Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Verschijnselen van vogelgriep

Ingediend door jinke op 21 november 2014 - 21:13
De meeste vogelgriepvirussen zijn van de milde variant (laag pathogene aviaire influenza, LPAI). Dieren geïnfecteerd met het milde vogelgriepvirus zijn te herkennen aan een daling van de eierproductie, longontsteking en een gezwollen kop.

Zijn dieren besmet met de zeer besmettelijke variant hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) dan kunnen ze ernstig ziek worden en sterven. Bovendien verspreidt het hoogpathogene virus zich in hoog tempo. In stallen met tienduizenden kippen kan het virus heel snel rondgaan en in korte tijd veel slachtoffers maken. Het is voor kippen een vreselijke ziekte, Ook al gaan ze na besmetting vrij snel dood, voordat ze sterven is er sprake van ernstig lijden. Ook kalkoenen en eenden kunnen besmet raken en ziek worden van vogelgriep.

Incubatietijd vogelgriep
De tijd tussen introductie van het virus en het moment dat de ziekte bij de dieren zichtbaar is, wordt geschat op 5 tot 15 dagen. Dit is sterk afhankelijk van diersoort, de hoeveelheid virus waarmee de infectie gestart is, en de specifieke virusstam. Bij het in 2021 en 2022 heersende H5N1 wordt in Nederland gerekend met een incubatietijd van 9 tot 11 dagen. Dat betekent dat het 9 tot dagen duurt, na de besmetting op een bedrijf, voordat de houder een verdenking rapporteert. Voor het ontdekken van de besmetting zijn de dieren al wel besmettelijk. Dat is de reden waarom op bedrijven die dicht bij een besmet bedrijf liggen, toch alle dieren (preventief) worden gedood, ook al zijn de dieren niet ziek. In het geval van een besmetting op een lokatie van een hobbypluimveehouder wordt er niet preventief gedood bij houders in de directe omgeving. Dit omdat de hoeveelheid virus van enkele kippen slechts een fractie is van de hoeveelheid virus die in een stal met grote aantallen dieren kan rondgaan.

Genoemde incubatietijd betekent niet dat na ruim twee weken zonder uitbraken het risico op nieuwe uitbraken voorbij is. Wilde vogels kunnen nog altijd vogelgriep bij zich dragen en een nieuwe bron van besmetting vormen. Als er genoeg gevoelige wilde vogels zijn, kan het virus blijven rondgaan. Warm en zonnig weer is gunstig. Het virus is gevoelig voor hogere temperaturen, ultraviolet licht en uitdroging. Maar de zomer van 2022 heeft aangetoond dat het H5N1 virus zich daar weinig van aantrekt.

Symptomen van vogelgriep
De volgende symptomen kunnen optreden:

 • plotselinge sterfte;
 • ademhalingsproblemen;
 • draaien met de nek;
 • gebrek aan eet-/drinklust;
 • zenuwverschijnselen;
 • oogontstekingen;
 • verlaagde eierproductie;
 • eieren met mindere kleur
 • windeieren en bleke schalen;
 • diarree;
 • sloomheid;
 • ruw verenkleed;
 • onderhuidse bloedingen, zwelling en blauwkleuring van de kam, lellen of poten.

Symptomen van vogelgriep bij eenden:

 • snelle en hoogoplopende sterfte;
 • verminderde activiteit;
 • gebrek aan eetlust;
 • dunne, waterige mest;
 • zenuwverschijnselen, zoals draainekken, schudden met kop, zwemmen en lopen in rondjes, trillingen, omvallen, fietsbewegingen;
 • vieze veren.

​Gaan er plotseling meerdere kippen dood, neem dan contact op met het dierziektenmeldnummer 045-5354232. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Vertonen je kippen een van bovenstaande verschijnselen (exclusief plotselinge sterfte) en maak je je zorgen, neem dan contact op met je dierenarts. Raak zieke of dode dieren niet aan. Sommige vogelgriepvirussen kunnen ook mensen ziek maken.

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier