Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Hobbypluimvee in tijden van vogelgriep

Ingediend door jinke op 21 november 2014 - 20:28
Waar krijgen houders van hobbykippen mee te maken als er een uitbraak is van hoogpathogene vogelgriep?
 
a. Ophok- en afschermplicht
Bij een dreiging of een uitbraak van vogelgriep wordt een ophok- en afschermplicht ingesteld. Voor houders van hobbypluimvee geldt geen algemene ophokplicht. In geval van een landelijke ophok- en afschermplicht moeten houders van hobbykippen en ander pluimvee hun dieren afschermen van contact met wilde vogels en hun uitwerpselen. Dat kan door de dieren onder te brengen in een voliere of een ren, overdekt met gaas en zeil. Zoals op deze video.
 

 

In het draaiboek aviaire influenza staat het zo: gehouden vogels die vanuit hobby, sport, schadebeheer of om andere redenen rondvliegen (en daarbij in direct contact met wilde vogels of in de buurt van pluimveebedrijven kunnen komen) moeten in elk geval tijdens de standstill binnen hun hok en/of volière blijven. Dat geldt ook voor hoenderachtigen (waar de welzijnsimpact van ophokken acceptabel wordt geacht)
Voor alle andere categorieën hobbymatig gehouden vogels, waaronder watervogels, probeert de houder met andere maatregelen contact met wilde vogels en hun uitwerpselen te voorkomen. Dit is mede in het belang van de houder zelf, aangezien hij op die manier de kans dat zijn dieren besmet raken verkleint. Voor hobbymatig gehouden pluimvee en vogels kan, rekening houdend met het dierenwelzijn en op basis van een risico-inschatting worden besloten de afschermplicht te versoepelen of aan te passen.'' 
 
b. Vervoersverbod
Ten gevolge van de nieuwe Europese wetgeving stelt Nederland sinds 1 april 2021 ook een vervoersverbod rond een locatie waar besmet hobbypluimvee is aangetroffen.

Binnen het 3 en 10 kilometer gebied gelden bovenop de landelijke maatregelen strengere maatregelen voor onder andere vervoer van dieren en producten, een, bezoekersverbod en een jachtverbod.

Welke dieren mag ik vervoeren in het gebied?
Er geldt voor het verplaatsen voor vogels die van of naar een locatie gaan waar vogels worden gehouden. Vervoer van andere dieren dan vogels is onverminderd toegestaan als van of naar locatie zonder vogels.

Mag ik nog met mijn vogel die ik houd als huisdier naar de dierenarts in het gebied?
Alle andere vogelsoorten dan kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden ganzen, kwartels duiven fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae) mag je verplaatsen naar een dierenarts. Vogels die wel onder bovengenoemde soorten vallen, dieje  als gezelschapsdier houdt, mogen niet verplaatst worden. Een dierenarts mag wel bij jou thuis komen om de dieren te onderzoeken/behandelen.

 
c. Tentoonstellingsverbod
Meestal zal er een tentoonstellingsverbod worden ingevoerd. Hobbypluimvee van verschillende adressen mag dan niet bijeen worden gebracht.
 
d. Hygienemaatregelen
Als er een vervoersverbod is afgekondigd - lokaal of landelijk - geldt er doorgaans ook een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven. Voor mensen die hobbymatig pluimvee houden in hun tuin (in bijvoorbeeld een vijver, volière of hok) geldt dat bezoekers niet in direct contact met het pluimvee of pluimveeverblijf mogen komen. Ook al wordt de standstill opgeheven, dan kan het zijn dat de bezoekersregeling nog tot nader order blijft gelden. 
 
e. Vaccinatie
Hobbypluimvee mag gevaccineerd worden tegen vogelgriep, maar daarvoor is wel toestemming nodig van de EU. Het Ministerie van Economische Zaken kan deze toestemming aanvragen.
 
f. Ruimingen
De kans dat er nog hobbypluimvee wordt geruimd is zeer klein en eigenlijk alleen aanwezig als er hobbykippen besmet zijn geraakt. Alternatieve maatregelen zoals het in quarantaine houden van het hobbymatig gehouden pluimvee, hygiënemaatregelen, het monitoren van de dieren en eventueel preventief vaccineren komen voor ruimingen in de plaats. 
 
g. Meldplicht
Wanneer je verschijnselen ziet die duiden op vogelgriep (zie wiki over Vogelgriep), dan kun je contact opnemen met het dierziektenmeldnummer 045-5354232. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
Maak je je ongerust over de gezondheid van je kippen, bel dan eerst je dierenarts. Het virus H5N8 is zeer dodelijk voor kippen en zal al gauw leiden tot sterfte bij meerdere dieren.  
 
h. Welke diersoorten vallen onder de maatregelen tegen vogelgriep?
De volgende pluimveesoorten en vogelsoorten kunnen vogelgriep krijgen:
  • hoenderachtigen, zoals kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, parelhoenders, patrijzen, pauwen, grootpoothoenders en hokko's
  • eenden, ganzen en zwanen
  • duiven
  • loopvogels, zoals struisvogels, emoes en nandoes
In het draaiboek staat:
Het risico dat duiven worden geïnfecteerd met AI virussen is klein, maar het is niet uitgesloten. Er hebben zich wel gevallen van AI bij (wilde) duiven in onder andere Turkije, Roemenië en Zuidoost-Azië voorgedaan. De gevoeligheid van de duif kan ook per AI-virus variant anders zijn. Postduiven kunnen virus verspreiden indien zij zijn geïnfecteerd. Verder zouden zij ook via hun poten of veren virus kunnen meedragen en verspreiden als ze worden losgelaten of vliegen over gebieden waar HPAI voorkomt, bij tentoonstellingen en in geval van verzamelingen voordat de dieren op wedstrijdvlucht gaan. Grofweg vinden de tentoonstellingen plaats van november t/m januari en de wedvluchten van half maart t/m september. Vanaf juli zijn de wedvluchten voor de jonge duiven. 
 
De verzamelingen van pluimvee, waar ook de postduiven (columba livia) onder vallen, zullen als eerste verboden worden in Nederland, dit betekent dat ook de wedstrijdvluchten in die periode verboden zullen zijn. Daarbij komt dat die wedstrijdvluchten over het algemeen via het buitenland gaan. Deze landen (voornamelijk België, Frankrijk en Spanje) zullen in eerste instantie het vervoer van postduiven uit de besmette gebieden (en wellicht uit het hele land) niet toestaan. Op basis van een risicoanalyse kunnen versoepelingen op deze maatregelen doorgevoerd worden. Bij een uitbraak van AI in een andere Lidstaat kan besloten worden om de wedvluchten van Nederlandse postduiven vanuit die Lidstaat op te schorten.
 
Een goede naleving van de meldplicht en maatregelen is ook voor de hobbysector van groot belang, aldus het ministerie van Economische Zaken. Om het risico op insleep en verspreiding van het virus te kunnen voorkomen, maar ook omdat hoogpathogene vogelgriep een zoönose is en dus een risico kan vormen voor de gezondheid van degenen die in direct contact komen met besmette dieren.
Heb je vragen over vogelgriep, bel dan met 088 042 42 42.
Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier