Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Besluit houders van dieren

Het Besluit houders van dieren regelt heel veel zaken die niet in de Wet Dieren staan. Zoals een verbod op dierenmishandeling. Ook staat in het besluit wat wel en niet mag als je een dier wilt (laten) slachten.

Het Besluit houders van dieren maakt onderscheid tussen productiedieren en niet-productiedieren. Er staan eisen in waaraan je moet voldoen als je dieren wilt houden. Zo moet de beheerder van een inrichting waarbinnen dieren worden gehouden, een bewijs van vakbekwaamheid hebben. Een inrichting is een ruimte of locatie waar dieren worden opgevangen, verkocht of gefokt, waarbij er sprake is van bedrijfsmatig handelen. Zie ook Wat is het verschil tussen bedrijfsmatig en hobbymatig houden van dieren? en Bedrijfsmatige fokkers moeten diploma halen
Volgens recente jurisprudentie is het behalen van financieel voordeel (zoals verkoop van dieren aan derden) een belangrijke indicatie voor bedrijfsmatig handelen. Daarbij moet het gaan om inkomsten van ''enige omvang'', aldus de rechtbank van Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2019:3396).

Wilde diersoorten
In het Besluit Houders van Dieren is door de overheid vastgesteld dat bedrijven die dieren vaker dan 6 dagen per jaar aan publiek tentoonstellen, maximaal 10 ‘wilde diersoorten’ mogen houden. Alle diersoorten die niet in de categorie ‘productiedier’ vallen, zijn volgens de wet wilde diersoorten.

Zorg voor zieke dieren
Volgens het Besluit houders van dieren moet een gewond of een ziek dier direct passende zorg ontvangen. Bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten moet elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden worden bespaard. Indien deze nodige zorg niet wordt verleend, of indien het doden niet volgens de regels gebeurt, is er sprake van een overtreding en kan hier tegen opgetreden worden.
Het doodslaan van (zieke) dieren is een strafbaar feit.

Verkoop van zieke dieren
Het verkopen van zieke dieren is niet verboden. Volgens het Besluit houders van dieren dient de verkoper van het dier de koper te voorzien van juiste informatie betreffende de gezondheidsstatus van het dier. Ook dient een dier op een passende wijze te worden verzorgd. Indien aan beide voorwaarden wordt voldaan kan een koper een dier overnemen. De nieuwe eigenaar heeft daarbij ook de plicht om het dier op een passende wijze te verzorgen.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier