Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Schouten neemt initiatief tot gesprek met gemeenten over schuilstallen

Ingediend door jinke op 27 juli 2021 - 19:51

Demissionair minister Carola Schouten gaat een gesprek voeren met een aantal gemeenten over problemen die spelen rond het plaatsen van schuilstallen. Dat maakt ze bekend in een brief aan de Tweede Kamer over dierenwelzijn en hittestress.

Het is voor het eerst dat er een gesprek met diverse gemeenten plaatsheeft. Eerdere bewindslieden hebben steeds aangegeven dat niet het ministerie van LNV maar gemeenten gaan over het plaatsen van schuilstallen. Schouten erkent nu dat houders van dieren in de problemen komen, omdat gemeenten hen niet toestaan een schuilstal te plaatsen, terwijl ze wel wettelijk verplicht zijn hun dieren in de wei te beschermen tegen slechte omstandigheden.

In de brief aan de Tweede Kamer meldt Schouten dat ze al overleg heeft gepleegd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In antwoord op kamervragen van de Partij voor de Dieren van 24 juli 2018 had ze een dergelijk overleg toegezegd. 

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

De NVWA is inmiddels overgegaan tot het handhaven van artikel 1.6, derde lid, van het Besluit houders van dieren, waarin de verplichting tot bescherming tegen slechte omstandigheden is vastgelegd. In haar kamerbrief laat Schouten weten: ''de NVWA handhaaft hierop en heeft recent de werkinstructies en handhavingslijn geconcretiseerd. De werkinstructies zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten voor de diersoorten paard, rund en schaap. Het uitgangspunt in de handhavingslijn is dat weidedieren tijdig over schaduw dienen te beschikken, om zo onnodig hittestress te voorkomen''

Houders geven aan, aldus Schouten, dat ze niet altijd aan deze eis kunnen voldoen. De weide grenst bijvoorbeeld niet altijd aan de stal, waardoor de dieren niet het hele etmaal de keuze hebben binnen of buiten te staan. Voor schaduw zijn ze dan afhankelijk van (natuurlijke) beschutting in de wei. Daarnaast geven ze aan dat gemeenten vaak geen toestemming / vergunning afgeven voor het plaatsten van beschutting in de wei.

Misschien gaat het Schouten nog lukken om voor het einde van haar demissionaire ministerschap de kwestie van de schuilstallen te regelen. De Stichting Levende Have ijvert al ruim tien jaar voor het reguleren van schuilstallen in het buitengebied. Op deze website staat een speciale brochure en een dossier.

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier