Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Hygienewetgeving

Houders van dieren hebben te maken met Europese wetgeving over de hygiëne van levensmiddelen en diervoeders. Deze wetgeving moet zorgen voor een veilig en transparant systeem voor de productie van levensmiddelen en diervoeders. Binnen dit zogenoemde hygiënepakket heeft de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit een centrale rol als toezichthouder.

Hygiënepakket

Naar aanleiding van verscheidene crises publiceerde de Europese Commissie in 2000 het Witboek Voedselveiligheid met doelstellingen en 84 actiepunten voor een verbetering van de voedselveiligheid. Eén van deze actiepunten was het schrijven van een algemeen kader dat ten grondslag moest liggen aan alle andere wetgeving die met voedselveiligheid te maken had. Dit kader is de Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV, ook wel bekend onder de Engelse naam General Food Law) en is op 1 januari 2005 in werking getreden. De andere actiepunten zijn ook uitgewerkt en vertaald in een hygiëneverordening voor levensmiddelen, een hygiëneverordening voor diervoeders en een controleverordening voor de overheid. Deze verordeningen zijn allemaal gepubliceerd en zijn vanaf 1 januari 2006 van kracht.

Registratieverplichting

De gehele primaire sector (de productie, fokken en telen van primaire producten tot aan het slachten, inclusief jacht en visvangst en oogst van producten uit het wild) valt onder de voedselveiligheidswetgeving. Belangrijk is ook dat alle bedrijven die levensmiddelen en/of diervoeder produceren, verwerken, opslaan, vervoeren of verhandelen zich moeten registreren. Verplicht laten registreren is een logische aanvulling op regels voor melden en traceren. 

Ieder bedrijf dat levensmiddelen of diervoeders (inclusief grondstoffen en additieven) produceert, verwerkt, vervoert of verhandelt, moet zich laten registreren bij de NVWA.
De registratieplicht geldt niét voor: 

  • primaire productie voor particulier huishoudelijk gebruik (eigen kippen of groentetuin)
  • huishoudelijke bereiding (in uw eigen privé keuken)
  • rechtstreekse levering door producent van kleine hoeveelheden aan consument of lokale detailhandel
  • verzamelcentra en leerlooierijen die alleen onder de definitie van levensmiddelenbedrijf vallen omdat zij grondstoffen hanteren voor de vervaardiging van gelatine of collageen
  • detailhandel in voeder voor gezelschapsdieren

Overige (algemene) regelgeving:

Terug naar:  

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier