Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Regelgeving voor runderen

Wie koeien wil houden moet om te beginnen een Uniek Bedrijfs Nummer hebben (UBN). Een UBN moet je aanvragen drie dagen voordat de koeien bij jou komen.
Alle koeien moeten oormerken in en ze moeten geregistreerd worden.
Dat geldt voor alle houders, bedrijfsmatig of hobbymatig.
Melden doe je bij rvo.nl

Zie verder de wiki over identificatie en registratie van runderen.
Of ga rechtstreeks naar rvo.nl

Het hangt van de omstandigheden af of iemand die koeien houdt als ''bedrijfsmatig'' wordt beschouwd. Van belang daarbij is:

  • hoe lang er koeien worden gehouden,
  • of er sprake is van winst,
  • of het houden van koeien hinder veroorzaakt,
  • hoeveel koeien er worden gehouden,
  • of er een speciale stal is voor de koeien,
  • of er advertenties worden geplaatst,
  • of de koeien alleen voor eigen gebruik zijn,
  • hoe groot het perceel is,
  • in welke omgeving ze worden gehouden (in landelijk of stedelijk gebied).

Beschouwt een gemeente de manier waarop jij koeien houdt als een bedrijfsmatige activiteit, dan val je onder de milieuregelgeving. Dan gelden de regels van het activiteitenbesluit.

Voerwaarts circulair

Vervoer, import en export van koeien
Wil je koeien vervoeren, kijk dan op de website ondernemersplein.nl en op de website van de NVWA. Daar vind je ook links naar de regels die er zijn voor de import en export van runderen.

Bedrijfsregister voor koeien
Iedereen die runderen houdt moet een bedrijfsregister bijhouden. Het bedrijfsregister moet je minimaal 3 jaar na de laatste aanpassing bewaren.  Als je alle meldingen op tijd en volledig (inclusief UBN van herkomst en bestemming) in het I&R-systeem of telefonisch doorgeeft, dan heb je een actueel bedrijfsregister dat je altijd kunt printen.
Wie vijf of meer koeien houdt voor het vlees of de melk, moet in elk geval een bedrijfsgezondheidsplan bijhouden. Je bent dan verplicht het medicijngebruik te registreren.

Mest
Of je onder de meststoffenwet valt, is afhankelijk van de manier waarop je je koeien houdt. Ben je bedrijfsmatig bezig, dan val je onder die wet. Hobbymatige houders van koeien hoeven geen administratie bij te houden. Voor hen gelden echter wel regels voor de hoeveelheid dierlijke mest die ze op hun grond mogen brengen. Als dat grond is die gebruikt wordt als grasland of bouwland, d.w.z. voor de teelt van gewassen, dan mag maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare worden aangewend. Klik hier voor de tabellen maximale hoeveelheid mest landbouwgrond.
Er wordt geen onderscheid gemaakt naar ras of grootte van de koeien.

Heeft je koe een besmettelijke dierziekte die aangifteplichtig is, dan moet jij of je dierenarts dit melden bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Als een koe verwerpt, moet er verplicht bloed worden afgenomen om dit te laten onderzoeken op brucellose.

Meer infomatie over de regelgeving voor runderen vind je in de volgende wiki's:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier