Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Alles over voeding, gezondheid, gedrag en meer

16 februari 2019 - 10:02

Ministerie van LNV toegankelijk maken voor…

Carola Schouten zal haar ministerie van LNV toegankelijk moeten maken voor dieren. Nu ze een dialoog wil over het houden van dieren in onze samenleving, mogen de dieren zelf niet ontbreken. Eva Meijer (filosoof en kunstenaar, actief in de dierenrechtenbeweging) vindt op z'n minst de vraag relevant in hoeverre dieren kunnen meedenken over de…
13 februari 2019 - 15:50

Basiscursus voor houders van hobbyvarkens

Ragnhild Diepens heeft voor de houders van hobbyvarkens een cursus ontwikkeld, waarmee ze de komende maanden het land in gaat. De cursus duurt een dag.  Op 23 februari wordt de eerste cursus gegeven in Zuid Holland, Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende levensstadia, de basisbehoeften, de gezondheid van het varken,…
Brand Wijster
12 februari 2019 - 16:05

Dieren binnenhouden ten zuiden van Wijster

De Veiligheidsregio Drenthe adviseert houders van vee en hobbydieren om hun dieren niet te laten grazen in een gebied ten zuiden van Wijster. Het gebied is vervuild ten gevolge van een brand bij de verwerkingsfabriek van pluimveeslachtafval Noblesse. Het gaat om het gebied waarover de rook is heengetrokken. Daar zijn mogelijk roetdeeltjes…
11 februari 2019 - 16:51

Aziatische wilde halfezel kandidaat voor…

De Euraziatische wilde halfezel, de Equus hemionus, is volgens natuurorganisatie Free Nature een geschikte kandidaat ter vervanging van paarden in natuurgebieden. Het dier kan worden ingezet voor begrazingsprojecten.