Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Regelgeving

Op alle diersoorten en dierhouders is het volgende van toepassing

Voor landbouwhuisdieren gelden verder

In deze wetten en regels worden uitzonderingen gemaakt voor particulieren. Verschillende regels maken een onderscheid tussen kleinschalig/hobbymatig en grootschalig/bedrijfsmatig. Zo is de Omgevingsvergunning en het Activiteitenbesluit niet van toepassing op  hobbydieren. Zolang landbouwhuisdieren niet bedrijfsmatig binnen een inrichting worden gehouden, hoeft hiervoor geen vergunning te worden aangevraagd.
Bedrijfsmatige fokkers van vogels, reptielen, amfibieën, vissen, honden, katten en overige zoogdieren moeten op 1 juli 2020 beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid. Wie met de fokkerij na 1 juli 2014 is begonnen, moet sinds 1 juli 2016 een dergelijk diploma hebben.

Regelgeving schapen en geiten
Alle regelgeving is te vinden in de wiki regelgeving voor schapen en geiten
Zie ook Regelwijzer kleinschalige schapen en geiten.
Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouderij en de GD hebben een protocol voor de import van schapen en geiten opgesteld. Zie bijlage.

Export van schapen en geiten
Om verspreiding van dierziekten te voorkomen stelt de EU eisen aan het verhandelen van bepaalde dieren, of producten tussen lidstaten. Vanaf de boerderij kunnen schapen en geëxporteerd worden naar andere lidstaten. De aanbieder (exporteur) dient een keuring vóór 08.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van keuring aan te vragen bij de NVWA middels het het digitale aanvraagformulier op de NVWA-website (www.nvwa.nl)
Meer informatie over de export van schapen en geiten, waaronder een instructie, is te vinden op de website van de NVWA

Regelgeving paarden en ezels
Alle houders van paarden, pony's, ezels  en zebra's hebben te maken met:

Regelgeving voor varkens 
Alle regelgeving voor varkens is te vinden in de wiki:

Regelgeving voor varkens

Regelgeving voor runderen
Alle regelgeving voor koeien is te vinden in de wiki:

Regelgeving voor runderen

Destructie
Dode dieren vallen onder de regels van de destructie .

Codes
Naast wetgeving zijn er ook codes. Dat zijn afspraken die dierhouders met elkaar maken over de omgang dieren. Voorbeeld daarvan is de code voor hygiene op kinderboerderijen, de codex landbouwhuisdieren en de code goed houderschap schapen en geiten (zie bijlage).

Voorkom overlast
Voor het inperken van het houden van hobbydieren als gevolg van overlast bestaat geen wettelijke basis. Toch leidt overlast geregeld tot gerechtelijke procedures met omwonenden die zo nu en dan in het nadeel van de hobbyhouder uitvallen. Er kunnen ook gemeentelijke verordeningen bestaan die overlast moeten voorkomen.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier