Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Gedrag van schapen

Gedrag van schapen

Schapen vormen over het algemeen hechte sociale groepen die alleen in een kleine kudde en bij een beperkt voedselaanbod hun onderlinge (dominantie)verhoudingen tonen. Veelal door tegen elkaar aan te duwen en veel minder door te stoten. Het aantal dominantiegevechten is groter in groepen die bestaan uit dieren van hetzelfde geslacht of van dezelfde leeftijd.
De hechtheid van de groep is afhankelijk van het ras en van invloed op het graasgedrag. Bij het ene ras geschiedt het aflammeren binnen de kudde, bij het andere zonderen zich af.

Schapenboek

Lammeren gaan met elkaar en met andere diersoorten (geiten, mensen, honden, runderen) nauwe relaties aan, soms zo nauw dat ze wederzijds van elkaar afhankelijk worden.

Schapen houden elkaar vooral in de gaten met hun ogen. Onderzoek heeft aangetoond dat stress ten gevolge van eenzaamheid kan afnemen door een spiegel te plaatsen waarin een schaap een ander schaap kan waarnemen. Dat veronderstelt ook dat schapen elkaar aan uiterlijke kenmerken herkennen. Geur is vooral van belang bij de vortplanting.
De bronst loopt bij de meeste rassen van augustus tot oktober. Rammen kunnen dan gevaarlijk gedrag vertonen.

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier