Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Besluit houders van dieren

Het Besluit houders van dieren regelt heel veel zaken die niet in de Wet Dieren staan. Zoals een verbod op dierenmishandeling. Ook staat in het besluit wat wel en niet mag als je een dier wilt (laten) slachten.
Het Besluit houders van dieren maakt onderscheid tussen productiedieren en niet-productiedieren. Er staan eisen in waaraan je moet voldoen als je dieren wilt houden. 
In het Besluit Houders van Dieren is door de overheid vastgesteld dat bedrijven die dieren vaker dan 6 dagen per jaar aan publiek tentoonstellen, maximaal 10 ‘wilde diersoorten’ mogen houden. Alle diersoorten die niet in de categorie ‘productiedier’ vallen, zijn volgens de wet wilde diersoorten.

Terug naar: