Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Vogelgriep

De laatste jaren doen zich geregeld besmettingen voor met een gevaarlijk ''hoogpathogeen'' type vogelgriep dat een pluimveebedrijf, een kinderboerderij of een hobbypluimveehouderij binnendringt. De verwachting is dat het virus niet meer weggaat.
Wil je dat we je op de hoogte houden over vogelgriep? Meld je aan voor onze nieuwsbrief. 

Klik hier voor de petitie vaccinatie hobbypluimvee tegen vogelgriep

Nieuws over Vogelgriep

25 mei 2023 - 06:03

Update en kaart met besmettingen vogelgriep

In Nederland zijn sinds oktober 2021 meer dan 6 miljoen miljoen kippen, eenden en kalkoenen gedood vanwege een besmetting met vogelgriep of een ruiming uit voorzorg *). Hoewel het aantal besmettingen bij gehouden pluimvee sinds eind 2022 sterk is teruggelopen, is er nog altijd virus aanwezig onder wilde vogels. Op deze pagina vind je een…
28 april 2023 - 11:05

Afschermen moet, maar de wijze waarop staat…

Het afschermen van hobbypluimvee tegen contact met (uitwerpselen van) in het wild levende dieren is verplicht, maar de wijze waarop kan de houder zelf bepalen. Dit volgt uit een besluit op het bezwaar van een hobbypluimveehouder tegen het opleggen van een dwangsom vanwege het niet voldoen aan de afschermplicht. De hobbypluimveehouder, bij wie een…
21 april 2023 - 09:59

Verwarring over hobbypluimvee in nieuw…

In het nieuwe ''Beleidsdraaiboek bestrijding hoogpathogene aviaire influenza'' is het zoeken naar wat houders van een paar hobbykippen te wachten staat als er vogelgriep heerst. Een definitie van hobbypluimvee ontbreekt. De algemene definitie van pluimvee is niet van toepassing op houders die puur voor het plezier een paar kippen, eenden of ganzen…
11 april 2023 - 08:42

NVWA heeft handen vol aan controle…

De NVWA heeft sinds november 2021 ruim tweehonderd hobbymatige houders van pluimvee gecontroleerd op naleving van de afschermplicht. Waar overtredingen zijn geconstateerd, is voorlichting gegeven met behulp van een flyer of door houders persoonlijk aan te spreken. In de meeste gevallen zijn één of meerdere hercontroles uitgevoerd, waarbij bleek…

Artikelen over Vogelgriep

18 april 2023 - 09:25

Preventie vogelgriep: afschermplicht leidt tot…

Dit bericht is bijgewerkt op 18 april. Er zijn nieuwe gegevens in verwerkt over het aantal besmettingen bij hobbypluimvee die op verzoek van de redactie van Levende Have door de NVWA zijn verstrekt.
20 januari 2023 - 09:30

Welke diersoorten kunnen vogelgriep krijgen?

Gedurende de epidemie van 2021-2022-2023 komen steeds meer besmettingen aan het licht bij andere diersoorten dan vogels. Varkens, vossen, honden, katten, marters, bunzings, otters, zeehonden, ze kunnen allemaal besmet raken. Ook mensen kunnen door intensief contact met besmette dieren vogelgriep krijgen, zoals een vrouw uit China die ernstig ziek…
22 december 2022 - 20:24

Vaccinatie tegen vogelgriep

Hobbypluimvee mag gevaccineerd worden tegen vogelgriep. Nederland moet daar wel toestemming voor vragen bij de Europese Commissie.
28 november 2022 - 10:23

Vogelgriep in de achtertuin

‘’Waar is de opwinding over de vogelgriep, die nu al in onze achtertuin zit?’’ vraagt viroloog Marion Koopmans zich af.*) ‘’Dat kan jarenlang goed gaan, het kan dat er nooit een probleem voor de mens uit zal ontstaan, maar het kan ook dat eind dit jaar blijkt dat ergens een mix van varkensgriep en deze vogelgriep is ontstaan en there we go again.…
31 mei 2022 - 08:41

Waar komen vogelgriepvirussen H5N8 en H5N1…

Van oudsher dragen wilde watervogels uitsluitend ongevaarlijke, laagpathogene vogelgriepvirussen bij zich. Gevaarlijke hoogpathogene vogelgriepvirussen kwamen helemaal niet voor in de natuur. De hoogpathogene virussen zijn ontstaan in de intensieve pluimveehouderij (kippen, eenden, ganzen). Het zijn mutaties van laagpathogene virussen die de…
26 april 2022 - 12:05

Ruimen, preventief ruimen, noodvaccinatie,…

Vogelgriepexpert Thijs Kuiken - https://twitter.com/thijskuiken - heeft op twitter alle opties voor de bestrijding van vogelgriep en de bescherming van dieren tegen het virus op een rij gezet:
03 april 2022 - 14:13

Van afschermplicht naar burgerlijke…

Nu de vogelgriepepidemie meer en meer een endemisch karakter krijgt - het virus is permanent aanwezig - en tegelijkertijd de risico’s voor de mens toenemen, doet de vraag zich voor hoe om te gaan met het hobbypluimvee. Blijvend afschermen, de dieren gewoon loslaten en afwachten wat er gebeurt, of zo snel mogelijk beschermen met een vaccin? Zolang…
02 maart 2022 - 09:48

Nederland krijgt vogelgriep niet onder controle

Hoe snel besmettingen bij bedrijven ook worden opgespoord, hoe efficiënt de dieren bij een uitbraak ook worden vergast – het mag allemaal niet baten. Niet eerder werden er sinds het legendarische vogelgriepjaar 2003 zoveel kippen, eenden en kalkoenen gedood. Nederland krijgt de vogelgriep niet onder controle. Tot grote treurnis van de…
16 februari 2022 - 20:45

Hobbypluimvee in tijden van vogelgriep

Waar krijgen houders van hobbykippen mee te maken als er een uitbraak is van hoogpathogene vogelgriep?
16 februari 2022 - 20:32

Hebben jouw dieren vogelgriep? Wat moet je doen…

Wilde vogels zijn een bron van vogelgriep. 1 gram mest van een besmette wilde vogel bevat miljarden virusdeeltjes. Een kip heeft maar honderd virusdeeltjes hiervan nodig om besmet te raken met vogelgriep. De besmette kip draagt vervolgens het virus  weer over aan een andere kip en zo krijg je een uitbraak. Het virus kan zich vervolgens ook…
16 februari 2022 - 19:57

Waar kun je dode vogels melden?

Heb je op één plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) dwhc.nl/meldingsformulier/. Let op: het advies aan de burgers is om geen dode (water)vogels aan te raken. Daarom worden momenteel vooral dode vogelgriep gevoelige vogelsoorten door DWHC…
Brandganzen vogelgriep Friesland
17 januari 2022 - 20:09

Proef moet einde maken aan patstelling…

Doorbraak nodig in ‘’we willen wel, maar we kunnen niet’’ Proef moet einde maken aan patstelling vaccinatie vogelgriep
21 november 2014 - 21:13

Verschijnselen van vogelgriep

Milde vogelgriep leidt nauwelijks tot ziekteverschijnselen. Kippen met hoogpathogene vogelgriep zijn ernstig ziek en gaan meestal dood.
21 november 2014 - 20:55

Wat houdt de ophokplicht in voor hobbypluimvee?

De ophok- en afschermplicht betekent voor hobbyhouders dat pluimvee en/of andere gehouden vogels zodanig afgeschermd moeten worden dat ze niet in direct contact kunnen komen met wilde vogels en hun uitwerpselen.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier