Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Regelgeving voor paarden

Op alle diersoorten en dierhouders is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

Voor paarden die uiteindelijk naar de slacht zullen gaan, gelden nog extra regels voor het gebruik van geneesmiddelen:

Wil je meer weten over het hobbymatig of bedrijfsmatig houden van paarden? Ga dan naar:

Voor alle landbouwhuisdieren gelden verder de

Identificatie en registratie is verplicht voor landbouwhuisdieren, maar de regelgeving verschilt per diersoort. Specifiek voor ezels en paarden gelden de:

  • Identificatievoorschriften voor paarden en ezels

    Export van paarden
    Per 1 januari 2018 is export van paarden alleen mogelijk vanaf een staladres of een erkend paardenverzamelcentrum in Nederland. Meer over de export van paarden is te vinden op de website van de NVWA.
    Import paarden
    Paardachtigen die worden ingevoerd vanuit het buitenland, dienen na aankomst 48 uur op het bestemmingsadres te verblijven. Aangezien paardachtigen geen 48 uur op een paardenmarkt aanwezig zijn, kan een paardenmarkt niet als bestemming op een import-certificaat worden opgenomen. Paardachtigen mogen om voornoemde reden niet rechtstreeks vanuit het buitenland op een markt worden aangevoerd.

Glossy Paard en welzijn
Naast wetgeving zijn er ook codes. Dat zijn afspraken die dierhouders met elkaar maken over de omgang dieren. Voorbeelden daarvan zijn de code voor hygiene op kinderboerderijen, de codex landbouwhuisdieren en de Gids Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden (zie bijlagen). Op basis van de Gids Goede Praktijken heeft de Stichting Levende Have een glossy gemaakt over Paard en welzijn. 

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier