Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Europese Transportverordening

Vervoer alpaca's

De Europese Transportverordening (verordening (EG) nr. 1/2005) stelt tal van eisen aan het veevervoer. Zo moeten vervoerders in veel gevallen een vergunning en een certificaat hebben.

In de nieuwe transportverordening werd aanvankelijk een economische activiteit als criterium genoemd. Het streven was daarbij aan niet-commercieel vervoer zo min mogelijk regels op te leggen. Dat gaf echter teveel risico op misbruik. Vandaar dat ervoor gekozen is het vervoer van een beperkt aantal dieren van het aanvragen van vergunningen vrij te stellen.

Wat betreft de schapen en geiten is het aantal vastgesteld op tien dieren. Voor varkens ligt de grens bij vijf volwassen dieren (< 25 kg). Voor paarden en ezels is de grens gelegd bij twee dieren (zie bijlage) *). Het komt erop neer dat een houder die een paar schapen, geiten, paarden of ezels naar een andere houder wil vervoeren, geen getuigschrift hoeft aan te vragen of z'n wagen hoeft te laten keuren. Daarmee valt hij onder dezelfde regels als het vervoer van vee van de ene wei naar de andere en het vervoer van eigen dieren over afstanden minder dan 50 kilometer.

Transport over afstanden groter dan 65 km, maar korter dan 8 uur, daarvoor geldt dat het gebruikte wegvervoermiddel weliswaar geschikt moet zijn, maar het hoeft niet gekeurd te worden door de RDW. Deze wegvervoermiddelen hoeven dus niet over een certificaat te beschikken.

Voor elk transport geldt dat de vervoerder vooraf alle nodige voorzieningen moet hebben getroffen om de duur van het transport tot een minimum te beperken en tijdens het transport in de behoeften van de dieren te voorzien. Dit houdt in:

  • De dieren zijn geschikt voor het voorgenomen transport.
  • Het vervoermiddel is zodanig ontworpen en geconstrueerd, en wordt op zodanige wijze onderhouden en gebruikt, dat de dieren letsel en lijden bespaard blijft en dat hun veiligheid is gegarandeerd.
  • De laad- en losvoorzieningen zijn zodanig ontworpen en geconstrueerd, en worden op zodanige wijze onderhouden en gebruikt, dat de dieren letsel en lijden bespaard blijft en dat hun veiligheid is gegarandeerd.
  • Het transport wordt zonder oponthoud tot de plaats van bestemming uitgevoerd, en de omstandigheden voor het welzijn van de dieren worden regelmatig gecontroleerd en naar behoren in stand gehouden.
  • De dieren beschikken, gelet op hun grootte en op het voorgenomen transport, over voldoende vloeroppervlak en stahoogte.
  • De dieren krijgen op gezette tijden water, voeder en rust, in kwaliteit en in kwantiteit afgestemd op hun soort en grootte.

Vervoer je meer dieren dan hierboven aangegeven of vervoer je je dieren over een grotere afstand dan 65 km, dan heb je een vervoerdersvergunning nodig. Zie website van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (vervoer levende dieren). Duurt het vervoer langer dan acht uur, dan moet het voertuig gekeurd worden door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De chauffeur moet dan ook over een certificaat beschikken. Meer informatie daarover vind je op de website van het CBR.

*) De rechtbank van Almelo heeft overigens in een uitspraak van april 2009 bepaald dat het er wel degelijk toe doet of dieren worden vervoerd in het kader van een economische activiteit. In het geval van een manegehouder die met paarden naar een dressuurwedstrijd gaat, is de transportverordening niet van toepassing, aldus de Almelose rechter. ''Het vervoer heeft op dat moment immers geen commercieel doel''.

Gerelateerde onderwerpen:

Overige (algemene) regelgeving:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier