Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Wolven

De wolf heeft zich definitief gevestigd in Nederland. Er bevinden zich medio 2022 vier roedels in ons land. Bij deze roedels zijn in 2022 zestien welpen geboren. In dit dossier houden we bij waar de wolf wordt gesignaleerd. Ook geven we tips. Levende Have vindt het belangrijk dat houders van schapen en geiten hun dieren beschermen tegen de wolf. Dat kan op verschillende manieren. Een kleine groep schapen kan vrij eenvoudig achter een goede afrastering, voor een kudde is een bewakingshond effectief.

Nieuws over Wolven

02 december 2022 - 19:58

Maatschappelijke dialoog over de wolf op komst

De Raad voor Dieren Aangelegenheden (RDA) gaat een maatschappelijke dialoog organiseren over de wolf. Dat gebeurt op verzoek van de minister van natuur en stikstof Christianne van der Wal. 
25 november 2022 - 10:11

Europees Parlement: versoepel de beschermde…

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen die beoogt de huidige beschermde status van de wolf te versoepelen. Een meerderheid van het parlement wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de verspreiding van wolven, de toename van populaties en de schade die deze dieren veroorzaken. 
20 november 2022 - 14:35

Afrastering onvoldoende bij overgrote deel…

In het overgrote deel van de meldingen van schade door wolven waren de dieren niet beschermd zoals geadviseerd door de overheid. Dat blijkt uit het overzicht van alle schademeldingen sinds oktober 2019, zoals gepubliceerd door BIJ12.
Wolf pixnio
19 november 2022 - 09:45

Op zoek naar de feiten over effectiviteit…

De discussie over de effectiviteit van wolfwerende afrasteringen en de aanwijzing van probleemwolven is gebaat bij feiten, vindt Gijsbert Six. Hij werkt aan een overzicht van gevallen waarin een wolf schade heeft aangericht ondanks de aanwezigheid van hekken, netten en stroomdraden. 

Artikelen over Wolven

18 maart 2022 - 11:25

Juridische status van de wolf

De wolf is een strikt beschermde diersoort. Dat is op Europees niveau vastgelegd in het Verdrag van Bern. Daarnaast kennen we de Habitatrichtlijn en de Wet Natuurbescherming (Omgevingswet). De Habitatrichtlijn dient er onder meer toe om binnen de EU te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Bern. Nationale…
28 februari 2021 - 09:26

Provinciale subsidieregelingen preventie…

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) heeft de subsidieregelingen voor preventieve maatregelen tegen wolvenschade op een rij gezet. Drenthe Schapen- en geitenhouders in Drenthe kunnen een aanvraag indienen voor vergoeding van preventieve maatregelen ter voorkoming van schade door wolven. Zie onderstaande link: https://www.…
08 januari 2020 - 12:11

Video instructie voor schademeldingen

BIJ12 heeft een video-instructie gemaakt voor houders van dieren die een melding willen doen van mogelijke schade door een wolf.
09 december 2019 - 16:36

Adviezen voor bescherming van vee tegen wolven

Predatie van landbouwhuisdieren is door inzet van passende preventieve maatregelen sterk te verminderen. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat schade aan landbouwhuisdieren niet zozeer samenhangt met het aantal wolven of het aantal landbouwhuisdieren, maar vooral met de inzet en effectiviteit van preventieve maatregelen. De inzet van elektrische…
09 december 2019 - 14:34

Hoe bescherm je schapen tegen wolven?

De wolf heeft zich gevestigd in Nederland. De eerste jongen zijn op de Veluwe geboren. De Nederlandse overheid zal volgens Europese regelgeving de komst van de wolf gewoon moeten ondersteunen. De wolf als soort is namelijk beschermd door de Conventie van Bern en door de Habitatrichtlijn. Het enige wat erop zit is de prooidieren van de wolf, zoals…
09 mei 2017 - 08:08

Schade door wolf? Binnen 24 uur melden bij…

Stel, je vindt 's morgens een dood, aangevreten schaap, geit, kalf of veulen in je wei. Je schrikt je wild en denkt onmiddellijk aan een hond, een vos, een wolf misschien?  Stel dat het een wolf is geweest, blijf vooral kalm. Raak dode dieren niet aan, maar dek ze wel af. Maak foto's.  Schakel je dierenarts in voor controle van de nog levende…

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier