Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Wolven

De wolf heeft zich definitief gevestigd in Nederland. In dit dossier houden we bij waar de wolf wordt gesignaleerd. Ook geven we tips. Levende Have vindt het belangrijk dat houders van schapen en geiten hun dieren beschermen tegen de wolf. Dat kan op verschillende manieren. Een kleine groep schapen kan vrij eenvoudig achter een goede afrastering, voor een kudde is een bewakingshond effectief.

Nieuws over Wolven

11 januari 2022 - 11:12

Schapenhouders meldden 82 dode schapen in…

In december 2021 hebben schapenhouders in Brabant, Drenthe, Gelderland, Zeeland, Friesland, Limburg en Flevoland in totaal 82 dode schapen gemeld. Van geen van deze meldingen is de doodsoorzaak vastgesteld. In de meeste gevallen is die nog in onderzoek, in twee gevallen heeft het onderzoek geen resultaat opgeleverd. In januari van dit jaar zijn…
15 december 2021 - 10:05

''Afschieten wolf heeft zeer beperkt…

Als er al besloten kan en mag worden tot het afschieten van een wolf, dan heeft dat slechts een zeer beperkt tot geen effect. Demissionair landbouwminister Carola Schouten zet in een antwoord op vragen van Van Campen en Valstar (VVD) op een rij waarom we in Nederland nog ver weg zijn van zogeheten beheersmaatregelen.
14 december 2021 - 14:36

Brabant kan aan de slag met preventie…

Het provinciebestuur van Brabant kan aan de slag met het voorkomen van schade door de wolf. Een gebiedsgericht preventieplan bevat tal van aanbevelingen die ertoe moeten leiden dat houders van vee in de hele provincie in staat worden gesteld om samen te leven met de wolf.
13 december 2021 - 11:00

Meer activiteit van wolven in groot deel van…

Afgaande op de recente meldingen lijkt de activiteit van de naar schatting zeven tot acht wolven die in ons land aanwezig zijn, sinds 1 oktober weer toe te nemen. De meldingen van schade zijn afkomstig uit Friesland, Groningen, Drenthe, Gelderland, Overijssel, Brabant en Limburg. Het gaat in de meeste gevallen om één of twee mogelijk door een wolf…

Artikelen over Wolven

28 februari 2021 - 09:26

Provinciale subsidieregelingen preventie…

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) heeft de subsidieregelingen voor preventieve maatregelen tegen wolvenschade op een rij gezet. Drenthe Schapen- en geitenhouders in Drenthe kunnen een aanvraag indienen voor vergoeding van preventieve maatregelen ter voorkoming van schade door wolven. Zie onderstaande link: https://www.…
08 januari 2020 - 12:11

Video instructie voor schademeldingen

BIJ12 heeft een video-instructie gemaakt voor houders van dieren die een melding willen doen van mogelijke schade door een wolf.
09 december 2019 - 16:36

Adviezen voor bescherming van vee tegen wolven

Predatie van landbouwhuisdieren is door inzet van passende preventieve maatregelen sterk te verminderen. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat schade aan landbouwhuisdieren niet zozeer samenhangt met het aantal wolven of het aantal landbouwhuisdieren, maar vooral met de inzet en effectiviteit van preventieve maatregelen. De inzet van elektrische…
09 december 2019 - 14:34

Hoe bescherm je schapen tegen wolven?

De wolf heeft zich gevestigd in Nederland. De eerste jongen zijn op de Veluwe geboren. De Nederlandse overheid zal volgens Europese regelgeving de komst van de wolf gewoon moeten ondersteunen. De wolf als soort is namelijk beschermd door de Conventie van Bern en door de Habitatrichtlijn. Het enige wat erop zit is de prooidieren van de wolf, zoals…
09 mei 2017 - 08:08

Schade door wolf? Binnen 24 uur melden bij…

Stel, je vindt 's morgens een dood, aangevreten schaap, geit, kalf of veulen in je wei. Je schrikt je wild en denkt onmiddellijk aan een hond, een vos, een wolf misschien?  Stel dat het een wolf is geweest, blijf vooral kalm. Raak dode dieren niet aan, maar dek ze wel af. Maak foto's.  Schakel je dierenarts in voor controle van de nog levende…

Aanbevolen door Levende Have

NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95
Bestellen? Klik hier

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier