Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

GD: risico op blauwtong in Nederland

Ingediend door jinke op 14 maart 2019 - 09:17

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) voorziet een mogelijke uitbraak van blauwtong in Nederland. Hoe groot het risico is, kan de GD niet zeggen. Maar door de aanwezigheid van het virus in Duitsland, is waakzaamheid geboden.

Op 24 en 25 april organiseert de dienst twee voorlichtingsbijeenkomsten, samen met belangenorganisatie LTO. Dan is er wellicht ook meer duidelijkheid over de feitelijke risico's en de voorzorgsmaatregelen die schapen- en rundveehouders kunnen treffen.

Iets kopen bij Bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Eind vorig jaar is bij de verplichte monitoring het blauwtong virus serotype 8 (BTV-8) aangetoond op een rundveebedrijf in Baden-Württemberg, dicht bij de grens met Frankrijk. Daarna werden nieuwe uitbraken ontdekt ten noorden hiervan. Het beschermings- en toezichtsgebied met een straal van 150 kilometer rond het laatst gevonden bedrijf in Trier reikt tot het midden van Limburg.

Blauwtong is voor schapen- en rundveehouders geen nieuwe ziekte. Menigeen herinnert zich nog de uitbraak van 2006, die aanhield tot 2009. Gelukkig is er een vaccin tegen blauwtong. Daarvan is destijds volop gebruik gemaakt, wat heeft bijgedragen aan het bestrijden van de epidemie. Vorig jaar heeft de GD nog op veertien bedrijven monsters genomen en geconstateerd dat de dieren in Nederland geen antistoffen hebben tegen blauwtong.

Redactie Levende Have

Klik hier voor meer informatie over