Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Wolven

De wolf heeft zich definitief gevestigd in Nederland. In dit dossier houden we bij waar de wolf wordt gesignaleerd. Ook geven we tips. Levende Have vindt het belangrijk dat houders van schapen en geiten hun dieren beschermen tegen de wolf. Dat kan op verschillende manieren. Een kleine groep schapen kan vrij eenvoudig achter een goede afrastering, voor een kudde is een bewakingshond effectief.

Nieuws over Wolven

06 mei 2022 - 09:18

Organisaties sluiten coalitie: afschieten…

Grondeigenaren, jagers, boeren en schapenhouders hebben een coalitie gesloten die pleit voor de mogelijkheid om wolven af te schieten. Ook willen ze de bewegingsvrijheid van wolven inperken door rasters aan te leggen. Net als voor wilde zwijnen zouden er zogeheten ''nulstand-gebieden'' moeten komen voor de wolf.
Wolven Pixabay
10 april 2022 - 09:32

Eerste kwartaal 122 dode schapen door wolf

In het eerste kwartaal van 2022 zijn 122 schapen gedood door een wolf. Vijftig meldingen zijn nog in onderzoek. Dat blijkt uit een overzicht van BIJ12.   Update eind april: In totaal zijn over genoemde periode 155 gevallen bevestigd. 
25 maart 2022 - 10:07

Gemeente Westerveld gedoogt afrastering tot 1.…

De Drentse gemeente Westerveld gedoogt een afrastering tot 1.20m. De gemeente heeft daarvoor een gedoogregeling opgesteld, zodat schapenhouders die hun dieren willen beschermen tegen de wolf geen vergunning hoeven aan te vragen.
18 maart 2022 - 13:16

Aan beschermde status wolf valt voorlopig niet…

De anti-wolvenlobbyisten vinden ook met BBB aan hun zijde geen steun bij het ministerie van LNV om mee te werken aan het afschieten van deze dieren. Het ministerie is wel in overleg met de Duitse overheid over een internationaal wolvenmanagementplan, dat moet leiden tot een gunstige staat van instandhouding voor de gezamenlijke wolvenpopulatie.…

Artikelen over Wolven

18 maart 2022 - 11:25

Juridische status van de wolf

De wolf is een strikt beschermde diersoort. Dat is op Europees niveau vastgelegd in het Verdrag van Bern. Daarnaast kennen we de Habitatrichtlijn en de Wet Natuurbescherming (Omgevingswet). De Habitatrichtlijn dient er onder meer toe om binnen de EU te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Bern. Nationale…
28 februari 2021 - 09:26

Provinciale subsidieregelingen preventie…

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) heeft de subsidieregelingen voor preventieve maatregelen tegen wolvenschade op een rij gezet. Drenthe Schapen- en geitenhouders in Drenthe kunnen een aanvraag indienen voor vergoeding van preventieve maatregelen ter voorkoming van schade door wolven. Zie onderstaande link: https://www.…
08 januari 2020 - 12:11

Video instructie voor schademeldingen

BIJ12 heeft een video-instructie gemaakt voor houders van dieren die een melding willen doen van mogelijke schade door een wolf.
09 december 2019 - 16:36

Adviezen voor bescherming van vee tegen wolven

Predatie van landbouwhuisdieren is door inzet van passende preventieve maatregelen sterk te verminderen. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat schade aan landbouwhuisdieren niet zozeer samenhangt met het aantal wolven of het aantal landbouwhuisdieren, maar vooral met de inzet en effectiviteit van preventieve maatregelen. De inzet van elektrische…
09 december 2019 - 14:34

Hoe bescherm je schapen tegen wolven?

De wolf heeft zich gevestigd in Nederland. De eerste jongen zijn op de Veluwe geboren. De Nederlandse overheid zal volgens Europese regelgeving de komst van de wolf gewoon moeten ondersteunen. De wolf als soort is namelijk beschermd door de Conventie van Bern en door de Habitatrichtlijn. Het enige wat erop zit is de prooidieren van de wolf, zoals…
09 mei 2017 - 08:08

Schade door wolf? Binnen 24 uur melden bij…

Stel, je vindt 's morgens een dood, aangevreten schaap, geit, kalf of veulen in je wei. Je schrikt je wild en denkt onmiddellijk aan een hond, een vos, een wolf misschien?  Stel dat het een wolf is geweest, blijf vooral kalm. Raak dode dieren niet aan, maar dek ze wel af. Maak foto's.  Schakel je dierenarts in voor controle van de nog levende…

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier