Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Waar kun je dode vogels melden?

Ingediend door jinke op 16 februari 2022 - 19:57

Heb je op één plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) dwhc.nl/meldingsformulier/.
Let op: het advies aan de burgers is om geen dode (water)vogels aan te raken. Daarom worden momenteel vooral dode vogelgriep gevoelige vogelsoorten door DWHC verzameld die via dierenambulances, gemeenten, waterschappen etc. uit het veld zijn opgehaald. 

Heb je op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het NVWA Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.

Zie ook bijlage Vogelsterfteschema.


Friesland heeft een eigen alarmnummer: Heb je als voorbijganger een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer: 058 212 24 22


Heb je dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts. Deze kan zo nodig de dode dieren onderzoeken (kosten zijn voor jouw rekening). Als de dierenarts het niet vertrouwt, kan de dierenarts een dierziektemelding doen bij de NVWA via het Landelijk meldpunt voor dierziekten, (045) 54 63 188.

Wie ruimt dode dieren op?
Wie aangesproken kan worden om dode dieren in het wild op te ruimen, is afhankelijk van waar het dode dier ligt:

  • Tuin, balkon, eigen terrein -> Sommige gemeenten hebben een aparte kadaverton op de gemeentewerf. Neem contact op met de gemeente of dierenambulance
  • Lokale weg of – water -> Gemeente of dierenambulance
  • Provinciale weg -> Provincie
  • Provinciaal water -> Waterschap
  • Rijks water of (auto)snelweg -> Rijkswaterstaat (0800 8002).
  • Langs het spoor -> ProRail (0800 77 67 245)
  • Natuurgebied -> de beheerder van het gebied.

De uitvoerbaarheid van het ruimen kan een uitdaging zijn. Gezien de hygiëne-maatregelen die genomen moeten worden, is het niet altijd haalbaar voor een organisatie om dieren op te ruimen en ter destructie te brengen. In natuurgebieden speelt de vraag hoe groot het risico is van opvliegen van mogelijk besmette vogels tegen het laten liggen van besmette dode vogels. (bron: DWHC)

Deze soorten zijn gevoelig gebleken voor vogelgriep H5N1:
Afbeelding

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier