Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Vaccinatie pluimvee tegen vogelgriep laat op zich wachten

Ingediend door jinke op 30 januari 2024 - 10:44

De vaccinatie van commercieel gehouden pluimvee tegen vogelgriep laat nog altijd op zich wachten. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van demissionair minister Adema. In de brief wordt met geen woord gerept over een mogelijke vaccinatie van het hobbypluimvee.

De brief heet  ''Voortgang Intensiveringsplan Preventie Vogelgriep'', maar die titel dekt niet geheel de lading. Veel voortgang zit er niet in en of er sprake is van intensivering, valt ook te betwijfelen. Er loopt op dit moment weliswaar een veldproef met twee vaccins, maar de eerder aangekondigde stap om bij een positief resultaat over te gaan tot een uitrol van vaccins, wordt niet gezet. Nog altijd overheerst de vrees voor gevolgen voor de massa-export van eieren, broedeieren en vlees. Eerst dan maar een ''pilot'' op meerdere pluimveebedrijven. Die start naar verwachting medio 2024. De eerste resultaten worden begin 2025 verwacht.

Het ministerie van LNV past ''maatwerk'' toe met landen die wel eens de grenzen zouden kunnen sluiten voor het gevaccineerde pluimvee uit Nederland, zoals Japan, de Verenigde Staten, Canada, Singapore, de Filipijnen. ''De pluimveesector ziet vaccinatie als een mogelijk effectieve maatregel om de kans op vogelgriepuitbraken te verkleinen, maar heeft zorgen over handelsconsequenties als gevolg van de start van de pilot'', zo schetst Adema de angst onder vertegenwoordigers van de pluimvee-industrie. ''Voor de pilot zetten we daarom in op legbedrijven waarvan de producten volledig worden afgezet op de Nederlandse markt.''

Uit de stukken bij de kamerbrief van Adema blijkt dat het uitstel van vaccinatie niets te maken heeft met de vraag of de twee vaccins, die zich in het lab al hebben bewezen en nu onder praktijkomstandigheden worden getest, binnenkort beschikbaar komen. De pluimvee-industrie bepaalt de gang van zaken. Zeker nu het betrekkelijk rustig is aan het vogelgriepfront, kiezen de exporteurs voor economische zekerheid. Dat kan natuurlijk zo maar veranderen als er een nieuwe vogelgriepgolf komt en het risico toeneemt op het ontstaan van een variant die ook gevaarlijk is voor de mens. De houders van hobbypluimvee staan in elk geval tot die tijd in de wacht. 

Redactie Levende Have

Eerder bericht:
Traagheid troef bij vaccinatie vogelgriep

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier