
03 april 2022 - 14:13

Van afschermplicht naar burgerlijke…

Nu de vogelgriepepidemie meer en meer een endemisch karakter krijgt - het virus is permanent aanwezig - en tegelijkertijd de risico’s voor de mens toenemen, doet de vraag zich voor hoe om te gaan met het hobbypluimvee. Blijvend afschermen, de dieren gewoon loslaten en afwachten wat er gebeurt, of zo snel mogelijk beschermen met een vaccin? Zolang…
02 maart 2022 - 09:48

Nederland krijgt vogelgriep niet onder controle

Hoe snel besmettingen bij bedrijven ook worden opgespoord, hoe efficiënt de dieren bij een uitbraak ook worden vergast – het mag allemaal niet baten. Niet eerder werden er sinds het legendarische vogelgriepjaar 2003 zoveel kippen, eenden en kalkoenen gedood. Nederland krijgt de vogelgriep niet onder controle. Tot grote treurnis van de…
16 februari 2022 - 20:45

Hobbypluimvee in tijden van vogelgriep

Waar krijgen houders van hobbykippen mee te maken als er een uitbraak is van hoogpathogene vogelgriep?
16 februari 2022 - 20:32

Hebben jouw dieren vogelgriep? Wat moet je doen…

Wilde vogels zijn een bron van vogelgriep. 1 gram mest van een besmette wilde vogel bevat miljarden virusdeeltjes. Een kip heeft maar honderd virusdeeltjes hiervan nodig om besmet te raken met vogelgriep. De besmette kip draagt vervolgens het virus  weer over aan een andere kip en zo krijg je een uitbraak. Het virus kan zich vervolgens ook…
16 februari 2022 - 19:57

Waar kun je dode vogels melden?

Heb je op één plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) dwhc.nl/meldingsformulier/. Let op: het advies aan de burgers is om geen dode (water)vogels aan te raken. Daarom worden momenteel vooral dode vogelgriep gevoelige vogelsoorten door DWHC…
Brandganzen vogelgriep Friesland
17 januari 2022 - 20:09

Proef moet einde maken aan patstelling…

Doorbraak nodig in ‘’we willen wel, maar we kunnen niet’’ Proef moet einde maken aan patstelling vaccinatie vogelgriep
21 november 2014 - 21:13

Verschijnselen van vogelgriep

Milde vogelgriep leidt nauwelijks tot ziekteverschijnselen. Kippen met hoogpathogene vogelgriep zijn ernstig ziek en gaan meestal dood.
21 november 2014 - 20:55

Wat houdt de ophokplicht in voor hobbypluimvee?

De ophok- en afschermplicht betekent voor hobbyhouders dat pluimvee en/of andere gehouden vogels zodanig afgeschermd moeten worden dat ze niet in direct contact kunnen komen met wilde vogels en hun uitwerpselen.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier