Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

ISES pleit voor voorzorgprincipe in paardensport

Ingediend door jinke op 28 juli 2023 - 10:28

Het gebruik van dubbele hoofdstellen in de dressuur zou door de internationale organisatie voor de paardensport FEI bij wedstrijden op Grand Prix-niveau niet langer dwingend voorgeschreven moeten worden. Ruiters moeten een keuze hebben, waarbij ze hoofdstellen die minder belastend zijn voor het welzijn van paarden, kunnen toepassen. Bovendien moeten er eisen worden gesteld aan het gebruik van neusbanden. Metingen kunnen uitwijzen of de band niet te strak zit.

Dit stelt ISES, de internationale organisatie voor wetenschappelijke studies naar het welzijn van paarden, een jaar voordat in Parijs de Olympische Spelen worden gehouden. Eerder gaven de Spelen aanleiding tot heftige discussies over het welzijn van de sportpaarden. Zowel de dressuur als het onderdeel springen liggen onder een vergrootglas. Grote zorgen zijn er over het gedrag van topruiters en de middelen die zij toepassen. Dat is van invloed op de manier waarop in z'n algemeenheid met paarden wordt omgegaan.


Om vast te stellen of de neusband ''los'' genoeg zit, heeft ISES een handig tooltje ontwikkeld. ISES adviseert een ruimte van 1,5 tot 2 cm. Met dit tooltje kunnen nog meer onderdelen van het hoofdstel worden gecontroleerd. Tooltje meten hoofdstel
De Nederlandse KNHS heeft in de nieuwste harnachementgids een ruimte van minimaal 1,5 cm opgenomen: ''Een neusriem waarbij er minder ruimte is tussen neusriem en neusbot dan 1.5 cm (gemeten aan de bovenzijde midden op de neus) wordt als wreedheid aangemerkt''


ISES spreekt zich uit voor toepassing van het voorzorgsprincipe. Vaak worden welzijnsbevorderende maatregelen achterwege gelaten omdat het effect daarvan nog niet voor 100% wetenschappelijk is aangetoond. Volgens ISES moet bij twijfel altijd het welzijn van het paard prevaleren, totdat uit onderzoek blijkt dat er geen welzijnsrisico is.

ISES is er tot dusver nog niet in geslaagd de machtige FEI op andere gedachten te brengen en het welzijn van paarden boven alles te stellen. Het is belangrijk dat de FEI de standpunten van de International Dressage Trainers Club en de International Dressage Riders Club terzijde schuift, aldus ISES in een persverklaring. De FEI heeft in 2021 een welzijnsommissie ingesteld: de Equine Ethics and Wellbeing Commission, waaraan ook de Nederlandse Kathalijne Visser deelneemt. Deze commissie komt in november met een rapport op de algemene vergadering van de FEI in Mexico. In een tussentijdse versie is al geconstateerd dat in de publieke opinie wereldwijd - met uitzondering van de Verenigde Arabische Emiraten - geen meerderheid meer is te vinden voor de opvatting dat paarden er plezier aan beleven om gebruikt te worden in de sport. 

Het standpunt dat dieren plezier moeten kunnen beleven aan activiteiten met de mens, is uitgewerkt in de zienswijze die de Nederlandse Raad voor Dierenaangelegenheden onlangs heeft uitgebracht: Plezier voor mens en dier? Over het inzetten van dieren voor sport, ontspanning, traditie en vermaak. ''De activiteit en alles wat daarmee is gemoeid moet passend zijn voor de diersoort, zijn natuur én het individu'', aldus de RDA, en  "mag geen inbreuk maken op de integriteit (heelheid) van het dier.''

Dit betekent onder meer dat:

  • Het dier de vrijheid moet hebben om te kunnen stoppen met de fysieke activiteit of training zonder dat dit onaangename consequenties heeft.
  • Het dier alleen blootgesteld mag worden aan trainingsmethoden en hulpmiddelen die door het dier als neutraal of positief worden ervaren.

De RDA vindt dat als een dier wordt blootgesteld aan activiteiten op het gebied van sport, ontspanning, traditie of vermaak, aan zes leidende principes moet worden voldaan (zie onder). ''Dit om een dierwaardige inzet van de dieren te realiseren. Zijn de activiteiten niet verenigbaar met de leidende principes, dan moet worden bekeken hoe en waar de activiteit kan worden aangepast. Dat kan ertoe leiden dat sommige activiteiten in de huidige vorm niet meer kunnen bestaan en dus zouden moeten veranderen of zelfs zouden moeten stoppen. De RDA wil naar een toekomst toe waar sport, ontspanning, traditie en vermaak plezierig is voor mens én dier.''

Zes leidende principes dierwaardigheid

 

Redactie Levende Have/Foto Wikimedia Commons

Zie eerder berichten:

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier