Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Levende Have is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Ingediend door jinke op 19 november 2015 - 20:46

De Stichting Levende Have is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Klik hier

Giften van een particulier aan een ANBI zijn onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Sinds 1 januari 2014 bepaalt Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen art. 5b dat de ANBI haar gegevens via internet openbaar maakt. Op internet moet staan: de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer (RSIN), contactgegevens, de doelstelling, een (beknopt) beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording. Al deze gegevens van de Stichting Levende Have zijn te vinden in de colofon.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier