Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Wat houdt de ophokplicht in voor hobbypluimvee?

Ingediend door jinke op 21 november 2014 - 20:55
De ophok- en afschermplicht betekent voor hobbyhouders dat pluimvee en/of andere gehouden vogels zodanig afgeschermd moeten worden dat ze niet in direct contact kunnen komen met wilde vogels, de uitwerpselen van wilde vogels, met gevogelte van naastgelegen houderijen, met ander vee en/of huisdieren die op het bedrijf aanwezig zijn of met bezoekers. Deze afschermplicht kan worden afgekondigd als er sprake is van een dreiging. 

In geval van een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep moet hobbymatig gehouden ''risicogevogelte'' ten minste binnen een volière (een ren afgeschermd met netten is voldoende) of gebouw worden gehouden.

Tot risicogevogelte behoren pluimvee, watervogels en loopvogels.

Deze afschermplicht geldt gedurende een door de overheid afgekondige periode. Tijdens de uitbraak in 2016/2017 is ervoor gekozen de roofvogels en duiven uit te zonderen van deze verplichting. Die geldt nu alleen voor pluimvee, watervogels en loopvogels. In 2016 is er geen zogeheten ''standstil'' afgekondigd. Gebeurt dat alsnog dan moeten ook de hobbykippen zolang de ''standstill'' duurt binnen hun hok en/of volière blijven. Voor alle andere categorieën hobbymatig gehouden vogels, waaronder watervogels, probeert de houder met andere maatregelen contact met wilde vogels en uitwerpselen van wilde vogels te voorkomen. 

  • Dat kan door de dieren te plaatsen in een ren of voliere. Deze hoeft niet van bovenaf of aan de zijdes volledig afgedekt te zijn, zolang voldaan kan worden aan het zoveel mogelijk voorkomen van contact met wilde vogels.
  • Watervogels mogen geplaatst worden op vijver of sloot, mits deze is afgezet met hekken of netten. De oppervlakte hiervan mag niet te groot zijn. 
  • Contact met wilde vogels dient zoveel mogelijk voorkomen te worden door in het binnenverblijf of onder een afdak te voeren.
Voor hobbymatig gehouden pluimvee en vogels kan, rekening houdend met het dierenwelzijn en op basis van een risico-inschatting, worden besloten de afschermplicht te versoepelen of aan te passen. De afschermplicht is een maatregel die in de beschermings- en toezichtsgebieden (resp. 3 en 10 km) wel altijd tot het eind van de uitbraak van kracht blijft.

 

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier