Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Schuilstallen

Nog altijd is het lang niet overal toegestaan een schuilstal te plaatsen in een weiland. Sommige gemeenten hebben het geregeld, andere niet. De ene provincie doet moeilijker dan de andere. In dit dossier de achtergronden en recente ontwikkelingen. Levende Have maakte ook een brochure over schuilstallen in het buitengebied. In de webshop zijn bouwtekeningen verkrijgbaar van een sleepstal, een schuilstal en een mobiel schapen-, geiten- en varkenshok. 

Nieuws over Schuilstallen

19 september 2018 - 11:13

Schouten wil geen landelijk beleid schuilstallen

Minister Carola Schouten wil geen landelijk beleid maken voor schuilstallen. Dat schrijft ze in antwoord op kamervragen van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) over de bescherming van dieren tegen hittestress. Afgelopen zomer was het lange tijd extreem warm. Het Besluit Houders van Dieren schrijft voor dat dieren beschermd moeten worden tegen…
20 februari 2018 - 12:01

GroenLinks vindt weer geen gehoor voor pleidooi…

GroenLinks in Noord-Holland is er opnieuw niet in geslaagd een regeling te treffen voor schuilstallen in deze provincie. D66, CDA, VVD en PvdA stemden tegen.
20 november 2017 - 15:45

Belgische regeling op komst voor stallen in de…

In België wordt het straks mogelijk om binnen vijftig meter van een woning in een wei een stal te plaatsen. Het Belgische parlement moet de regeling, opgesteld door de Vlaamse volksvertegenwoordiger Lode Ceyssens, nog goedkeuren. De woning hoeft niet perse eigendom te zijn van degene die de stal plaatst. De stal mag een maximale goothoogte van 3,5…
Schuilstal voor twee schapen
31 augustus 2017 - 08:57

Van Dam bij zijn afscheid: ''…

Het zal zo'n beetje z'n laatste brief zijn aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Dam had kennelijk geen tijd meer om er nog eens goed voor te gaan zitten. Zo laat hij in zijn epistel over dierenwelzijn een mooie kans liggen.

Artikelen over Schuilstallen

Toestemming voor schuilstal zelf regelen
09 juni 2016 - 16:50

Toestemming voor schuilstal zelf regelen?

Woon je in een gemeente waar het plaatsen van een schuilstal nog niet is toegestaan, dan zul je zelf in actie moeten komen. Hou er rekening mee dat het niet snel is geregeld. Het vergt nogal wat inspanning en succes is niet altijd verzekerd.
Schuilstal voor geiten
09 juni 2016 - 16:26

Goede praktijk schuilstallen

Als gemeenten willen meewerken aan het plaatsen van een schuilstal, zullen ze wel eisen stellen. In dit artikel een aantal goede praktijkvoorbeelden, waarbij rekening wordt gehouden met diverse factoren.
09 juni 2016 - 15:06

Gemeenten waar schuilstallen zijn toegestaan

Er zijn in Nederland diverse gemeenten waar schuilstallen zijn toegestaan. Wijchen was de eerste en dient als voorbeeld voor andere gemeenten.In een beleidsnotitie staan de voorwaarden voor het plaatsen van schuilstallen.
09 juni 2016 - 14:51

Schuilstallen in het buitengebied

De brochure Schuilstallen in het buitengebied,een uitgave van de Stichting Levende Have, wijst op de mogelijkheden om in het buitengebied dieren bij slechte weersomstandigheden toch voldoende beschutting te geven.
19 februari 2014 - 11:16

Tweestrijd: gemeenten moeten meer ruimte geven…

Al heel wat gemeenten hebben een schuilstallenbeleid voor hobbydieren in het buitengebied. Ze staan bescheiden stalletjes onder voorwaarden toe. Maar er zijn ook een paar hardnekkige dwarsliggers, zoals de gemeente Franekeradeel.