Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Wolven

De wolf heeft zich definitief gevestigd in Nederland. Er bevinden zich medio 2022 vier roedels in ons land. Bij deze roedels zijn in 2022 zestien welpen geboren. In dit dossier houden we bij waar de wolf wordt gesignaleerd. Ook geven we tips. Levende Have vindt het belangrijk dat houders van schapen en geiten hun dieren beschermen tegen de wolf. Dat kan op verschillende manieren. Een kleine groep schapen kan vrij eenvoudig achter een goede afrastering, voor een kudde is een bewakingshond effectief.

Nieuws over Wolven

25 mei 2023 - 09:39

Wolven doden? Praat over waarden in plaats van…

Het debat over wolven is sterk gepolariseerd. Daaraan valt te ontkomen door het over waarden te hebben, in plaats van over belangen. Die suggestie doet de Amerikaanse wetenschapper John Vucetich. NRC interviewde de bioloog: ‘De vraag is niet óf je een wolf mag doden, maar met welke reden’, zegt Vucetich. Hij ging speciaal ethiek studeren om…
10 april 2023 - 08:54

Handhaving wolfwerende maatregelen is nog lastig

De handhaving van wolfwerende maatregelen is nog lastig, zo blijkt uit antwoorden van minister Van der Wal op vragen van Tweede Kamerlid Vestering. Er is volgens Van der Wal sprake van een ''transitieperiode'' waarin  houders van onder andere schapen zich moeten instellen op de aanwezigheid van de wolf.
28 maart 2023 - 19:40

Provincie Gelderland onderzoekt dood schapen…

De Provincie Gelderland doet onderzoek naar de dood van 21 schapen van Ellen en Serge van der Zweep uit Heteren. Ze zijn mogelijk gedood door een wolf. De schapen, onderdeel van een kudde van driehonderd dieren, zijn twee nachten achtereen aangevallen op een perceel in Renkum. 
19 maart 2023 - 10:13

Wolvenschade melden kan nu 24 uur per dag

BIJ12 is sinds kort 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van wolvenschade. Dat is mogelijk doordat melden nu ook digitaal kan en niet alleen meer telefonisch.

Artikelen over Wolven

25 juli 2023 - 09:26

Provinciale subsidieregelingen preventie…

Sinds enige tijd is er subsidie beschikbaar voor preventie van  wolvenschade. Diverse provincies (Gelderland, Drenthe, Noord-Brabant en Fryslân) hebben daarvoor hun eigen potjes. De provincies kunnen gebieden aanwijzen waar houders in aanmerking komen voor subsidie. Overijsel leent noodsets uit van wolfwerende rasters.
18 maart 2022 - 11:25

Juridische status van de wolf

De wolf is een strikt beschermde diersoort. Dat is op Europees niveau vastgelegd in het Verdrag van Bern. Daarnaast kennen we de Habitatrichtlijn en de Wet Natuurbescherming (Omgevingswet). De Habitatrichtlijn dient er onder meer toe om binnen de EU te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Bern. Nationale…
08 januari 2020 - 12:11

Video instructie voor schademeldingen

BIJ12 heeft een video-instructie gemaakt voor houders van dieren die een melding willen doen van mogelijke schade door een wolf.
09 december 2019 - 16:36

Adviezen voor bescherming van vee tegen wolven

Predatie van landbouwhuisdieren is door inzet van passende preventieve maatregelen sterk te verminderen. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat schade aan landbouwhuisdieren niet zozeer samenhangt met het aantal wolven of het aantal landbouwhuisdieren, maar vooral met de inzet en effectiviteit van preventieve maatregelen. De inzet van elektrische…
09 december 2019 - 14:34

Hoe bescherm je schapen tegen wolven?

De wolf heeft zich gevestigd in Nederland. De eerste jongen zijn op de Veluwe geboren. De Nederlandse overheid zal volgens Europese regelgeving de komst van de wolf gewoon moeten ondersteunen. De wolf als soort is namelijk beschermd door de Conventie van Bern en door de Habitatrichtlijn. Het enige wat erop zit is de prooidieren van de wolf, zoals…
09 mei 2017 - 08:08

Schade door wolf? Binnen 24 uur melden bij…

Stel, je vindt 's morgens een dood, aangevreten schaap, geit, kalf of veulen in je wei. Je schrikt je wild en denkt onmiddellijk aan een hond, een vos, een wolf misschien?  Stel dat het een wolf is geweest, blijf vooral kalm. Raak dode dieren niet aan, maar dek ze wel af. Maak foto's.  Schakel je dierenarts in voor controle van de nog levende…

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier