Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Hebben jouw dieren vogelgriep? Wat moet je doen, wat kun je verwachten?

Ingediend door jinke op 16 februari 2022 - 20:32

Wilde vogels zijn een bron van vogelgriep. 1 gram mest van een besmette wilde vogel bevat miljarden virusdeeltjes. Een kip heeft maar honderd virusdeeltjes hiervan nodig om besmet te raken met vogelgriep. De besmette kip draagt vervolgens het virus  weer over aan een andere kip en zo krijg je een uitbraak. Het virus kan zich vervolgens ook verspreiden via besmette apparaten, instrumenten, kleding, schoenen of voertuigen. 

Deze diersoorten zijn gevoelig voor vogelgriep:

 • Hoenderachtigen (kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, parelhoenders)
 • Watervogels (eenden, ganzen, zwanen)
 • Loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes)

Denk je dat jouw dieren zijn besmet met vogelgriep? Dan moet je dit direct melden bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via (045) 546 31 88. Je kunt ook contact opnemen met je dierenarts. Deze stelt vast of het inderdaad om vogelgriep gaat en geeft dat door aan de NVWA. De NVWA neemt samen met je dierenarts monsters die direct naar het laboratorium worden gestuurd. Voor de meeste ziekten is de uitslag van het laboratoriumonderzoek binnen één dag bekend. 

Het diergezondheidsfonds betaalt de kosten voor het nemen van bloedmonsters en voor het onderzoek van de monsters. De kosten voor de eigen dierenarts zijn voor rekening van de dierhouder.

Wordt er vogelgriep vastgesteld, dan worden al jouw hoenders, watervogels en loopvogels gedood. Ook worden alle producten en voorwerpen die het virus kunnen bevatten en verspreiden, onschadelijk gemaakt en gebouwen, terrein, mestsilo’s en transportmiddelen ontsmet.

Vóór het ruimen stelt een beëdigd deskundige de waarde van dieren en producten vast. Deze waarde vergoedt de overheid. Het doden en afvoeren van dieren komt ook voor rekening van de overheid. Als een besmetting wordt bevestigd, dan neemt de NVWA een zogeheten ''checklist tracering'' met je door. Gekeken wordt waardoor jouw pluimvee mogelijk besmet is geraakt, of je andere dieren hebt die buiten verblijven, welke contacten er zijn geweest met andere pluimveehouders of andere dierhouders, of er mensen bij jou op het erf zijn geweest (zakelijk en privé), wie er bij je dieren zijn geweest, welke materialen zijn aan- en afgevoerd.

Houd je meer dan 50 eenden, kippen, kalkoenen, ganzen of andere voor vogelgriep gevoelige dieren? Dan heeft een besmetting gevolgen: er worden zones ingesteld, waarin andere pluimveehouderijen nader worden onderzocht en waar tijdelijk een vervoersverbod geldt (10 km zone). 

De eerste symptomen van vogelgriep bij pluimvee zijn:

 • algehele duidelijke sloomheid
 • de dieren maken geen geluid meer.

Daarna volgen:

 • ademhalingsproblemen
 • plotselinge sterfte
 • daling water- en voeropname
 • legdaling
 • windeieren en bleke schalen
 • diarree
 • zwelling en blauwkleuring van kam, lellen en poten
 • oogontstekingen
 • zenuwverschijnselen
 • blauwe waas over de ogen

Voorkom dat je zelf ziek wordt en neem voorzorgsmaatregelen. Draag beschermende kleding als je in de buurt van besmette dieren komt. Vooral mondkapjes zijn belangrijk, zodat je geen besmette lucht inademt. Reinig en ontsmet ook alle materialen die in contact zijn geweest met je hobbypluimvee.
Heb je een hond? Hou hem uit de buurt van je pluimvee. Sporadisch kan vogelgriepvirus overgedragen worden op wilde zoogdieren zoals vossen en zeehonden en op gezelschapsdieren zoals honden. Dit is echter zeer uitzonderlijk en na directe intensieve blootstelling. Bij vossen en honden vaak als gevolg van bijtcontact met besmette kadavers van vogels.

Heb je pluimvee van een zeldzaam ras? In het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza staat dat er zeldzame kleindierrassen zijn en dat zij extra beschermd zouden moeten worden, maar hoe dit gewaarborgd moet worden, is niet benoemd. Bij pluimvee is dat ook lastig omdat de dieren niet geregistreerd staan. Vaak wordt er wel gekeken wat er gedaan kan worden om dieren te sparen. Belangrijk is dat de houders zijn aangesloten bij een speciaalclub of rasorganisatie. Neem eventueel contact op met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen om te zien of zij iets kunnen betekenen.

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier