Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Identificatievoorschriften voor paarden en ezels

Alle paarden, pony’s, ezels en zebra's in Nederland moeten een paspoort hebben. Dat geldt ook voor veulens, vanaf de leeftijd van 9 maanden. Het paspoort is voorzien van een uniek nummer. Het is het identiteitsbewijs van het paard en moet dus altijd bij het paard blijven. Bij verkoop van het paard gaat het paspoort met het paard mee. De houder/vervoerder is ervoor verantwoordelijk dat het paspoort altijd bij het paard aanwezig is. Paspoorten bevatten een hoofdstuk over de medische behandeling van het paard of de ezel.
 
Sinds 28 januari 2022 wordt er een nieuw paardenpaspoort uitgegeven, met daarin de uitwerking van de diergezondheidsverordening (deel 1), fokkerijverordening (deel 2) en diergeneesmiddelenverordening (deel 3). De tot 28 januari 2022 uitgegeven paspoorten blijven geldig. Je hoeft dus geen nieuw paspoort aan te vragen.

Database en Uniek Registratie Nummer voor paarden
Sinds 1 april 2021 moeten houders van paarden, pony's, ezels en zebra's in een database van de overheid deze dieren registreren. Alle locaties van hobbymatige en professionele houders van paarden, pony's, ezels, muilezels en zebra's moeten in het systeem komen te staan als de dieren daar langer dan 30 dagen verblijven, inclusief de chipnummers en paspoortnummers van deze dieren. RVO.nl treedt op als beheerder van het systeem. Voor de plek waar paarden verblijven moet een uniek registratienummer (ook wel UBN genoemd) worden aangevraagd. Naast de registratie in de centrale database moet een paardenhouder in een eigen administratie alle verplaatsingen bijhouden.

Als een paard niet geslacht mag worden voor humane consumptie, wordt dit aangegeven in het paspoort en dit komt ook in de centrale databank te staan.
Een paard wordt uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie in de volgende gevallen:
1. Als een duplicaat of vervangend paspoort wordt afgegeven.
2. Als de identificatietermijn van 6 maanden overschreden is.
3. Als de eigenaar zelf wil dat het paard niet geslacht wordt.
4. Als het paard bepaalde medicijnen toegediend krijgt.
 
Bij RVO.nl kun je controleren of een paard in de centrale databank staat. Daar is ook meer informatie te vinden over paardenpaspoorten.

Er is een app van Anymal die je toegang verschaft tot RVO.nl. Met de gratis app kun je in een paar eenvoudige stappen je paard registreren. Hiermee kun je ook verplaatsingen van paarden van meer dan 30 dagen eenvoudig bij de overheid melden. Verder kun je de lokale dieradministratie via Anymal eenvoudig bijhouden. Staat jouw paard op een pensionstal of ben je samen met iemand anders eigenaar? In de Anymal app kun je de gegevens van een paard eenvoudig met elkaar delen.

anymal app paard

Als je een paard, pony of ezel koopt, zorg dan dat je bij de overdracht ook direct het paspoort krijgt (ook als je het paard bijvoorbeeld in termijnen betaalt), want met een paard zonder paspoort kun je geen kant op. Je kunt er zelfs een boete voor krijgen als je een paard ouder dan zes maanden zonder paspoort vervoert of bij huis heeft staan. Controleer bij aankoop ook, of het paspoort een geldig paspoort is. Een geldig paspoort is een paspoort wat is uitgegeven door een erkend stamboek of de KNHS. Niet alle stamboeken zijn erkend en er zijn allerlei paspoorten in omloop. Alleen erkende stamboeken en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) mogen paardenpaspoorten uitgeven. Voor ezels is dat de Vereniging Nederlands Ezelstamboek.

Ook al sta je als eigenaar in een paspoort geregistreerd, juridisch gezien is dit geen bewijs dat je de eigenaar van het paard bent. Het enige eigendomsbewijs is een koopovereenkomst. Het is niet gebruikelijk in de paardenwereld, maar het is wel verstandig om een aan- of verkoop van een paard of pony in een koopovereenkomst vast te leggen. Daarmee sluit u alle discussies over wie de eigenaar van een paard is uit.
Bij diefstal van een paard of na overlijden anders dan in een slachthuis moet het paspoort binnen dertig dagen naar de paspoort uitgevende instantie.

Slachtdier of niet?
Met de invoering van de Europese Uitvoeringsverordening 2021/963 per 7-07-2021 is er een wijziging doorgevoerd in het uitsluiten van paarden voor de voedselketen. In Artikel 38 van bovengenoemde verordening staat dat een paard geacht is bestemd te zijn voor de slacht voor menselijke consumptie tenzij:

  • de dierenarts, vanwege een behandeling, deze heeft uitgesloten voor de slacht,
  • het paard in het paspoort al uitgesloten was voordat deze regelgeving van kracht was, 
  • er een duplicaat of vervangend paspoort wordt uitgegeven omdat het oorspronkelijke paspoort weg is,
  • het een importpaard is uit een derde land waarbij het paspoort niet voldoet aan de EU regelgeving.

Verder is er een termijn gekomen voor identificatie van paarden. In Nederland moet een paard binnen 9 maanden na geboorte gechipt zijn en voorzien zijn van een paspoort. Als deze termijn wordt overschreden dan wordt het paard ook uitgesloten voor de slacht.
Het uitsluiten voor de slacht moet zijn opgenomen in het hoofdstuk Medische behandelingen in het paardenpaspoort. Daar staat of een dier wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Staat hier niets? En staat er in het I&R-systeem ook geen uitsluiting? Dan mag het dier geslacht worden. 

Chippen
Alle paarden, pony’s en ezels in Nederland moeten ook gechipt zijn. Jonge dieren moeten binnen negen maanden na geboorte voorzien zijn van een chip en een paspoort. Is het paard bij het uitgeven van het paspoort ouder dan 9 maanden? Dan komt in het paspoort te staan dat het paard niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Dit leggen we ook vast in het I&R-systeem.
De chip moet zich bevinden in de halsspier. Via het chipnummer is het paspoort aan het paard gekoppeld. Via het chipnummer van je paard, kun je achterhalen bij welke paspoortuitgevende instantie(s) je paard geregistreerd staat.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier