Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Ganzen

Gans met kuikens

Ganzen werden al 3000 tot 4000 jaar geleden gedomesticeerd. De oude Grieken gebruikten ganzen al voor het bewaken van hun tempels. Tot medio 20e eeuw had de gans vooral in het oosten van Nederland een functie als grazer, als waker en voor de slacht. Sindsdien worden ze alleen nog voor de hobby gehouden. Ook in België komt de commerciële ganzenteelt nog sporadisch voor.
In Europa leven twee ganzengeslachten: de Anser (grijze ganzen) en Branta (zwart witte ganzen). De in Europa gehouden tamme gans komt onder meer voort uit de Grauwe gans (Anser anser), die behoort tot het geslacht Anser. De tamme gans is wit of bont en wordt van oudsher gehouden voor het vlees, de eieren en de veren.
Voor de beginner is een koppeltje volwassen dieren aan te raden. Ganzenkuikens hebben een opvoeding nodig die ze het beste van hun ouders kunnen krijgen. Een te nauw contact met hun verzorgers op jonge leeftijd kan later voor problemen zorgen, vooral gedurende het broedseizoen.

Heb je zelf ganzen en heb je hier een vraag over? Stel 'm in de vraagbaak

Informatie per thema:

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier