Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Ganzen

Gans met kuikens

Ganzen werden al 3000 tot 4000 jaar geleden gedomesticeerd. De oude Grieken gebruikten ganzen al voor het bewaken van hun tempels. Tot medio 20e eeuw had de gans vooral in het oosten van Nederland een functie als grazer, als waker en voor de slacht. Sindsdien worden ze alleen nog voor de hobby gehouden. Ook in België komt de commerciële ganzenteelt nog sporadisch voor.
In Europa leven twee ganzengeslachten: de Anser (grijze ganzen) en Branta (zwart witte ganzen). De in Europa gehouden tamme gans komt onder meer voort uit de Grauwe gans (Anser anser), die behoort tot het geslacht Anser. De tamme gans is wit of bont en wordt van oudsher gehouden voor het vlees, de eieren en de veren.

Koop geen ganzenkuikens
Voor de beginner is een koppeltje volwassen dieren aan te raden. Koop vooral geen kuikens, tenzij er een moeder met kuikens wordt aangeboden. Ganzenkuikens hebben een opvoeding nodig die ze het beste van hun ouders kunnen krijgen. Een te nauw contact met hun verzorgers op jonge leeftijd kan later voor problemen zorgen, vooral gedurende het broedseizoen. Ganzen zijn groepsdieren. Alle vaardigheden van de gans leert hij of zij als hij klein is van zijn ouders en de groep ganzen die om het jonge gansje heen leven. Dit wordt inprenting genoemd. Inprenting is een vorm van leren die beperkt is tot een korte ´gevoelige' periode na de geboorte. Het resulteert vaak in een bijzonder hechte binding, voornamelijk met het moederdier. Het resultaat is niet gemakkelijk te veranderen.

Informatie per thema:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier