Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Parkdieren

Alles over voeding, gezondheid, gedrag en meer

Parkdieren

Een parkdier is geen diersoort maar een verzamelnaam voor diverse diersoorten: herten, alpaca's, lama's, kangoeroes, loopvogels, zoals de emoe, de nandoe en de struisvogel, en kraanvogels.

De parkdieren die in Nederland gehouden mogen worden, staan op de    positieflijst. De gehele familie paardachtigen is toegestaan. Daartoe behoren ook de ezels.
Behalve een positieflijst is er ook een Besluit Aanwijzing voor productie te houden dieren. Aan dit besluit (zie bijlage) hangt ook een lijst met soorten en dieren, die gehouden mogen worden voor het vlees, de wol en de melk. Op deze lijst staan wel de herten, emoes, nadoes en struisvogels, maar niet de alpaca, de lama of de dromedaris. Deze laatste diersoort was aanleiding tot onderzoek. Dat onderzoek leidde tot aanbevelingen. Daarbij gaat het vooral om het bedrijfsmatig houden van deze dieren (zie bijlage).

Verder moeten de houders van parkdieren zich houden aan de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. Beide wetten gaan onder meer over de verzorging en ook het doden van dieren. Dan is er nog een Besluit diergeneeskundigen waaraan houders van parkdieren zich moeten houden. Dat gaat over het gebruik van diergeneesmiddelen en welke ingrepen er bij dieren mogen worden gedaan.

UBN
Voor hertachtigen en kameelachtigen geldt sinds 21 april 2021 een registratieplicht. Wil je deze dieren gaan houden, vraag dan eerst een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) aan bij rvo.nl. Zo'n nummer heb je nodig voordat je je eerste dieren aanvoert. Zelfs al gaat het slechts om twee dieren. De overheid wil weten op welke plek er hert- en kameelachtigen worden gehouden. Deze registratieplicht betreft uitsluitend de locatie en niet de individuele dieren. Je moet daarvan wel een eigen dieradministratie bijhouden.

Heb je zelf parkdieren en heb je hier een vraag over? Stel ze in de vraagbaak

Informatie per diersoort:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier