Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Honden en katten kunnen ook ziek worden van vogelgriep

Ingediend door jinke op 29 mei 2021 - 12:57
vogelgriep

Update 8 januari 2022:
In het buitengebied bevinden zich nog steeds veel dode wilde vogels. Die vormen een risico voor aaseters, maar ook voor honden en katten. Vogelgriep kan bij honden of katten leiden tot koorts, hijgen en benauwdheid, sloomheid, oogontsteking en soms oog- en neusuitvloeiing en zenuwverschijnselen zoals trillen of wankel lopen.

Voor het verdere verloop van de vogelgriepepidemie, zie oa.

Op deze website staat ook een dossier met de meest recente artikelen over vogelgriep.


Bericht van 29 mei 2021:
HONDEN EN KATTEN KUNNEN OOK ZIEK WORDEN VAN VOGELGRIEP

Nadat met vogelgriep besmette vossen zijn aangetroffen in Groningen, heeft het ministerie van LNV de adviezen aangescherpt voor inwoners van gebieden waar dode vogels worden aangetroffen. Aangeraden wordt honden aan te lijnen  en katten binnen te houden.

De vossen vertoonden ziekteverschijnselen: speekselen, trillen en desoriëntatie. Ze bleken besmet met het hoogpathogene H5N1 en droegen grote hoeveelheden virus bij zich. In Groningen werden onlangs nog dode wilde vogels (met name brandganzen en roofvogels) gevonden die positief testten op H5N1. Het lijkt aannemelijk dat de vossen besmet geraakt zijn door het eten van kadavers, zoals dit ook wordt gezien bij roofvogels en andere aaseters zoals meeuwen en kraaiachtigen, aldus het deskundigenbericht dat in opdracht van het ministerie van LNV is opgesteld. De deskundigen verwachten ook dat honden en katten gevoelig kunnen zijn voor dit H5N1 virus. Deze H5N1 variant is verwant aan het H5N8 virus dat eerder ook in Nederland is gevonden.

Besmette dode vogels zullen volgens de deskundigen *) de grootste bron van infectie van andere dieren zijn. Het is zinvol om dode vogels, waar mogelijk, op te ruimen. Het is ook aan te raden om honden aangelijnd te houden in gebieden waar verhoogde aantallen dode en/of besmette wilde watervogels gevonden worden.

Teken de petitie voor vrijwillige vaccinatie van hobbypluimvee. Klik hier

Verschijnselen die kunnen wijzen op vogelgriep bij een hond of een kat zijn koorts, lusteloosheid, benauwdheid, oog- en neusuitvloeiing en soms hoesten. Op de vraag of ook mensen ziek kunnen worden, antwoorden de deskundigen: ''Vogelgriep is een zoönose. Bij de H5N8 en H5N1 varianten die momenteel in Europa voorkomen zijn nog geen ernstige menselijke infecties beschreven. Niettemin adviseren we mensen die in contact komen met besmette dieren om beschermende kleding te dragen en een goede hygiëne in acht te nemen. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of conjunctivitis (oogontsteking). De ziekte verloopt meestal mild.''


Het is moeilijk in te schatten of het virus in de zomer zal verdwijnen. Waakzaamheid blijft geboden


De deskundigengroep schat het risico van besmettingen in Groningen, Friesland en op de Waddeneilanden nog steeds als hoog in. In de rest van Nederland wordt het risico matig tot hoog geschat. Ook hobbypluimvee loopt nog altijd risico. In april werden er twee besmettingen van hobbypluimvee aangetoond. Dit betrof een pauw in Hoorn (Noord-Holland) en een kip in Noorddijk (Groningen). De deskundigengroep tast in het duister over de herkomst van het virus. Op beide locaties werd HPAI H5N8 virus aangetoond, terwijl in april alleen HPAI H5N1 virus werd gevonden in wilde vogels in het noorden van het land. Het is moeilijk in te schatten of het virus in de zomer zal verdwijnen. Waakzaamheid blijft geboden.

Op basis van het deskundigenrapport meldt demissionair minister Schouten van LNV dat de ophok- en afschermplicht van kracht blijft. ''De meeste trekvogels zijn inmiddels uit Nederland vertrokken. Daartegenover staat dat er de komende tijd aanwas van jonge vogels is. Deze jonge vogels zijn niet eerder met vogelgriepvirussen in aanraking gekomen en daardoor gevoelig voor besmettingen. Het is onduidelijke welke invloed dit de komende tijd heeft op de mate waarop het virus in wilde vogels blijft circuleren'', schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

*) De deskundigengroep bestaat uit : Arjan Stegeman (voorzitter), Roy Slaterus, Sjaak de Wit, Nancy Beerens, Mart de Jong, Erik van Geloof (schriftelijk), Francisca Velkers, Ron Fouchier, Herman Egberink, Andrea Gröne.

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier