Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Staat de export van kippenpoten vaccinatie van hobbypluimvee in de weg?

Ingediend door jinke op 02 december 2022 - 09:49

LAATSTE NIEUWS: Eerste stappen richting vaccinatie dierentuinen gezet


 

Staat de export van kippenpoten vaccinatie van pluimvee in de weg? Deze vraag is relevant nu het vaccineren van hobbypluimvee sterk afhankelijk blijkt van de belangen van de pluimveeindustrie in Nederland. Wie wil begrijpen waarom alle dieren die niet commercieel worden gehouden, zoals ook de dieren in dierentuinen, nog altijd geen prik krijgen tegen vogelgriep, kan niet om deze vraag heen.

Landbouwminister Adema heeft aangegeven dat hij het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep wil versnellen. Er wordt op dit moment  van alles geïnventariseerd en geanalyseerd. Begin 2023 verwacht hij een nieuwe Europese verordening over het toepassen van vaccins, zo staat in het op 1 december gepubliceerde document ''Vaccinatie tegen aviaire influenza - stappenplan''.

De Europese verordening bevat algemene voorschriften voor surveillance en een early warning systeem om importerende landen zo goed mogelijk te vrijwaren van besmettingen. Deze voorwaarden staan handel niet in de weg, zo wordt in een vaccinatiestappenplan vastgesteld. Toch zijn er nog landen die import van producten van gevaccineerde dieren kunnen weigeren. Welke landen dat zijn maakt het ministerie niet bekend, net zo min als om welke producten het gaat. Uit het vaccinatiestappenplan valt af te leiden dat het gaat om landen die delen van pluimvee importeren die in Europa niet kunnen worden afgezet.


Het is bekend dat verschillende zogeheten derde landen grote afnemers zijn van kippenpoten. Het gaat dan om China, Zuid Afrika, Ghana, Algerije. In 2017 kwam deze handel in het nieuws, omdat een besmet bedrijf in Nederland traag handelde bij de uitvoering van de verplichte procedure voor het reinigen en ontsmetten van het bedrijf. Daardoor kon ons land nog niet de status ''vrij van vogelgriep'' bemachtigen. De Nederlandse vleeskuikenslachterijen trokken toen aan de bel omdat het uitblijven van die vrij-status ze veel geld kostte. Ze kregen aanzienlijk minder voor de kippenpoten dan onze zuiderburen, die op dat moment wel vrij waren van vogelgriep. De verwachting is nu dat vaccinatie eenzelfde prijsverlagend effect zal hebben op de afzet van kippenpoten en -vleugels. Bekijk voor meer informatie de uitzending van De Prijsknaller van 1 april 2022


Onderhandelingen over de aanpassing van handelscertificaten hebben pas zin als bekend is hoe een eventueel vaccinatieprogramma in Nederland er uit komt te zien, aldus het ministerie van LNV. In de aankomende verordening staan eisen ten aanzien van het type vaccin, registratie en monitoring. Het ministerie moet nog in kaart brengen wat dat betekent voor de bedrijven die afhankelijk zijn van de export. In januari 2023 wil Adema bekijken of vaccinatie al een begaanbare weg is. ''Als we vaccinatie inzetten moet dit resulteren in een kleiner aantal uitbraken, idealiter nul. Als er toch nog infecties kunnen optreden, moeten we met een haalbaar monitoringsprogramma zulke infecties kunnen opsporen voordat spreiding naar andere bedrijven optreedt en bovenal voordat er een nieuwe variant ontstaat die mogelijk een zoönotisch karakter heeft.'' 

De gezamenlijke dierentuinen hebben een officieel verzoek om vaccinatie ingediend bij het ministerie van LNV. Een woordvoerder zegt tegen EenVandaag dat het verzoek in overweging is genomen. "Voor nu zijn we van oordeel dat het beter is om te wachten op het onderzoek dat gedaan wordt naar de veiligheid van de kandidaat-vaccins waarmee we ook verdere, ongewenste spreiding van het virus willen voorkomen. Mede op basis van de uitslagen van die vaccinatieproef bij WageningBiovetinary Research (WBVR) zullen we een besluit nemen op verzoek van de dierentuinen". Die uitslagen worden eind december pas verwacht..

Redactie Levende Have/Foto Public Domain Pictures

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier