Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

NBvH stopt met uitgifte van paspoorten voor dieren

Ingediend door jinke op 13 augustus 2021 - 16:04
lam met oormerken

De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydieren (NBvH) stopt met de uitgifte van dierenpaspoorten. Met behulp van deze paspoorten en een chip konden dierhouders hun varkens, geiten, en schapen op een alternatieve en diervriendelijke manier identificeren.

De NBvH verstrekt geen paspoorten meer, omdat de laatste tijd steeds meer signalen komen van problemen met de NVWA. De handhavende instantie heeft kennelijk instructies gekregen van hogerhand om de alternatieve identificatie met paspoort en chip niet langer te accepteren. ''In het verleden werd deze methode van identificeren gedoogd door de NVWA. Dat is niet langer het geval. Een lid van de NBvH heeft te horen gekregen dat binnen drie weken de dieren op de juiste wijze (Europese wetgeving) geïdentificeerd moeten worden. Zo niet dan volgt er een boete'', aldus de NBvH.

Het is overigens nog steeds mogelijk om de redelijkheid van een boete te laten toetsen door de rechter. 

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

De paspoorten zijn in het eerste decennium van deze eeuw bedacht door toenmalig bestuurslid van de NBvH, wijlen Christine Bijl.  “Het is mijn kindje. En ik zal het tot volwassenheid brengen”, zei ze in een interview met Levende Have in 2010. Bijl stond op het standpunt: oormerken horen in de la. Talrijke hobbydierhouders hebben sindsdien gebruik gemaakt van de diervriendelijke methode van identificeren, de laatste tijd vooral houders van hobbyvarkens. Houders van schapen en geiten kunnen afzien van een oormerk door een combinatie van twee identificatiemiddelen: maagbolus, tatoeage of pootband. De kleine maagbolus is niet in productie; de grote maagbolus is bruikbaar voor dieren boven de 40kg.

De NBvH sluit niet uit dat er alsnog een uitzonderingsregel komt op de huidige verplichte Europese I&R van schapen, geiten en varkens met de mogelijkheid om te chippen. In dat geval zal de NBvH in overleg treden met het Ministerie van LNV om dit vorm te geven. Als er geen uitzondering komt, dan zal er actie richting de EC moeten worden ondernomen, aldus de NBvH. Dat zal vanuit meerdere lidstaten moeten. Tot nu toe zijn er geen andere lidstaten of hobbydierorganisaties die zich hiervoor willen inspannen. Als er leden of houders zijn die zich hiervoor willen inzetten dan zal de NBvH deze houders steunen. De hobbyvarkenvereniging neemt het initiatief om verenigingen in andere lidstaten te benaderen om richting de Europese Commissie het belang van de uitzondering voor deze groep houders te bepleiten.

Redactie Levende Have

Eerder bericht:

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier