Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Disclaimer

De Stichting Levende Have besteedt continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op deze website. Op de site worden diverse interactiemogelijkheden aangeboden. De redactie bekijkt berichten niet vooraf. Berichten die oproepen tot geweld of op een andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden, worden zo spoedig mogelijk verwijderd.
Het kan evenwel voorkomen dat u dergelijke berichten korte tijd aantreft. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze berichten en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor.

Het is mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. De Stichting Levende Have is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen. Dat geldt ook voor inhoud die als advertentie op de website van Levende Have is opgenomen, zogeheten ''branded content'' of ''advertorial''. Bij dergelijke inhoud die niet onder de redactionele verantwoordelijkheid valt, staat ''advertentie'' vermeld.

De Stichting Levende Have behoudt zich het recht voor - tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Deze website valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van de Stichting Levende Have. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van inhoud zonder bronvermelding, is niet toegestaan.

Deze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de Levende Have content aanbiedt.
Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier