Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Ruwvoer voor herkauwers

Schapen bij de hooiruif

Van de drie voormagen die een herkauwer bezit, is de pens de grootste. In de pens zetten bacteriën koolhydraten om in vluchtige vetzuren. Deze vetzuren passeren de penswand en leveren een bijdrage aan de energievoorziening van het dier. Pensbacteriën zijn tevens in staat de koolhydraten uit plantcelwanden vrij te maken en zo ook deze energiebron te benutten. De pens kan alleen goed functioneren als de inhoud heel lichtzuur is.

Voldoende structuurrijk materiaal, zoals ruwvoer, is noodzakelijk voor het in stand houden van de mechanismen die verzuring voorkomen. Voedingsmiddelen waar lang op gekauwd en geherkauwd moet worden, stimuleren de speekselproductie. Materiaal met lange vezels vormen een vaste laag in de pens. Deze zorgt voor de prikkeling die pensbeweging en herkauwen stimuleert.

Een hoog aandeel structuurrijk materiaal gaat meestal samen met een laag aandeel snel afbreekbare koolhydraten. Een grote portie gemakkelijk verteerbare koolhydraten, bijvoorbeeld uit brokken, wordt snel afgebroken. Dit leidt tot een piek in de vetzurenproductie die niet altijd goed opgevangen kan worden.
Moeilijk verteerbare koolhydraten daarentegen, waar ruwvoer rijk aan is, worden geleidelijk afgebroken, waardoor er ook geleidelijk vetzuren vrijkomen. Hierdoor is er geen piekbelasting van vetzuren en verandert de zuurgraad in de pens nauwelijks.
Gedurende een groot deel van hun bestaan kunnen de meeste hobbymatig gehouden herkauwers volstaan met een rantsoen dat vrijwel volledig bestaat uit kwalitatief goed ruwvoer, zoals gras of hooi. Hoewel tijdens groei, einde dracht en melkgiftperiode een hogere brokgift nodig is, moet ook dan het rantsoen nog steeds voor meer dan de helft uit ruwvoer bestaan. Goed ruwvoer is niet te oud, ruikt lekker en heeft een beetje ‘prik’ als gevolg van lange vezelige delen.


(1) Lange vezels nodig voor kauwen en herkauwen, Levende Have oktober 2005

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar: