Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Update en kaart met besmettingen vogelgriep

Ingediend door jinke op 22 mei 2022 - 08:03

In Nederland zijn in het huidige vogelgriepseizoen meer dan drie miljoen kippen, eenden en kalkoenen gedood vanwege vogelgriep. Daarmee worden de aantallen van de afgelopen jaren ver overschreden. Het trieste record van 2003 met 30 miljoen kippen en ander pluimvee wordt bij lange na nog niet gehaald, maar vergeleken met 2016/2017 (717.000) en 2020/2021 (ruim 600.000) is er sprake van een forse toename van het aantal vogelgriepslachtoffers in de pluimvee-industrie. Onder wilde vogels is het virus ook volop aanwezig, in het hele land. Het virus is niet virulenter dan voorgaande jaren, aldus viroloog Nancy Beerens. Het probleem is dat er veel meer besmette wilde vogels zijn en dat er daardoor veel meer virus is in het milieu.

Update 19 mei 2022 Bij een fokker in Boskoop met 590 kippen, eenden, fazanten en kwartels is vogelgriep vastgesteld. Alle dieren zijn gedood. ''In 4 uur was bijna ons hele levenswerk weg'', schrijft de eigenaresse op Facebook. ''Alle eenden, kippen, fazanten, kwartels, kluten en tureluurs zijn weg. Echt afschuwelijk en niet te bevatten.'' De uitbraak is een tegenvaller voor iedereen die hoopte op een ''pauze'' in de vogelgriepepidemie. Boskoop is zeer waterrijk. In de 10 kilometerzone waar een vervoersverbod geldt, bevinden zich vijf pluimveebedrijven. Nancy Beerens van Wageningen Bioveterinary Research vindt het nog te vroeg om te zeggen dat de verspreiding van het virus in de Gelderse Vallei voorbij is, zo liet ze via Omroep Gelderland weten. De laatste uitbraak daar was op 2 mei. ''De tijd tussen introductie van het virus en het moment dat de ziekte in de stal zichtbaar is, wordt geschat op 5 tot 15 dagen. Dit is sterk afhankelijk van diersoort, de hoeveelheid virus waarmee de infectie gestart is, en de specifieke virusstam." Beerens houdt voor de veiligheid drie weken aan. Daarom kan volgens haar pas in week 21 voorzichtig gezegd worden dat de uitbraak tussen stallen voorbij is. ''Daarnaast kunnen ook wilde vogels die vogelgriep hebben, staldieren besmetten. Als er genoeg gevoelige wilde vogels zijn, kan het virus blijven rondgaan." Het huidige zonnige en warme weer is wel gunstig met het oog op het uitbannen van het virus, aldus Beerens. Het vogelgriepvirus is namelijk gevoelig voor hogere temperaturen, ultraviolet licht en uitdroging.

Update 16 mei In België is de ophokplicht opgeheven, De dieren moeten wel nog steeds binnen gevoederd worden. Dat laat het federaal voedselagentschap FAVV weten. De laatste 5 weken zijn er geen besmettingen met vogelgriep vastgesteld bij pluimvee en de laatste 3 weken geen besmetting bij wilde vogels. FAVV benadrukt wel dat waakzaamheid nodig blijft. “Het vogelgriepvirus is nog steeds aanwezig onder wilde vogels in ons land en onze buurlanden. (Bron: Vilt.be)

Kaart vogelgriep west europa H5N1
Rood = gehouden pluimvee, blauw = wilde vogels

Update 3 mei 2022 Nog meer vogelgriep in Lunteren. Uitbraak nummer 9. Een opfokbedrijf met leghennen (90.000 dieren) blijkt besmet. Volgens het ministerie van LNV hoeft er in de omgeving niet preventief te worden geruimd, want binnen de 1-kilometerzone liggen geen andere pluimveebedrijven.

Update 28 april 2022 Opnieuw in Lunteren, 50.000 leghennen gedood vanwege een besmetting met vogelgriep. Van de vijf omliggende bedrijven binnen de 1-km zone worden er twee uit voorzorg geruimd. Drie staan leeg. Het ministerie van LNV doet geen mededelingen over de aantallen gedode dieren op die twee bedrijven. 

Update 24 april 2022 Het bedrijf binnen de 1 kilometer van het besmette bedrijf in Terschuur (zie hieronder) blijkt ook besmet. Alle 17.000 leghennen zijn gedood. Binnen een straal van 1 kilometer van dit bedrijf bevinden zich nog vier bedrijven, waarvan er op drie pluimvee aanwezig is. Al deze dieren worden uit voorzorg gedood. Om hoeveel dieren het in totaal gaat, is nog niet bekend gemaakt. 

Update 24 april 2022 Weer in de Gelderse Vallei, dit keer in Terschuur, is een bedrijf besmet geraakt met vogelgriep. Het gaat om een vermeerderingsbedrijf met 28.600 dieren. Al deze dieren worden gedood, plus de dieren op een nabijgelegen bedrijf.

Update 22 april 2022 In totaal negen bedrijven worden geruimd in Lunteren vanwege een besmetting met vogelgriep bij een bedrijf net 88.000 legkippen. Hoeveel dieren er vanwege deze besmetting in totaal worden gedood, heeft het ministerie van LNV nog niet bekend gemaakt. Maar verwacht mag worden dat het om meer dan 200.000 gaat. Daarmee bedraagt het totaal aantal gedode dieren dit vogelgriepseizoen inmiddels meer dan drie miljoen.

Update 21 april 2022 In totaal acht bedrijven worden geruimd in Lunteren vanwege een besmetting bij een eendenhouderij met 3000 eenden. De bedrijven liggen binnen de 1 kilometerzone rond het besmette bedrijf. Volgens de registratiegegevens gaat het in totaal om 145.370 dieren die worden vergast. Op één bedrijf mogen de dieren blijven leven. Dat gaat om een broederij. Daarmee komt het totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen op x meer dan 2.789.020 (de x staat voor het aantal dieren op de vijf bedrijven binnen de 1-kilometerzone van het bedrijf in Lunteren waar op 20 april een besmetting is vastgesteld).

Steun de petitie voor vaccinatie hobbypluimvee tegen vogelgriep. Klik hier

Update 19 en 20 april 2022 In de Gelderse Vallei (Lunteren en Voorthuizen) is vrijwel gelijktijdig bij drie bedrijven vogelgriep H5N1 vastgesteld. Op de besmette bedrijven worden 306.000 dieren gedood. Daarnaast worden op vijf andere bedrijven binnen de 1-kilometerzone rond de twee bedrijven in Lunteren alle dieren gedood. Om hoeveel dieren het gaat heeft het ministerie van LNV niet bekend gemaakt. Totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen: x meer dan 2.643.650 (de x staat voor het aantal dieren op de vijf bedrijven binnen de 1-kilometerzone). Het ministerie stelt vast dat in dit pluimveedichte gebied in twee weken tijd op vijf bedrijven het vogelgriepvirus is aangetroffen. Minister Staghouwer heeft de Deskundigengroep Dierziekten gevraagd of er extra maatregelen mogelijk zijn om verdere verspreiding te beperken. 

Update 15 april 2022 Een uitbraak van vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Barneveld (34.000 leghennen) heeft grote gevolgen: op 1 kilometer afstand van het bedrijf liggen zeven andere bedrijven en daar worden alle dieren uit voorzorg gedood. In totaal gaat het om 97.800 kippen. Wanneer er niet preventief geruimd wordt, kan de besmetting zich in dit gebied snel naar omliggende bedrijven verspreiden, aldus het ministerie van LNV. LNV-minister Staghouwer laat het volgende weten: “Na een paar weken zonder vogelgriep besmettingen, komt de besmetting in Barneveld – het hart van de pluimveesector - en eerder deze week in Lunteren, als een flinke tegenvaller. De impact is groot voor het betreffende bedrijf en de bedrijven in de directe nabijheid, hun gezinnen, en de vele dieren die geruimd moeten worden. We blijven ons inzetten om de gevolgen van vogelgriep te beperken, met onderzoek naar een effectief vaccin en het aanscherpen van bioveiligheidsmaatregelen.” Totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen: 2.337.650.

Update 13 april 2022 Het was even stil, maar nu is er toch weer een besmetting met vogelgriep: nummer 3 in Lunteren, bij een bedrijf met vleeseenden. Er zijn 8500 eenden gedood. In de 10 kilometerzone liggen nog 235 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen: 2.240.150.

Update 18 maart 2022  In Lunteren zijn circa 100 eenden, ganzen en een paar kippen gedood vanwege een besmetting met vogelgriep. Volgens nog niet bevestigde berichten gaat het om de eendenvijver in het Lunterense Buurtbosch. Binnen een afstand van één kilometer ligt een pluimveebedrijf. Daar worden de dieren vooralsnog niet gedood. Onderzoek moet uitwijzen of ze vrij zijn en blijven van vogelgriep. Er is wel een 10 kilometerzone ingesteld. Daarin bevinden zich 268 bedrijven. De zone overlapt voor een groot deel de zone die is ingesteld vanwege de besmetting van een biologisch pluimveebedrijf, waar op 11 maart de dieren zijn gedood. Totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen: 2.231.650.

Update 14 maart 2022 In Drenthe (ten westen van Drijber, in de buurt van de VAM) is nu ook een besmette wilde vogel gevonden. Het gaat om een slechtvalk. Het is de eerste melding vanuit deze provincie sinds het begin van het lopende vogelgriepseizoen. Drenthe was tot deze vondst - althans op papier - ''vogelgriepvrij''. 

Internationaal: Ook Frankrijk is nog niet van H5N1 af. Integendeel. Na de eendenbedrijven in het zuidwesten (waar drie miljoen dieren preventief werden gedood) zijn nu de pluimveebedrijven onder Nantes (departement Vendee) aan de beurt. Daar zijn volgens Ouest France inmiddels 213 bedrijven besmet geraakt. De epidemie heeft in die streek tot medio maart het leven gekost aan zes miljoen dieren, mede doordat de overheid is overgeschakeld op grootschalige, preventieve bestrijdingsacties. Er is een crisisorganisatie ingericht. Het ministerie van landbouw spreekt over het ''schoonmaken'' van een gebied. Ook worden er bufferzones ingesteld rond broederijen. Pluimveehouders hebben toestemming gekregen hun dieren door verstikking om het leven te brengen.

Update 11 maart 2020: In stallen met biologisch pluimvee - behorende bij een melkveebedrijf gelegen ten westen van Lunteren (gemeente Ede) - is vogelgriep uitgebroken. Het is een uitbraak met consequenties: de stallen liggen in een zeer pluimveedicht gebied (228 andere pluimveebedrijven in de 10-kilometerzone). In de 1-kilometerzone worden op drie bedrijven uit voorzorg alle dieren gedood. NVWA gaat bij 46 andere pluimveebedrijven monsters afnemen. Er is een groot gebied met een vervoersverbod ingesteld, van Utrecht tot aan Deventer. Woon je in die buurt en was je van plan pluimvee te vervoeren, kijk dan even op rvo.nl/dierziektenviewer/ Totaal aantal gedode dieren in verband met deze uitbraak: 97.800. Totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen: 2.231.550. De uitbraak in de gemeente Ede is een zoveelste bevestiging van de vrees dat vogelgriep zich ook buiten de waterrijke gebieden bij bedrijven op de zandgronden kan voordoen. Het duidt erop dat het virus óf diep het land is binnengedrongen en dat ook daar besmette wilde vogels zijn, óf dat er sprake is van overdracht via menselijk contact. Mocht het eerste het geval zijn, dan maakt een combinatie met een melkveebedrijf, loonwerkbedrijf of akkerbouwbedrijf een pluimveebedrijf extra kwetsbaar. De boer moet het land op om bv. mest uit te rijden. Eerdere uitbraken buiten de waterrijke gebieden deden zich voor in onder meer Ede, Ysselstein, Son, Bentelo, Den Ham.

Update 6 maart 2022: Hekendorp ontbrak nog op de lijst. In 2014 en 2020 brak daar vogelgriep uit op het bedrijf van Piet Wiltenburg en nu is het er weer raak. Twee jaar geleden zei de pluimveehouder, voorafgaand aan de uitbraak op zijn bedrijf tegen RTV Utrecht: "Het is constant van: als het maar niet bij de kippen binnenslaat. Want dan wordt het bedrijf geruimd en dat kost klauwen met geld. Bij een gemiddeld bedrijf, en wij zijn niet eens zo groot als een gemiddeld bedrijf, zijn de kosten geraamd op één miljoen euro. Om maar een indruk te geven.'' Een blik op de kaart leert dat de achterzijde het bedrijf op nog geen tien meter afstand van de Hollandsche IJssel ligt. Alle 121.000 leghennen op het bedrijf van Wiltenburg worden vanwege H5N1 gedood. Kon een NVWA-woordvoerder in 2020 nog spreken van ''botte pech'', dat valt nu niet langer vol te houden. Zou Wiltenburg het dringende advies krijgen geen nieuwe kippen meer op te zetten? Totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen: 2.133.750.

Update 3 maart 2022: Op een van de grootste kalkoenenbedrijven in Nederland (3 keer zoveel dieren als gemiddeld) is vogelgriep H5N1 uitgebroken. Het bedrijf, bestaande uit elf stallen, bevindt zich op nog geen kilometer afstand van de bebouwde kom van Hedel, Gelderland. Er worden 64.500 dieren gedood. Het is het vierde kalkoenbedrijf dat dit seizoen te maken krijgt met vogelgriep. Nederland telt 28 kalkoenbedrijven met alles bij elkaar circa 630.000 kalkoenen. Daarvan zijn er dit vogelgriepseizoen tot dusver 154.500 vergast. Dat is een kwart van alle industrieel gehouden kalkoenen in Nederland Totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen: 2.012.750.

Update 2 maart 2022: 170.000 vleeskuikens op een bedrijf in het buitengebied van het Brabantse Son worden gedood vanwege een besmetting met vogelgriep. Het bedrijf bevindt zich vlakbij een ander groot pluimveebedrijf. In de drie kilometerzone bevinden zich acht andere pluimveebedrijven, in de tien kilometerzone staan 27 pluimveebedrijven. Ook worden er in het gebied rond het besmette bedrijf varkens gehouden. Het houden van varkens in een pluimveedicht gebied wordt door deskundigen op het gebied van zoönosen ontraden. Totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen: 1.948.250.

Update 1 maart 2022 In het buitengebied van Wageningen op de grens van Gelderland en Utrecht is vogelgriep vastgesteld op een zogeheten vermeerderingsbedrijf. De 47.000 hennen en hanen worden gedood. In de 10-kilometerzone waarvoor een vervoersverbod geldt, bevinden zich 49 pluimveebedrijven. Totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen: 1.778.250.

Update 27 en 28 februari 2022: In het noorden van Groningen is op twee bedrijven (Losdorp - vleeskuikens en Hellum - kalkoenen) vogelgriep H5N1 vastgesteld. De tienkilometergebieden die rond deze bedrijven zijn ingesteld, overlappen voor een deel die van de uitbraak in Woltersum. In Losdorp worden 37.000 en in Hellum 16.000 dieren gedood. In het op ongeveer 3 kilometer afstand van het besmette bedrijf in Losdorp gelegen vleeskuikenbedrijf in Holwierde worden 74.500 dieren gedood. Dit bedrijf wordt preventief geruimd omdat er nauwe contacten zijn met het bedrijf in Losdorp. De eigenaar van het bedrijf in Losdorp verzorgt ook de kippen in Holwierde. Totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen: 1.731.250.

Update 25 februari 2022 In het Friese Scharnegoutum is bij kleinschalig gehouden watervogels vogelgriep vastgesteld. De 90 dieren worden gedood. Totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen: 1.603.750.

Update 24 februari 2022: Op 1,7 km afstand van het besmette legpluimveebedrijf aan het Eemskanaal Noordzijde in Woltersum (zie update 14 februari) is op een opfokbedrijf vogelgriep H5N1 vastgesteld. Ook dit bedrijf ligt aan het Eemskanaal Noordzijde. In de tien kilometerzone liggen nog 17 andere bedrijven. Alle 50.000 dieren worden gedood. Totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen: 1.603.660.

Update 23 februari 2020: het lang verwachte advies van de deskundigengroep dierziekten is gepubliceerd. Belangrijke punten: kans op besmetting nog altijd zeer hoog. Besmetting van bedrijf op bedrijf wordt niet langer uitgesloten. Het virus op de besmette bedrijven in Zeewolde vertoonden nauwe verwantschap. ''Hoewel niet geheel vergelijkbaar, geeft bijvoorbeeld de actuele, regionale verspreiding van Mycoplasma gallisepticum in Nederland aan dat verspreiding van pathogenen tussen bedrijven wel degelijk plaats kan vinden. Aandacht voor biosecurity blijft daarom belangrijk.'' Landbouwminister Staghouwer kondigt extra maatregelen aan voor besmette bedrijven, zoals een verplichte hygiënecheck. Voor het eerst vragen de deskundigen aandacht voor de structuur van de Nederlandse pluimveesector en de contacten die er zijn met bedrijven elders in Europa. ''Veel dienstverleners op pluimveebedrijven opereren internationaal en kunnen daarmee ook de infectie van bedrijven elders in Europa naar Nederland brengen; daarnaast zijn de biosecurityregels aan deze dienstverleners soms lastiger uit te leggen.''

Update 20 februari 2022: Tienduizend kalkoenen in het Noord-Groningse Uithuizen worden gedood vanwege een besmetting met vogelgriep H5N1. Het bedrijf bevindt zich op zo'n vier kilometer vanaf de Waddenkust. Totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen: 1.553.660.

Update 16 februari 2022: Op een bedrijf met leghennen in Putten (vlakbij het Nuldernauw) worden 77.000 kippen gedood vanwege een besmetting met vogelgriep (H5N1). Daarmee komt het totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen op 1.543.660. In de 10-kilometerzone rond het bedrijf liggen vijftig andere bedrijven.

Update 14 februari 2022: Op een uitloopbedrijf met leghennen aan het Eemskanaal in het Groningse Woltersum is vogelgriep vastgesteld (H5N1). Alle 53.000 dieren worden gedood. Daarmee komt het totaal aantal gedode dieren op 1.466.660. In de 10-kilometerzone liggen dertien andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt een vervoersverbod.

Update 8 februari 2022: In het gebied van 1 kilometer rond het besmette eendenbedrijf in Hierden (zie 4 februari) zijn op een kleinschalig bedrijf circa 250 leghennen gedood vanwege vogelgriep (h5N1). In Eefde is op een pluimveebedrijf met 6000 leghennen eveneens vogelgriep vastgesteld (H5N1). Alle dieren zijn gedood. Daarmee komt het totaal aantal gedode dieren op 1.413.660. In de 10 kilometer zone liggen 21 bedrijven, waarvoor per direct een vervoersverbod geldt.

Internationaal: de vogelgriep heeft in Italië inmiddels het leven gekost van 12 miljoen dieren. Het virus H5N1 is nu ook aangetroffen in de VS (o.a. kalkoenbedrijf Indiana, vleeskuikens in Kentucky en hobbypluimvee in Virginia) en Canada.

Update 4 februari: In het gebied tussen Harderwijk en Hierden, het hart van de eendenindustrie, zijn 53.000 eenden gedood vanwege een uitbraak van vogelgriep. Het besmette bedrijf ligt binnen de 1 kilometerzone van het bedrijf waar op 2 februari vogelgriep is vastgesteld. Daarmee komt het totaal aantal gedode dieren op 1.407.410. In 2016 werden in hetzelfde gebied tienduizenden eenden preventief gedood vanwege contacten met een besmet bedrijf in Biddinghuizen..

Update 2 en 3 februari 2022: In Hierden (15.000 eenden) en Zeewolde (15.000 eenden) zijn alle dieren gedood vanwege hoogpathogene vogelgriep H5N1. Daarmee komt het totaal aantal gedode dieren op 1.354.410. Het bedrijf in Zeewolde, vlakbij de Oostvaardersplassen, is het zesde bedrijf in Flevoland waar deze winter vogelgriep is vastgesteld.

Update 1 februari 2022: Op een pluimveebedrijf in het Gelderse Vuren worden vanwege een besmetting met H5N1 vogelgriep 168.000 kippen gedood. Daarmee komt het totaal aantal gedode dieren op 1.324.410. Het ministerie van LNV vermeldt doorgaans om wat voor soort pluimveebedrijf het gaat, maar in dit geval niet. Aangezien er zich in de ingestelde 3-kilometerzone geen andere pluimveebedrijven bevinden, gaat het (afgaande op het kaartje van de 3-kilometerzone) vrijwel zeker om een vestiging van Het Anker, een grote kuikenbroederij en pluimveebedrijf met vestigingen in onder meer Acquoy, Opheusden, Ochten en Yerseke. Op het terrein van een loonwerkbedrijf in Vuren staan vier pluimveestallen. Daar worden leghennen opgefokt.

Update 30 januari 2022: Op een eendenbedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Alle 9.700 dieren worden gedood. Daarmee komt het totaal aantal op  1.156.410. Vlakbij het besmette bedrijf, ligt een bedrijf met kalkoenen. De dieren op dat bedrijf mogen vooralsnog blijven leven, maar worden wel dagelijks onderzocht. In de 10-kilometerzone rond het besmette eendenbedrijf bevinden zich 29 andere pluimveebedrijven. Ook in 2016 was er vogelgriep in Biddinghuizen. Toen raakten drie eendenbedrijven besmet. In 2017 raakte eveneens een eendenbedrijf in Biddinghuizen besmet. De eendenstallen in deze regio zijn vaak in handen van dezelfde eigenaar. De stallen zijn veelal geplaatst op akkerbouwbedrijven. Eerder dit vogelgriepseizoen - eerste week november - is op twee eendenbedrijven in Zeewolde vogelgriep vastgesteld.

Update 26 januari 2022: In een dierenpark in Lelystad is een otter overleden door een besmetting met vogelgriep. Onderzoek heeft aangetoond dat het om het hoogpathogene H5N1 gaat.

Update 25 januari 2022: In Ede is op een eendenbedrijf vogelgriep (H5N1) vastgesteld: 3000 dieren worden gedood. Daarmee komt het totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen op 1.146.710. In de 10-kilometerzone bevinden zich 217 andere pluimveebedrijven. Die hebben te maken met een vervoersverbod.

Update 24 januari 2022: In Grootschermer is vogelgriep (H5N1) geconstateerd op een bedrijf met vleeskuikens. Alle 170.000 dieren worden gedood. Het gaat om hetzelfde bedrijf als waar eind oktober vorig jaar vogelgriep is uitgebroken. Het bedrijf ligt in een zeer waterrijke polder met veel wilde watervogels. Niettemin is tot herbevolking van de stallen na de vorige uitbraak overgegaan. Dat mag, volgens de regels 21 dagen nadat alle reinigings- en ontsmettingsregels zijn nageleefd. Een naastgelegen zorgboerderij met een stal voor pluimvee wordt nog niet geruimd. Dit bedrijf is geblokkeerd en wordt dagelijks onderzocht op de aanwezigheid van virus. Ook in het Noord Brabantse Willemstad is op een bedrijf met vleeskuikens vogelgriep vastgesteld. Daar worden 46.000 dieren gedood. De twee nieuwe uitbraken zorgen ervoor dat het aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen is opgelopen tot 1.143.710

Update 22 januari 2022: Na een uitbraak op een biologisch leghennenbedrijf met 24.000 kippen in Lelystad (h5N1) bedraagt het totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen 927.710. In de 10 kilometer zone rond dit bedrijf liggen 20 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt tot nader order een vervoersverbod. In het gebied ligt ook Verbeek Broederij, een bedrijf dat dagelijks 200.000 kuikens levert aan opfokbedrijven in Nederland en buitenland. Een aantal jaren geleden heeft dit bedrijf bewust gekozen voor Zeewolde: ''Hiermee verhoogt Verbeek bij ziekteuitbraken de leverbetrouwbaarheid  ten opzichte van de oude productielocatie in Lunteren.'' Omdat het bedrijf de pasgeboren kuiken niet kan opslaan, zal er spoedig een corridor worden ingesteld, zodat afvoer mogelijk is. Eerder had het bedrijf ook al te maken met vervoersbeperkingen, vanwege uitbraken in Zeewolde (26 oktober en 4en 5 november).

Update 14 januari 2022: Na een uitbraak bij een hobbypluimveehouder in het Zuid-Hollandse Nieuwerbrug met circa 220 eenden en kippen (H5N1) bedraagt het totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen 903.710. De uitbraak bij de hobbypluimveehouder heeft consequenties voor zes bedrijven binnen een zone van 10 km. Daarvoor geldt tot nader order een vervoersverbod. Eerder al is er in Nieuwerbrug is een dode besmette zwaan aangetroffen. Dat was op 23 november 2021. De meest recente vondsten van vogelgriep bij wilde vogels, die ook onderzocht en bevestigd zijn, dateren van 10 januari: Drachten, Ermelo, Huizen, Sumar en Weesp.

Update 6 januari 2022: Het totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen (26 oktober 2021 tot heden) bedraagt 903.490. Daarbij zijn inbegrepen de 167.600 dieren (kippen en kalkoenen) die preventief zijn gedood vanwege contacten met een besmet bedrijf. De preventieve dodingen hadden plaats in Bentelo, Blija, Ysselstein, Otterlo en Barneveld.

Update 5 januari 2022 : In het buitengebied van het Twentse dorpje Bentelo is in een stal met 120.000 kippen het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N1 aangetroffen. Alle dieren zijn vergast. Ook de 69.000 kippen in een nabijgelegen stal (behorende tot hetzelfde bedrijf) zijn afgemaakt. In de 10 kilometer zone rond het bedrijf in Bentelo liggen 32 andere pluimveebedrijven.
Het is opmerkelijk dat de kaart van de NVWA met locaties waar tot dusver besmette dode wilde vogels zijn gevonden, geen gegevens vermeldt over besmettingen onder wilde vogels in Overijssel (met uitzondering van Olst, vondst van 25 oktober). Ook de provincie Drenthe is ''blanco''. Dat kan betekenen dat er vanuit die provincies geen meldingen worden gedaan van dode wilde vogels, of dat er geen dode wilde vogels worden gevonden. Is dat laatste het geval, dan zou de besmetting in Bentelo, maar ook die in Den Ham (17 december) op andere wijze dan via besmette wilde vogels binnen gekomen kunnen zijn.

Update 4 januari 2022: In het buitengebied van Blija - noorden van Friesland - zijn 222.000 vleeskuikens gedood, nadat vogelgriep is vastgesteld. Daarmee komt het totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen op 700.000. In de 10 kilometerzone rond het bedrijf in Blija bevinden zich tien andere pluimveebedrijven. In dat gebied geldt een vervoersverbod.

Update 20 december: In het zeer pluimveedichte gebied in het noorden van de provincie Limburg is op een kalkoenbedrijf vogelgriep uitgebroken. De uitbraak deed zich voor in het stallencomplex van de grootste kalkoenenfokker van de Benelux Twan Jenniskens in Ysselstein. Er zijn 64.000 kalkoenen zijn afgemaakt. Het totaal aantal gedode dieren in het heersende vogelgriepseizoen bedraagt inmiddels 478.000.

Update 17 december: Op een vleeskuikenbedrijf in het Overijsselse Den Ham zijn 80.000 dieren gedood vanwege een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1. In een straal van 1 km ligt een ander pluimveebedrijf, maar gezien de afstand (dit bedrijf ligt precies op de grens van de 1-km zone) wordt het bedrijf niet geruimd. Wel krijgt het bedrijf te maken met controle, net als zes andere bedrijven die zich in een straal van 3 km rond het bedrijf bevinden. In een 10 km zone bevinden zich 29 andere pluimveebedrijven. Die krijgen te maken met een vervoersverbod.

Update 7 december: Het ministerie van LNV geeft het beperkingsgebied rond Zeewolde vrij. Zonder nieuwe besmettingen volgt op 10 december intrekking van het beperkingsgebied in Lutjegast. Tzum en Vinkeveen zijn op 16 en 23 december naar verwachting aan de beurt. Dat er sinds 21 november in NL geen nieuwe besmettingen zijn bijgekomen, wil niet zeggen dat het gevaar is geweken. Avined, de brancheorganisatie van de pluimveesector, spreekt over een onrustige situatie in heel Europa. In NL worden nog geregeld dode wilde vogels gevonden, o.a. bij Almere, Zwaagwesteinde (26 november) en Sexbierum (28 november).

Update 22 november:
1. Op 5 november is vogelgriep (H5N1) vastgesteld bij het pluimvee van een hobbyhouder in Harlingen (deze besmetting is niet officieel door de overheid gemeld, geen nadere gegevens bekend, bron kaartje WUR)
2. Op 21 november is vogelgriep vastgesteld bij legkippen op een bedrijf in Vinkeveen. Alle 10.000 dieren zijn gedood. Het is het zevende bedrijf in Nederland dat besmet is geraakt. 

Update 14 november:
1. Bij een hobbypluimveehouder in Hei en Boeicop is hoogpathogene vogelgriep aangetroffen (geen nadere gegevens bekend, bron NVWA)
2. Bij een vleeskuikenhouder in Tzum is hoogpathoghene vogelgriep H5N1 aangetroffen. Het gaat om een bedrijf met 122.500 dieren. Deze zijn allemaal afgemaakt. (Bron ministerie LNV)

Update 8 november:
1. Uitbraak leghennenhouderij in Lutjegast, bij hetzelfde bedrijf als vorig jaar. Er zijn tot dusver meer dan 220.000 dieren vergast.

In de periode 26 oktober - 8 bovember waren er drie uitbraken in Zeewolde, één in Groot Schermer en twee bij grotere hobbyhouders (>50 dieren) in Parrega en Assendelft. In alle gevallen betrof het H5N1.

Op de website van Wageningen Universiteit staat een kaart waarop besmettingen worden bijgehouden: rood = wilde vogels, paars = commercieel bedrijf, blauw = hobby- of kinderboerderij. Bij alle besmettingen van gehouden dieren gaat het tot dusver om H5N1. Op de kaart ontbreken nogal wat vondsten van besmette wilde vogels. Dat heeft ermee te maken dat lang niet alle dode wilde vogels die vermoedelijk zijn gestorven van vogelgriep, op deze ziekte zijn onderzocht. Eén rode stip staat dus niet voor één dode vogels. Dat kunnen er meerdere zijn. De kaart laat zien in welke gebieden besmette wilde vogels zijn gevonden. Zo zijn er bijvoorbeeld in het noordoosten van Friesland duizenden dode wilde vogels gevonden.

Levende Have maakt van besmettingen bij bedrijven, hobbypluimveehouders en kinderboerderijen geen afzonderlijke berichten meer, tenzij er van een uitzonderlijke situatie sprake is. Aan de hand van onderstaande kaart kan iedereen verder zijn eigen risico-inschatting maken. Let op: de kaart wordt geregeld bijgewerkt, maar is niet altijd even up to date.

Op een kaart van de NVWA zijn de vindplaatsen van alle tot dusver onderzochte en positief geteste wilde vogels weergegeven. Deze kaart geeft een indicatie van de verspreiding van het vogelgriepvirus over het land. Maar let op: lang niet alle dode wilde vogels worden gevonden, lang niet alle dode wilde vogels worden voor onderzoek aangeboden. De kaart is dus verre van compleet. Zie nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding/monitoring-wilde-vogels

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier