Vogelgriep uitgebroken!

Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Vogelgriep

Het virus dat vogelgriep veroorzaakt duikt geregeld op. Bij wilde vogels of bij commercieel gehouden pluimvee. Meestal blijft het bij de minder gevaarlijke - laagpathogene - varianten. Maar ook dan worden - als het om H5 of H7 virus gaat - besmette kippen of ander pluimvee geruimd. Soms is er een gevaarlijke type vogelgriep dat een pluimveebedrijf binnendringt. Vaak zie je dan dat meerdere bedrijven besmet raken.
Wil je dat we je op de hoogte houden over vogelgriep? Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar je account en vink nieuwsbrief aan. Heb je nog geen account? Dan kun je onderaan deze pagina een account aanmaken.

Nieuws over Vogelgriep

16 november 2020 - 10:40

Ook afschermplicht voor hobbypluimvee in België

In België geldt sinds 15 november een afschermplicht voor hobbypluimvee. De maatregel is ingesteld na de vondst van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 bij wilde vogels in Oostende. Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) heeft het volgende bekend gemaakt: Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen,…
vogelgriep pekingeend
13 november 2020 - 16:02

Bedrijf nummer 4: vogelgriep bij eenden in…

Op het eendenbedrijf van de familie Keurhorst aan de Bekendijk in Terwolde is hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Alle 20.000 eenden worden gedood. Er is een beschermingsgebied van 3 km ingesteld. In die zone bevinden zich zes pluimveebedrijven, waaronder een groot bedrijf met vleeskuikens. Deze bedrijven worden nader onderzocht op de…
11 november 2020 - 19:56

''Ideale plaatje''…

De NVWA is bij een houder van hobbykippen langsgegaan om een video te maken van wat je kunt doen om te voldoen aan de afschermplicht. Koen van Kuijk schetst het ''ideale plaatje'' dat hij aantrof: een omheining, een paar palen waaroverheen een net is gespannen, roodwitte linten, en een zeil dat een gedeelte afschermt tegen poepjes van …
Euraziatische wintertaling
10 november 2020 - 20:58

Ook vogelgriep H5N1 gevonden bij wilde vogels…

In Nederland heerst niet alleen het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8, wilde vogels blijken ook besmet met H5N1. Deze variant staat bekend als gevaarlijker voor de mens dan H5N8, maar landbouwminister Schouten stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat de aangetroffen virusstam geen risico vormt voor de volksgezondheid.

Artikelen over Vogelgriep

22 november 2014 - 20:24

Vaccinatie tegen vogelgriep

Hobbypluimvee mag gevaccineerd worden tegen vogelgriep. Nederland moet daar wel toestemming voor vragen bij de Europese Commissie.
21 november 2014 - 21:13

Verschijnselen van vogelgriep

Milde vogelgriep leidt nauwelijks tot ziekteverschijnselen. Kippen met hoogpathogene vogelgriep zijn ernstig ziek en gaan meestal dood.
21 november 2014 - 20:55

Wat houdt de ophokplicht in voor hobbypluimvee?

De ophok- en afschermplicht betekent voor hobbyhouders dat pluimvee en/of andere gehouden vogels zodanig afgeschermd moeten worden dat ze niet in direct contact kunnen komen met wilde vogels en hun uitwerpselen.
21 november 2014 - 20:41

Waar komt het vogelgriepvirus H5N8 vandaan?

Het vogelgriep virus dat in West Europa de kop opsteekt, komt overeen met virus in wilde vogels rond het Uvs Nuur meer op de grens van Mongolië en Rusland. Het zou door trekvogels naar West Europa worden overgebracht.
21 november 2014 - 20:28

Hobbypluimvee in tijden van vogelgriep

Waar krijgen houders van hobbykippen mee te maken als er een uitbraak is van hoogpathogene vogelgriep?

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier