Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Identificatievoorschriften voor paarden en ezels

Alle paarden, pony’s en ezels in Nederland moeten een paspoort hebben. Dat geldt ook voor veulens, vanaf de leeftijd van 1 jaar. Het paspoort is voorzien van een uniek nummer. Het is het identiteitsbewijs van het paard en moet dus altijd bij het paard blijven. Bij verkoop van het paard gaat het paspoort met het paard mee. De houder/vervoerder is ervoor verantwoordelijk dat het paspoort altijd bij het paard aanwezig is. Paspoorten bevatten een hoofdstuk over de medische behandeling van het paard of de ezel. 

Alle paarden die in Nederland verblijven, moeten in de centrale databank van RVO.nl geregistreerd staan. De paspoortuitgevende instanties leveren de gegevens aan bij de centrale databank.

Als een paard niet geslacht mag worden voor humane consumptie, wordt dit aangegeven in het paspoort en dit komt ook in de centrale databank te staan.
Een paard wordt uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie in de volgende gevallen:
1. Als een duplicaat of vervangend paspoort wordt afgegeven.
2. Als de identificatietermijn van 6 maanden overschreden is.
3. Als de eigenaar zelf wil dat het paard niet geslacht wordt.
4. Als het paard bepaalde medicijnen toegediend krijgt.
 
Bij RVO.nl kun je controleren of een paard in de centrale databank staat. Daar is ook meer informatie te vinden over paardenpaspoorten.

Als je een paard, pony of ezel koopt, zorg dan dat je bij de overdracht ook direct het paspoort krijgt (ook als je het paard bijvoorbeeld in termijnen betaalt), want met een paard zonder paspoort kun je geen kant op. Je kunt er zelfs een boete voor krijgen als je een paard ouder dan zes maanden zonder paspoort vervoert of bij huis heeft staan. Controleer bij aankoop ook, of het paspoort een geldig paspoort is. Een geldig paspoort is een paspoort wat is uitgegeven door een erkend stamboek of de KNHS. Niet alle stamboeken zijn erkend en er zijn allerlei paspoorten in omloop. Alleen erkende stamboeken en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) mogen paardenpaspoorten uitgeven. Voor ezels is dat de Vereniging Nederlands Ezelstamboek.

Ook al sta je als eigenaar in een paspoort geregistreerd, juridisch gezien is dit geen bewijs dat je de eigenaar van het paard bent. Het enige eigendomsbewijs is een koopovereenkomst. Het is niet gebruikelijk in de paardenwereld, maar het is wel verstandig om een aan- of verkoop van een paard of pony in een koopovereenkomst vast te leggen. Daarmee sluit u alle discussies over wie de eigenaar van een paard is uit.
Bij diefstal van een paard of na overlijden anders dan in een slachthuis moet het paspoort binnen dertig dagen naar de paspoort uitgevende instantie.

Slachtdier of niet?
Voor het paard als voedselproducerend dier gelden regels voor het gebruik van diergeneesmiddelen. Dit in verband met mogelijke residuen die in het vlees kunnen achterblijven. Daarom moet in het paspoort worden aangegeven of het paard uiteindelijk in de voedselketen terecht kan komen. Paarden die niet worden uitgesloten van de slacht, kunnen niet alle medicijnen toegediend krijgen. De eigenaar moet in het paspoort bijhouden welke medicijnen (met wachttijd) het paard krijgt toegediend. De dierenarts moet toediening van bepaalde medicatie in het paspoort noteren. Bij het gebruik van sommige diergeneesmiddelen (zoals phenylbutazon) moet het paard via het paspoort en de centrale database worden uitgesloten voor humane consumptie door de dierenarts.

Chippen
Alle paarden, pony’s en ezels in Nederland moeten ook gechipt zijn. Jonge dieren moeten binnen een half jaar na geboorte voorzien zijn van een chip en een paspoort. De chip moet zich bevinden in de halsspier. Via het chipnummer is het paspoort aan het paard gekoppeld. Via het chipnummer van je paard, kun je achterhalen bij welke paspoortuitgevende instantie(s) je paard geregistreerd staat.

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier