Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Schriftelijke waarschuwing bij overtreding regels I&R

Ingediend door jinke op 10 september 2020 - 13:30

Hobbymatige houders van schapen, geiten, runderen of varkens die geen UBN hebben, krijgen bij een controle eerst een schriftelijke waarschuwing. Deze waarschuwing zal wel gepaard gaan met een last onder dwangsom, om ervoor te zorgen dat de overtreding ongedaan wordt gemaakt. Maar de controlerende instantie deelt niet direct een bestuurlijke boete uit. Het lik-op-stuk-beleid dat twee jaar geleden door minister Carola Schouten werd aangekondigd, is hiermee van de baan.

Dat blijkt uit het nieuwe interventiebeleid van de NVWA bij overtredingen van de regels voor identificatie en registratie van dieren (I&R). Ook bij overtreding van de registratieregels (binnen dertig dagen melden ven geboorte/overlijden, aan- of afvoer) wordt eerst een schriftelijke waarschuwing gegeven, en/of een last onder dwangsom. Varkenshouders die hun varkens niet ge-oormerkt hebben, krijgen als ze minder dan 11 dieren hebben, eveneens eerst een schriftelijke waarschuwing en/of een last onder dwangsom.
Bij herhaalde overtredingen wordt direct een bestuurlijke boete opgelegd.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Bij de handhaving van de oormerkplicht voor schapen en geiten is een grens ingevoerd: bij minder dan 11 dieren volgt in geval van een overtreding een schriftelijke waarschuwing, en/of een last onder dwangsom; bij meer dan 10 dieren volgt een bestuurlijke boete. Een rund dat niet volgens de regels is ge-oormerkt levert in eerste instantie een schriftelijke waarschuwing en/of een last onder dwangsom op, mits het gaat om een incidentele overtreding. Eigenaren van paarden die hun dieren niet gechipt hebben, kunnen direct rekenen op een bestuurlijke boete.

Tot 1 juli 2019 werden overtredingen op het gebied van I&R strafrechtelijk afgedaan. Na het opmaken van een proces-verbaal, besloot de Officier van Justitie besloot over het vervolg. Per 1 juli 2019 kan de NVWA overtredingen bestuursrechtelijk afhandelen. Er bestond echter nog geen interventiebeleid. Dat is er nu dus  wel.
Naast een schriftelijke waarschuwing, een last onder dwangsom (de overtreder krijgt de gelegenheid de overtreding te herstellen, kan bezwaar maken, maar dat heeft geen opschortende werking) en een bestuurlijke boete (kan zonder tussenkomst van een rechter worden opgelegd), kan de NVWA altijd nog een proces-verbaal opmaken ten behoeve van een strafrechtelijke afdoening. 

Overtredingen blijven drie jaar staan. Boetes bedragen minimaal €500 tot €1500. Voor particulieren die de dieren niet houden voor de uitoefening van hun beroep of bedrijf zijn deze boetes eerder al gehalveerd.

Redactie Levende Have

Eerder bericht

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier