Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Dossiers

Dierenwelzijn

Het welzijn van dieren is toe aan een nieuwe definitie en een nieuwe wijze van beoordelen, waarbij het dier een zwaardere stem krijgt. De vijf vrijheden van Brambell hebben hun beste tijd gehad. Welzijn is meer dan de afwezigheid van dorst, honger, stress, pijn, ziekte, angst, en de vrijheid om normaal gedrag te vertonen. In 2021 is een poging gedaan om de Wet Dieren te veranderen: de wijze waarop dieren worden gehouden geldt niet langer als excuus (''redelijk doel'') voor het benadelen van hun welzijn. De wijze van houden moet worden aangepast aan het dier.

Wolven

Er zijn diverse roedels en zwervende wolven in Drenthe, Friesland, Gelderland, Utrecht en Brabant. In dit dossier houden we bij waar de wolf wordt gesignaleerd. Ook geven we tips. Levende Have vindt het belangrijk dat houders van schapen en geiten hun dieren beschermen tegen de wolf. Dat kan op verschillende manieren. Een kleine groep schapen kan vrij eenvoudig achter een goede afrastering, voor een kudde is een bewakingshond effectief. De kaart hieronder is afkomstig van BIJ12.

Schuilstallen

Nog altijd is het lang niet overal toegestaan een schuilstal te plaatsen in een weiland. Sommige gemeenten hebben het geregeld, andere niet. De ene provincie doet moeilijker dan de andere. In dit dossier de achtergronden en recente ontwikkelingen. Levende Have maakte ook een brochure over schuilstallen in het buitengebied. Op deze website (zie producten) zijn bouwtekeningen verkrijgbaar van een sleepstal, een schuilstal en een mobiel schapen-, geiten- en varkenshok. 

Weidebeheer

In dit dossier verzamelen we informatie over het beheer van de wei voor paarden, schapen en koeien. De artikelen gaan over herstel van graslanden, bemesten, en de afvoer van water.

Vogelgriep

De laatste jaren doen zich geregeld besmettingen voor met een gevaarlijk ''hoogpathogeen'' type vogelgriep dat een pluimveebedrijf, een kinderboerderij of een hobbypluimveehouderij binnendringt. De verwachting is dat het virus niet meer weggaat.

Bloedluis

Bloedluis is de meest voorkomende parasiet bij kippen. Elke kippenliefhebber kan er wel over meepraten. Bestrijding van de bloedluizen vergt het nodige doorzettingsvermogen. Er zijn verschillende manieren om deze vervelende rode bloedmijten uit het hok te krijgen. Vandaar dit dossier.

Schmallenbergvirus

En toen was daar ineens het Schmallenbergvirus. Het verspreidde zich in 2011 als een razende door het land. Het leidde tot geboortes van vele misvormde lammeren en kalveren. Na 2011 was het een periode rustig, maar de afgelopen jaren doen zich nieuwe gevallen voor.

Fokkerij

De boerderijdieren die wij kennen, zijn zo'n 10.000 jaar geleden gedomesticeerd. Voor een belangrijk deel gebeurde dit in Centraal en West Azië. Van daaruit zijn deze dieren door mensen over grote afstanden verspreid. Dieren van één soort hebben zich gescheiden van elkaar op verschillende plaatsen ontwikkeld. Van daaruit ontstonden verschillende rassen.

Biodiversiteit

In dit dossier is informatie te vinden over biodiversiteit in de praktijk: wetenswaardigheden, maar ook praktische tips, bijvoorbeeld over de aanplant van bomen en het verbeteren van de leefomgeving voor bijen.

Wormbestrijding

Dit dossier biedt schapen- en geitenhouders en houders van runderen informatie over de beste methode om maag-darmwormen te voorkomen en te bestrijden. Standaard ontwormen is lang niet altijd de beste keuze. Beter is het te kiezen voor een aanpak waarbij zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van ontwormingsmiddelen.

Elektronische I&R

Alle schapen en geiten moeten worden opgenomen in het systeem voor elektronische identificatie en registratie (I&R). Dankzij dit systeem kan met één druk op de knop worden achterhaald waar een schaap of geit zich bevindt, waar het dier vandaan komt en met welke andere dieren het in contact is geweest.

Q-koorts

Van 2008 tot 2010 was er een Q-koorts-epidemie in Nederland. Sinds 2011 is de situatie onder controle, al leeft de bacterie voort. Eind 2012 werd de epidemie voorbij verklaard. Sinds juni 2016 is Nederland officieel vrij van Q-koorts, hoewel er zich nog gemiddeld twintig besmettingsgevallen bij de mens voordoen. Speciaal voor houders van hobbygeiten en hobbyschapen heeft Levende Have een dossier over Q-koorts opgesteld. Hier vind je alle informatie die van belang is voor de kleinschalige houders van schapen en geiten.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier