Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Blauwtong bij geiten

Blauwtong komt vooral voor bij blauwtong bij schapen en blauwtong bij runderen . Bleken geiten aanvankelijk wel geinfecteerd te kunnen raken met het blauwtongvirus, in de zomer van 2006 is geen enkel geval van deze ziekte vastgesteld.
CIDC-Lelystad heeft geiten onder experimentele omstandigheden geïnfecteerd. Geiten lijken minder klinische verschijnselen te vertonen, hoewel het Blauwtongvirus wel vermeerderde in deze dieren. Ze bleken ook antistoffen aan te maken. In september 2007 heeft zich het eerste geval van blauwtong bij geiten in de praktijk voorgedaan. De dieren reageerden met hoge koorts. tot 42 graden. Enkele geiten hadden iets te dikke lippen en er was tevens sprake van kleine bloedinkjes onder de uierhuid.

Symptomen
Geïnfecteerde geiten zijn moeilijk te herkennen. Soms is er sprake van een iets gezwollen bek, maar er zijn geen aantastingen van de neusspiegel en het mondslijmvlies en ook geen gezwollen blauwe tong. De geiten hebben hoge tot zeer hoge koorts, 40 tot 42 graden Celsius, en zijn sloom. Bij de melkgeiten is een sterke roodkleuring van de uierhuid waar te nemen, die veroorzaakt wordt door kleine bloedinkjes. Het virus tast namelijk de wanden van de bloedvaten aan waardoor deze bloedinkjes ontstaan. Bij landgeiten, die een minder prominent uier bezitten, zal dit nauwelijks waar te nemen zijn. In principe zijn alle geiten met hoge koorts verdacht.

Behandeling
Schapen runderen en ook geiten kunnen als gevolg van een dergelijke infectie aborteren, dit is niet specifiek voor het blauwtongvirus maar kan een gevolg zijn van iedere virusinfectie. De behandeling van zieke dieren bestaat uit het toedienen van pijnstiller, ontstekingsremmer en antibiotica. Een virus is weliswaar niet gevoelig voor antibiotica maar door de verzwakking van de weerstand kunnen secundaire bacteriële infecties voor vervelende complicaties zorgen. Daarnaast moet het dier extra aandacht krijgen wat betreft water- en voeropname. Een zieke geit wordt door zijn koppelgenoten vaak belaagd en weggestoten. Zet haar apart tot ze volledig hersteld is.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier