Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Welzijn van paarden onder vergrootglas

Ingediend door jinke op 16 februari 2023 - 10:35

Het welzijn van paarden ligt onder een vergrootglas. Hoewel het overgrote deel van de Nederlanders positief staat tegenover het houden van paarden, neemt het draagvlak wel af. Een meerderheid van de eigenaren, houders en verzorgers van paarden wil dat er meer aandacht komt voor het welzijn van deze dieren. Ze vinden dat er een betere voorlichting moet komen op maneges en een verplichte cursus voor iedereen die een paard gaat houden of verzorgen. Het trainen met hulpmiddelen en bepaalde rijtechnieken zou alleen vanaf een bepaald niveau en onder begeleiding van een instructeur mogen gebeuren, vindt driekwart.

Dit blijkt uit twee onderzoeken: een opinieonderzoek van de Stichting HIP en een enquête onder de leden van KNHS, KWPN, FNRS, en LTO Nederland. Ook internationaal zijn de meningen gepeild en is er onderzoek gedaan naar de huidige stand van wetenschap als het gaat om het welzijn van paarden in de sport. De internationale paardensportorganisatie FEI heeft een commissie ethiek en welzijn ingesteld. De eerste onderzoeksresultaten zijn opzienbarend:

  • Zowel ruiters (75% van de respondenten) als het grote publiek (65%) maken zich zorgen over het welzijn van paarden in de sport;
  • 67% van het grote publiek en 50% van de ondervraagde ruiters meent dat paarden het in de meeste gevallen (soms of nooit) niet leuk vinden om gebruikt te worden in de sport;
  • 78% van de hippische gemeenschap en 52% van het publiek is van mening dat de welzijnsnormen moeten worden verbeterd;
  • er is algemeen optimisme (77% van de ruiters) over het toekomstige gebruik van paarden in de sport, maar alleen met verbeteringen in het welzijn;
  • belanghebbenden in de paardensport menen dat het welzijn van paarden alleen kan worden verbeterd als de huidige welzijnsregels beter worden nageleefd, nieuwe welzijnsregels wetenschappelijk worden onderbouwd, en degenen die met paarden omgaan, over een beter kennisniveau beschikken.

Zie voor een nadere beschouwing, het achtergrondartikel: ''Paardenhouders kijken kritisch naar zichzelf''

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier