Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Dierenwelzijn

Het welzijn van dieren is toe aan een nieuwe definitie en een nieuwe wijze van beoordelen, waarbij het dier een zwaardere stem krijgt. De vijf vrijheden van Brambell hebben hun beste tijd gehad. Welzijn is meer dan de afwezigheid van dorst, honger, stress, pijn, ziekte, angst, en de vrijheid om normaal gedrag te vertonen. In 2021 is de Wet Dieren veranderd: de wijze waarop dieren worden gehouden geldt niet langer als excuus (''redelijk doel'') voor het benadelen van hun welzijn. De wijze van houden moet worden aangepast aan het dier. Dat heeft nogal wat consequenties. Dit dossier geeft ruimte aan nieuwe inzichten.

Nieuws over Dierenwelzijn

19 mei 2022 - 10:09

RDA bepleit alternatieven voor het doden van…

De Raad voor Dieren Aangelegenheden (RDA) heeft een zienswijze uitgebracht over het doden van dieren. Daarin is ook aandacht voor het doden van ongewenste dieren, een praktijk waarmee houders van hobbydieren te maken hebben. Ga bij het doden meer uit van het (individuele) dier, adviseert de RDA in ''Doden van dieren aan het licht''.
17 mei 2022 - 10:50

Koeien hebben er heel wat voor over om bij hun…

Koeien hebben er heel wat voor over om bij hun kalf te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Margret Wenker, die op 13 mei is gepromoveerd aan Wageningen Universiteit.
16 mei 2022 - 09:28

Reuring op het ministerie van LNV over de Wet…

De wijziging van de Wet Dieren heeft vorig jaar een hoop reuring veroorzaakt op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Het amendement van de Partij voor de Dieren dat door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, kwam niet geheel onverwacht. Maar het idee dat het wel eens het einde zou kunnen betekenen van de intensieve…
19 april 2022 - 19:40

Grote voorzichtigheid bij invoering…

Vorig jaar had er al een zogeheten positieflijst moeten zijn, maar het ministerie van LNV durft het nog altijd niet aan de beoordeling van 300 zoogdiersoorten openbaar te maken. In een brief aan de Tweede Kamer over allerlei dierenwelzijnszaken laat minister Staghouwer weten hoe het er voor staat: er wordt nog aan gewerkt.

Artikelen over Dierenwelzijn

Schapen zoeken verkoeling onder zeilboot
10 mei 2022 - 12:11

Klimaatverandering en dierenwelzijn, een…

In het aangeharkte Nederland was de afgelopen eeuw volop ruimte voor het houden van vee. Door klimaatverandering zal het landoppervlak dat in het verleden geschikt was voor het houden van dieren, vermoedelijk al in de nabije toekomst in omvang afnemen. Dat heeft gevolgen voor commercieel en ook voor hobbymatig gehouden dieren.
17 februari 2022 - 09:09

Paardenhouderij ''zet stap in goede…

''Een stap in de goede richting'', noemt Machteld van Dierendonck de basisvoorwaarden die aan de Maatlat Duurzame Veehouderij Paard zijn toegevoegd. Deze maatlat, bedoeld voor bouwers van nieuwe paardenstallen die belastingvoordeel willen krijgen, laat zien welke kant het op moet met de huisvesting van paarden. Van Dierendonck: ''Er is best wel…
30 oktober 2021 - 09:03

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag

Een kleine, maar wezenlijke wijziging van de Wet Dieren die eerder dit jaar door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, zou wel eens de opmaat kunnen zijn naar een meer ingrijpende herziening, verwacht Jinke Hesterman, auteur van het boek Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag. 
05 oktober 2021 - 10:30

Autonomie wezenlijk voor welzijn van dieren

Laat het dier zelf beslissen, zegt emeritus hoogleraar gedragsfysiologie Jaap Koolhaas. De omgeving waarin we dieren houden zou zo ingericht moeten worden, dat ze zelf hun keuzes kunnen maken.
04 oktober 2021 - 16:29

‘We willen dat dieren floreren, daar zijn…

In een lang interview dat Levende Have had ter gelegenheid van zijn afscheid, laat Hans Hopster zijn licht schijnen over dierenwelzijn. ''Het is essentieel vanuit het dier na te denken en niet meer te accepteren dat de vijf vrijheden van Brambell wel voldoende zijn. Er is duidelijk een beweging gaande dat je dieren niet alleen moet behoeden voor…
06 mei 2021 - 11:59

Hiaat Wet Dieren leidt tot moeilijk te…

In de Wet Dieren zit een groot hiaat, waardoor eigenaren hun niet-productiedieren - met uitzondering van katten, honden en ganzen - zelf mogen doden. Daarbij gelden weliswaar voorwaarden, zo moet het dier voor het doden worden bedwelmd, maar of men zich daaraan houdt, valt in de meeste gevallen buiten het blikveld van de handhavers.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier