Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Stalondeugden

Kribbebijter

Tussen de tien en dertig procent van de paarden vertoont stereotiep gedrag, zoals luchtzuigen, weven en kribbebijten. Dit gedrag kan ontstaan door voeding (weinig ruwvoer, afwezigheid van stro, veel krachtvoer) en huisvesting (stallen die weinig sociaal contact toelaten). Bedenk dat een paard ongeveer 16 uur per dag moet kauwen om voldoende speeksel voor de vertering van het voedsel te kunnen aanmaken. En ook dat het kuddedieren zijn, die gezelschap van andere paarden nodig hebben.

Stalondeugden of stalgebreken beginnen vaak op jonge leeftijd (tussen de vijf en vijftien maanden). Ook dat komt meestal doordat veulens voer krijgen waar ze niet genoeg op hoeven te kauwen. 
Er zijn mogelijk ook erfelijke factoren in het spel: waarschijnlijk bestaat er geen specifieke aanleg voor stalondeugden, maar wel voor temperament. Een meer zenuwachtig paard zal eerder stalondeugden ontwikkelen dan een niet-zenuwachtig paard, vooral als het langdurig in een situatie verkeert die niet past bij wat het paard eigenlijk wil: grazen, samenzijn met andere paarden.

Maagzweren en stereotiep gedrag
Er is een verband tussen maagzweren en stereotiep gedrag als luchtzuigen en kribbenbijten. Paarden grazen normaal een groot percentage van de dag. Enerzijds stimuleert het kauwen de speekselproductie, ook wordt daarmee de zuurgraad in de maag op peil gehouden.
Een paard op stal, dat een paar keer per dag wordt gevoerd en in de tussenliggende tijd weinig of niets te eten heeft, kan door een te lage zuurgraad last krijgen van maagzweren.

Geneesmiddelen en stereotiep gedrag
Medicijnen tegen stereotyp gedrag kunnen helpen, als het paard dit gedrag nog niet al te lang vertoont en bovendien de omstandigheden voor het paard worden verbeterd. Soms is het te laat. Vandaar dat men soms paarden ziet luchtzuigen in de weide.

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier