Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Dierenwelzijn

Het welzijn van dieren is toe aan een nieuwe definitie en een nieuwe wijze van beoordelen, waarbij het dier een zwaardere stem krijgt. De vijf vrijheden van Brambell hebben hun beste tijd gehad. Welzijn is meer dan de afwezigheid van dorst, honger, stress, pijn, ziekte, angst, en de vrijheid om normaal gedrag te vertonen. In 2021 is een poging gedaan om de Wet Dieren te veranderen: de wijze waarop dieren worden gehouden geldt niet langer als excuus (''redelijk doel'') voor het benadelen van hun welzijn. De wijze van houden moet worden aangepast aan het dier. Dat heeft nogal wat consequenties. Dit dossier geeft ruimte aan nieuwe inzichten.

Nieuws over Dierenwelzijn

06 september 2023 - 10:03

Vlaamse eis: beschutting voor dieren in de wei

Houders van dieren die in de wei lopen, moeten binnen vijf jaar zorgen voor voldoende beschutting. Dat staat in de nieuwe Vlaamse codex dierenwelzijn. De codex zal, zodra die is goedgekeurd door het parlement, bestaande dierenwelzijnswetgeving vervangen. De verplichting om dieren (schapen, geiten, koeien) schaduw te bieden - voor paarden geldt die…
19 augustus 2023 - 11:28

KNHS breekt met Sectorraad Paarden

De Koninklijke Hippische Sportfederatie (KNHS) heeft gebroken met de Sectorraad Paarden (SRP). Daarmee verliest dit overkoepelend orgaan voor hippische organisaties in Nederland een belangrijke partner. De KNHS wil dat er meer acties worden ondernomen, onder meer op het gebied van paardenwelzijn en diergezondheid.
28 juli 2023 - 10:28

ISES pleit voor voorzorgprincipe in paardensport

Het gebruik van dubbele hoofdstellen in de dressuur zou door de internationale organisatie voor de paardensport FEI bij wedstrijden op Grand Prix-niveau niet langer dwingend voorgeschreven moeten worden. Ruiters moeten een keuze hebben, waarbij ze hoofdstellen die minder belastend zijn voor het welzijn van paarden, kunnen toepassen. Bovendien…
Waterbuffel
21 juli 2023 - 10:33

Half jaar uitstel voor positieflijst

Op de foto: waterbuffel, diersoort die een plekje heeft veroverd op de huis- en hobbydierenlijst De inwerkingtreding van de huis- en hobbydierenlijst, met daarop 30 zoogdieren die gehouden mogen worden, is met een half jaar uitgesteld. Als nieuwe datum is geprikt: 1 juli 2024.

Artikelen over Dierenwelzijn

31 maart 2023 - 10:50

Pleidooi voor een moreel herontwerp van de…

Uiteenlopende opvattingen over het houden van dieren kunnen leiden tot polarisatie, conflicten zelfs. De verwarring is vaak groot doordat in de discussie verschillende ethische beginselen door elkaar worden gehaald. De studenten van hoogleraar ethiek in levenswetenschappen aan Wageningen Universiteit Bart Gremmen vonden het maar knap ingewikkeld.…
16 februari 2023 - 11:04

Paardenhouders kijken kritisch naar zichzelf

Een meerderheid van de eigenaren, houders en verzorgers van paarden wil dat er meer aandacht komt voor het welzijn van deze dieren. Ze vinden dat er betere voorlichting moet komen op maneges en een verplichte cursus voor iedereen die een paard gaat houden of verzorgen. Het trainen met hulpmiddelen en bepaalde rijtechnieken zou alleen vanaf een…
26 januari 2023 - 10:47

''Is de box te klein? Ga het gesprek…

Dierenartsen hebben een document opgesteld met minimumeisen voor het houden van paarden. Het document dient als leidraad voor advisering in de praktijk én als hulpmiddel bij ingewikkelde discussies over het welzijn van paarden. Levende Have sprak met dierenarts Vivianne van Leeuwen, voorzitter van de Commissie welzijn van de Koninklijke…
Schapen zoeken verkoeling onder zeilboot
10 mei 2022 - 12:11

Klimaatverandering en dierenwelzijn, een…

In het aangeharkte Nederland was de afgelopen eeuw volop ruimte voor het houden van vee. Door klimaatverandering zal het landoppervlak dat in het verleden geschikt was voor het houden van dieren, vermoedelijk al in de nabije toekomst in omvang afnemen. Dat heeft gevolgen voor commercieel en ook voor hobbymatig gehouden dieren.
17 februari 2022 - 09:09

Paardenhouderij ''zet stap in goede…

''Een stap in de goede richting'', noemt Machteld van Dierendonck de basisvoorwaarden die aan de Maatlat Duurzame Veehouderij Paard zijn toegevoegd. Deze maatlat, bedoeld voor bouwers van nieuwe paardenstallen die belastingvoordeel willen krijgen, laat zien welke kant het op moet met de huisvesting van paarden. Van Dierendonck: ''Er is best wel…
30 oktober 2021 - 09:03

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag

Een kleine, maar wezenlijke wijziging van de Wet Dieren die eerder dit jaar door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, zou wel eens de opmaat kunnen zijn naar een meer ingrijpende herziening, verwacht Jinke Hesterman, auteur van het boek Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag. 
05 oktober 2021 - 10:30

Autonomie wezenlijk voor welzijn van dieren

Laat het dier zelf beslissen, zegt emeritus hoogleraar gedragsfysiologie Jaap Koolhaas. De omgeving waarin we dieren houden zou zo ingericht moeten worden, dat ze zelf hun keuzes kunnen maken.
04 oktober 2021 - 16:29

‘We willen dat dieren floreren, daar zijn…

In een lang interview dat Levende Have had ter gelegenheid van zijn afscheid, laat Hans Hopster zijn licht schijnen over dierenwelzijn. ''Het is essentieel vanuit het dier na te denken en niet meer te accepteren dat de vijf vrijheden van Brambell wel voldoende zijn. Er is duidelijk een beweging gaande dat je dieren niet alleen moet behoeden voor…
06 mei 2021 - 11:59

Hiaat Wet Dieren leidt tot moeilijk te…

In de Wet Dieren zit een groot hiaat, waardoor eigenaren hun niet-productiedieren - met uitzondering van katten, honden en ganzen - zelf mogen doden. Daarbij gelden weliswaar voorwaarden, zo moet het dier voor het doden worden bedwelmd, maar of men zich daaraan houdt, valt in de meeste gevallen buiten het blikveld van de handhavers.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier