Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Nieuws

12 november 2019 - 09:25

Aantal houders van hobbyvarkens geschat op 10.…

Het aantal houders van hobbyvarkens is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Werd hun aantal zo'n tien jaar geleden nog geschat op circa 4.000, nu gaat het volgens Raghnild Diepens van de Hobbyvarkenvereniging om zo'n 10.000 houders.
08 november 2019 - 09:23

Houders hobbykippen vrijgesteld van…

Houders van hobbykippen hoeven niet bang te zijn dat ze hun dieren moeten gaan registreren. De Europese Commissie is bereid een uitzondering te maken voor de groep die ''geen significant risico'' vormt voor de diergezondheid.
07 november 2019 - 10:46

Dreiging Afrikaanse varkenspest houdt aan

Afrikaanse varkenpest verspreidt zich verder in Europa. De Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) laat een waarschuwing uitgaan. Als het virus in Nederland komt, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk het gevolg zijn van menselijk handelen. ''In Nederland zijn belanghebbenden uit diverse sectoren zeer beducht op introductie en bewust van…
29 oktober 2019 - 12:29

Ammoniakemissie hobbybedrijven en particulieren…

De ammoniakemissie van hobbybedrijven en van mestafzet bij particulieren en op natuurterreinen daalde tussen 2016 en 2017 van 6,6 tot 6,4 miljoen kg. Dat blijkt uit het rapport ‘’Emissies naar lucht uit de landbouw 2017’’. De afname komt doordat er in 2017 minder mest is toegediend.

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier