Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Levende Have vraagt om apart traject vaccinatie hobbypluimvee

Ingediend door jinke op 26 mei 2021 - 15:29

De Stichting Levende Have heeft minister Carola Schouten gevraagd een apart traject in gang te zetten voor de vrijwillige vaccinatie van hobbypluimvee tegen vogelgriep. Tegelijkertijd heeft de stichting de petitie aangeboden, die inmiddels ruim duizend keer is ondertekend.

Nadat een eerder verzoek onbeantwoord is gebleven, vraagt de stichting Levende Have minister Schouten opnieuw of zij de toepassing van een bestaand vaccin nader wil onderzoeken op de werkzaamheid tegen H5N8. Ook vraagt de stichting of zij bij een positief resultaat de benodigde stappen wil zetten voor het verkrijgen van toestemming van de EU.

De stichting Levende Have voert een aantal argumenten aan voor de loskoppelen van vaccinatie van hobbypluimvee en het inenten van miljoenen kippen, eenden en kalkoenen in de commerciële sector:

1. De pluimveesector stelt – begrijpelijk vanuit economisch standpunt – zeer hoge eisen aan een vogelgriepvaccin. Voordat vanuit de sector de vraag naar een breed werkend markervaccin op gang komt, zal ook de kwestie van de handelsbarrières geslecht moeten worden. Het is ons inziens noodzakelijk dat er werk wordt gemaakt van preventieve vaccinatie van het commerciële pluimvee, maar we moeten tegelijkertijd vaststellen dat dit nog geruime tijd in beslag zal nemen.

2. Wachten op een geschikt vaccin voor de commerciële sector houdt in dat het hobbypluimvee jaarlijks langdurig zal moeten worden afgeschermd van contact met wilde vogels. Dit heeft gevolgen voor het welzijn van de dieren. Nu al blijkt dat na maandenlang afschermen, het draagvlak voor deze maatregel, alsmede het naleefgedrag afneemt.

3. Met het endemisch worden van het vogelgriepvirus, neemt het risico op besmetting bij hobbypluimvee toe. Dit gevoegd bij de geringe bereidheid onder hobbypluimveehouders om een mogelijke besmetting te melden, leidt ons inziens tot een situatie die een andere aanpak vergt.

4. Een besmetting bij hobbypluimvee zal, gezien de nieuwe Europese regelgeving, niet langer uit de statistieken gehouden kunnen worden. De nieuwe regels schrijven voor dat er net als bij bedrijfsbesmettingen beschermingszones met vervoersverboden moeten worden ingesteld. In België zijn deze nieuwe regels onlangs toegepast na een besmetting bij een handelaar in hobbypluimvee. 

De petitie voor vaccinatie van hobbypluimvee blijft voorlopig nog even in de lucht. Einddatum is 28 november 2021. Het verzamelen van zoveel mogelijk handtekeningen is van belang om het verzoek aan Schouten ook gedurende de rest van het jaar te blijven ondersteunen.

Teken de petitie voor vaccinatie van hobbypluimvee. Klik hier

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier