Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Vaccinatie tegen vogelgriep

Ingediend door jinke op 22 november 2014 - 20:24

Volgens het beleidsdraaiboek van het ministerie van Economische Zaken mag er gevaccineerd worden tegen vogelgriep. Nederland moet daarvoor wel toestemming vragen aan de Europese Commissie. Preventieve vaccinatie is zeker mogelijk voor hobbypluimvee, maar dan moet er
a. voldoende animo voor zijn,
b. er moet voldoende vaccin beschikbaar zijn, en
c. het vaccin moet ook nog eens geschikt zijn voor het heersende type.

Er bestaat een goed werkend vaccin tegen alle typen H5, maar dat is nog niet toegelaten. Om het goed te laten werken, zouden de kippen ingeënt moeten worden en dat is met de grote hoeveelheden dieren in de intensieve veehouderij een tijdrovende en kostbare klus. De omvangrijke pluimveesector in Nederland staat om die reden nog altijd niet te springen om de kippen te gaan vaccineren tegen vogelgriep. Bovendien zijn er handelsbelemmeringen. De Nederlandse pluimvee-industrie draait voor een groot deel op de export van eieren en vlees. Wordt er gevaccineerd dan sluiten andere landen hun deuren voor Nederlandse pluimveeproducten.
 
Hobbyhouders zijn afhankelijk van de animo onder de commerciële pluimveehouders. De markt van de hobbypluimveehouderij is echter te klein om een vaccin, zodra het is toegelaten, in productie te nemen. Toch zou de overheid hierin een stimulerende rol kunnen spelen. Er ging en gaat veel belastinggeld naar vaccinontwikkeling, ook op Europees niveau, en dan zou er een tegensprestatie verwacht mogen worden vanuit farmaceuten om in geval van nood ook kleinere hoeveelheden te produceren. De Nederlandse overheid zou de afzet van een vaccin met een Europese ontheffing mogelijk kunnen maken.

Lees ook het artikel Waarom wordt er niet gevaccineerd tegen vogelgriep?

De Britten hebben een vaccin ontwikkeld waarmee eenden kunnen worden ingeënt. Het vaccin tegen vogelgriep is ingebracht in een vaccin tegen het enteritisvirus. Dankzij de toegepaste technieken kan het vaccin snel worden aangepast aan heersende typen vogelgriep. Het vaccin is nog niet op de markt. Ook hier geldt dat het commercieel interessant moet zijn voor een vaccinproducent. Er moet voldoende vraag zijn.

Omdat preventieve vaccinatie in de EU momenteel slechts op zeer kleine schaal, onder specifieke omstandigheden wordt toegepast bestaat de mogelijkheid dat preventieve vaccinatie niet mogelijk is doordat er onvoldoende aanbod is van AI-vaccin. Beschikbaarheid van goed vaccin kan dus een probleem zijn. De Europese Unie en Nederland hebben geen vaccinbank met vogelgriepvaccins.

Roadmap Vogelgriep
in de Roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep (december 2018) is een hoofdstuk gewijd aan vaccinatie, met als sombere conclusie dat het nog vele jaren kan duren voordat er een goed vaccin is ontwikkeld. Het woord ''goed'' is in dit verband veelzeggend. De commerciële pluimveesector stelt zoveel eisen aan een vaccin, dat de productie ervan voorlopig nog niet in zicht is. Belangrijke voorwaarde is dat het een zogeheten DIVA-vaccin moet zijn: vanuit handelsbelangen moet onderscheid gemaakt kunnen worden tussen gevaccineerde dieren en dieren die besmet zijn door het virus.

Hier wreekt zich, net als bij Mond- en Klauweer en Klassieke Varkenspest, opnieuw het probleem dat de commerciële sector het voor het zeggen heeft, ongeacht de belangen van de talrijke hobbymatig gehouden dieren in Nederland. Deze groep zou vanuit het oogpunt van preventie baat hebben bij een vaccin dat aan minder strenge eisen voldoet en zoals dat al in diverse landen wordt toegepast. Een dergelijk vaccin is dus beschikbaar, maar zou in productie genomen moeten worden om het ook te kunnen verspreiden. Daar werken overheid en industrie voorlopig niet aan mee. Wie het nieuws een beetje volgt, merkt dat de pluimveesector geen prioriteit toekent aan vaccinatie. Daar is men meer bezig met andere (goedkopere) vormen van preventie, zoals het weren van wilde vogels uit de uitlopen en aanpassing van ventilatiesystemen.

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier