Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Herten

herten

Het Damhert leent zich het beste voor de hobbyhouderij. Het edelhert, het Japans sikahert en het axishert zijn veel moeilijker te houden. Het edelhert heeft veel ruimte nodig en het axishert heeft vaak problemen met afkalven. Het axishert en het Japans sikahert staan op de lijst van niet aangewezen diersoorten. Zie wiki over positieflijst .

Nog moeilijker te houden dan edelherten en axisherten zijn reeën. In gevangenschap overleeft deze soort vaak niet. En de kleine muntjak, ook wel blafhert genoemd, mag zelfs niet meer gehouden worden vanwege faunavervalsing.

Hebben de herten voldoende weiland tot hun beschikking dan zorgen ze voor een mooi ''geschoren'' grasmat. Herten geven geen overschot aan mest. Het gras wordt automatisch bemest, wel is omweiden aan te raden. Zo krijgt de grasmat ook even tijd om bij te komen. Verder zijn herten gemakkelijk te houden en hebben ze weinig onderhoud nodig.

Gras lusten ze altijd. Net als hooi, bladeren en eikels. Het is aan te raden herten altijd brokken bij te voeren. Een hert is immers bijna het hele jaar drachtig of zogend en heeft hiervoor extra energie nodig. Er zijn speciale hertenbrokken, maar ze doen het ook goed op Rundvee A brok. Natuurlijk is ook schoon drinkwater onmisbaar.

Stalletje
Herten hebben voldoende aan een droge en beschutte plek in de wei. Een eenvoudig stalletje met een voer- en drinkbak, waar de dieren in en uit kunnen is voldoende. Dag en nacht, zomer en winter, lopen ze buiten. Wanneer het koud en nat is, of bij hevige wind, kunnen ze het hok in. Een laag stro maakt het verblijf comfortabel en makkelijk uit te mesten. In de stal kan ook voor eventualiteiten een ziekenboeg worden ingericht. Elektriciteit in het hok is onmisbaar. Dit geeft de mogelijkheid een warmtelamp te plaatsen om de kalfjes op temperatuur te houden.

Vaccineren is niet nodig, net zo min als klauwverzorging. De enige vaste ingreep is tweemaal per jaar ontwormen, bijvoorbeeld met flubanol. Dit ontwomingsmiddel is samen met het voer toe te dienen.

Zelfs tijdens de werpperiode is extra aandacht niet noodzakelijk. De hinden zonderen zich af en brengen de kalveren geheel op eigen kracht ter wereld. Wanneer er net een kalf geboren is, staat de moeder vaak helemaal aan de andere kant van de weide. Laat het kalf met rust en raak het niet aan.

Al kun je een hert best aanhalen met een stukje brood en soms zelfs aaien, helemaal tam krijg je de dieren nooit. Je kunt herten zo tam mogelijk maken door veel tussen de dieren aanwezig te zijn. In het begin zijn brood of brokken hierbij onmisbaar. Via dit voedsel en de aanwezigheid zul je langzaam het vertrouwen van je dier moeten winnen.

Wanneer een hert toch behandeld of vervoerd moet worden, dan is het bijna altijd nodig het dier te verdoven. Verdoving is ook nodig om de dieren te vangen als ze naar een andere eigenaar moeten.

Afrastering
Investeren in een kostbare afrastering is geen overbodige luxe. In de eerste plaats dient deze ongewenste gasten zoals vossen en honden buiten te houden. Om de dieren binnen te houden, geldt een minimale hoogte van 1,50 meter. Het is wel veiliger een hoogte van 1,80 of 2 meter te kiezen. Voor het houden van herten is harmonicagaas (vierkant vlechtwerk) zeer geschikt. Een stroomdraad is niet noodzakelijk en zelfs niet wenselijk. Een hert raakt hier gemakkelijk met zijn gewei in verstrikt. Boomstronken in de wei helpen de bokken bij het schoonmaken van het gewei en bieden afleiding.

Bronsttijd
De bronsttijd begint eind oktober, begin november. Herten zoeken tijdens de paringstijd hinden om hen te volgen. Ze maken daarbij blaffende geluiden. Wanneer mannelijke dieren elkaar tijdens de bronst tegenkomen, dan bestaat de kans dat zij gaan vechten. De dracht bij herten duurt ongeveer 7,5 maand zodat de kalveren tussen half juni en half juli geboren worden. Vooral bij damherten en Sika’s verloopt de geboorte soepel. Meestal wordt één kalf geboren, een tweeling is zeldzaam. Na ongeveer een jaar zijn de herten volgroeid en geslachtsrijp

UBN
Wil jeherten gaan houden, vraag dan eerst een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) aan bij rvo.nl. Zo'n nummer heb je nodig voordat je je eerste dieren aanvoert. Zelfs al gaat het slechts om twee dieren. De overheid wil weten op welke plek er herten worden gehouden. Deze registratieplicht geldt sinds 21 april 2021 en gaat uitsluitend om de locatie en niet om de individuele dieren. Je moet daarvan wel een eigen dieradministratie bijhouden.
Herten zijn evenhoevigen en vallen dus onder de regelgeving voor herkauwers voor zover het de bestrijding van mond- en klauwzeer betreft.

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier