Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Gedrag van ganzen

Gedrag van ganzen

Ganzen zijn groepsdieren, die op z’n minst in een koppel gehouden moeten worden: een gent en een gans of twee ganzen. Een gent met meerdere ganzen kan ook. Ganzen die in groepen leven, kennen net als kippen een hiërarchie. Zijn de verhoudingen bepaald, dan zullen de dieren niet of in elk geval minder vaak met elkaar vechten. Alleen tijdens het broedseizoen kunnen genten nog wel eens ruzie met elkaar maken over nestplaatsen.

Worden er meerdere ganzenparen in een wei gehouden, dan is voldoende ruimte een vereiste om vechten te voorkomen. Genten beschermen hun ganzen door een dreigende houding aan te nemen, hun nek te strekken en te blazen. Tegen het eind van het broedseizoen neemt het agressieve gedrag van de genten weer af.

Op de leeftijd van een jaar zijn tamme ganzen geslachtsrijp. Sommige mannetjes ganzen zijn in de broedtijd agressief. Tamme ganzen waken goed. Als deze ganzen iets vreemds zien of horen, zetten ze het op een gakken. Bij de aanschaf van ganzen dient dus ook rekening gehouden te worden met de buren. Is de ganzenwei afgeschermd met struiken dan hoeven de dieren niet meer op elke beweging van de buren te reageren. Zo’n groene begrenzing kan ook dienen als geluidswal. Ook bij het zien van hun verzorgers kunnen ze het nodige lawaai produceren. Het ene ganzenras is wat luidruchtiger dan het andere. De Chinese en Egyptische ganzen maken de meeste herrie.

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier