Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Nieuws

25 november 2019 - 20:35

Laagpathogene vogelgriep in zes provincies

Op meer dan twintig bedrijven met leghennen en kalkoenen in zes provincies zijn het afgelopen jaar antistoffen tegen het laagpathogene vogelgriepvirus H6 aangetroffen. Deze variant is niet bestrijdingsplichtig. Het gaat om de subtypes H6N2, H6N8 en H6N1 Dat heeft de overkoepelende organisatie van pluimveebedrijven Avined bekend gemaakt. De…
19 november 2019 - 11:38

Vijf paarden bezwijken aan rhinopneumonie in…

Op een manege in Lelystad zijn inmiddels vijf paarden overleden aan rhinopneumonie. Bij elf paarden is het rhinovirus vastgesteld. De manege is gesloten. Er is een crowdfundingsactie opgezet die inmiddels een kleine €20.000 heeft opgebracht. Ook is er een facebookpagina geopend: Samen sterk voor Manege Lelystad.
18 november 2019 - 17:49

Grootoorspringmuis inzet van juridische strijd…

Het ministerie van LNV heeft nog tot 10 januari 2020 de tijd om een oordeel te geven over plaatsing van de grootoorspringmuis - een knaagdiertje van 9 cm, met oren van 4 cm - op de positieflijst. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaald.  
18 november 2019 - 14:24

Paard wil ook in de winter buiten zijn

Paarden die kunnen kiezen tussen binnen of buiten, hebben een voorkeur voor buiten.Tenminste, dat laat het gedrag van Major zien, een paard van de Canadese onderzoekster Sue Wilson. Zij onderzocht het gedrag van paarden in een kleine kudde, waarin Major de leiding heeft. Ze deed Major een GPS-apparaat om zijn nek. Zijn bewegingen werden elke…

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier