Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Zes keer wolvenschade ondanks aanbevolen afrastering

Ingediend door jinke op 05 juli 2023 - 14:33

Van 58 schapenhouders die in het eerste kwartaal van dit jaar te maken hadden met een dodelijke aanval van een wolf, hadden er zes een wolfwerende afrastering op aanbevolen hoogte, met aanbevolen aantal draden en voldoende spanning op de bedrading. Dit blijkt uit de gegevens die BIJ12 bijhoudt over wolvenschade. In totaal zijn 73 schapenhouders getroffen, van 15 is nog niet bekend achter welk type afrastering zij hun schapen hielden. Evenmin is bekend of daar waar sprake was van wolfwerende afrasteringen, deze correct waren geïnstalleerd. 

De totale schade over de periode 1 januari tot 6 april bedraagt 354 dode schapen, 8 damherten, 2 pony's en één koe. De meest omvangrijke schade (28 dode schapen) deed zich op 29 januari voor bij een schapenhouder uit Appelscha. Hij hield zijn schapen achter een 50 cm hoge afrastering van 2 schrikdraden, waar geen stroom op stond. De dode damherten vielen allemaal te betreuren in Nederweert. Deze dieren werden gehouden achter 1.80 m hoog hamonicagaas, een afrastering zonder stroom. De gedode koe liep achter vijf draden schrikdraad van 1.05 m hoog met slechts 900 volt stroom.

Groot aantal meldingen uit Appelscha
Over de 65 meldingen van circa 120 dode schapen in de periode 6 april tot 29 juni - een aantal dat beduidend lager ligt dan in het eerste kwartaal - is nog onvoldoende bekend. Opvallend zijn opnieuw meldingen van schapenhouders uit Appelscha, bij wie 18 schapen, respectievelijk 5 en 3 schapen dood gingen. Het Friese dorp scoort hoog als het om wolvenschade gaat. Sinds 5 december 2019 waren 15 meldingen afkomstig uit Appelscha.

Redactie Levende Have/Foto: maxpixel

Lees meer:

Voor een vast raster wordt het volgende geadviseerd:

 • minimaal 4.5 kV spanning
 • minimaal 5 draden bij nieuwe rasters/en of poorten
 • minimaal 3 draden bij gaas en/of bestaande dichte poorten
 • bovenste draad minimaal 120 cm hoog
 • draden aan de buitenzijde van het raster
 • minimale afstand tussen de palen 10 m
 • geen opstapmogelijkheid groter dan 30 cm buiten het raster binnen een afstand van 2 m

Voor een verplaatsbaar raster wordt het volgende geadviseerd:

 • minimaal 4.5 kV spanning
 • bovenste draad minimaal 120cm hoog
 • hoeken met behulp van schoren verstevigen
 • plaatsen op vlakke grond
 • geen opstapmogelijkheid groter dan 30 cm buiten het raster binnen een afstand van 2 m
 • raster altijd strak gespannen

Een afrastering moet 100% dicht zijn, dus ook langs slootkanten en beken. 

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier