Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

KNHS breekt met Sectorraad Paarden

Ingediend door jinke op 19 augustus 2023 - 11:28

De Koninklijke Hippische Sportfederatie (KNHS) heeft gebroken met de Sectorraad Paarden (SRP). Daarmee verliest dit overkoepelend orgaan voor hippische organisaties in Nederland een belangrijke partner. De KNHS wil dat er meer acties worden ondernomen, onder meer op het gebied van paardenwelzijn en diergezondheid.

''De KNHS zet paardenwelzijn voorop in haar uitvoeringsbeleid. Daarnaast innoveert de KNHS hand in hand met de eigen (jeugdige) achterban en de wetenschap de paardensport dusdanig dat deze als eigentijds en paardvriendelijk wordt beschouwd'', aldus de KNHS in een toelichting op het besluit.

Esther Hendriksen, communicatiemanager van de KNHS geeft op Horses.nl aan dat de paardensector echt moet gaan staan voor paardenwelzijn. De KNHS wil door middel van een gedegen plan van aanpak de komende jaren sectorbreed het welzijn structureel verbeteren daar waar nodig.'' De KNHS mist draagvlak daarvoor binnen het bestuur van de SRP, aldus Hendriksen.

De SRP vindt het besluit van de KNHS onbegrijpelijk en betreurenswaardig, zo geeft deze organisatie in een korte verklaring te kennen op de eigen website. De SRP - die sinds kort een nieuwe voorzitter heeft in de persoon van oud-minister Gerda Verburg - zegt verder te gaan zonder de KNHS: ''Het bestuur van de SRP heeft besloten ook zonder de KNHS de belangen van de hippische sector te blijven behartigen.''

Verweer tegen Dier&Recht
Wat die belangenbehartiging inhoudt, blijkt uit een artikel dat de SRP onlangs heeft gepubliceerd op de website Nieuweoogst.nl. Het is een  verweer tegen Dier&Recht, een organisatie die de ''eenzame opsluiting'' van paarden aan de kaak stelt. Volgens de SRP een achterhaald standpunt. De SRP neemt het op voor de paardenhouders waarvan driekwart aangeeft dat zij hun dier(en) samen met soortgenoten in de wei of een paddock houden *). Niet vermeld wordt dat dit slechts een deel van de dag het geval is.

Ook verwijst de SRP naar de Gids Goede Praktijken. Deze zou verplichten tot goede huisvesting. Maar de Gids schrijft nergens dwingend voor dat paarden samen met soortgenoten moeten worden gehouden. Wel moet sociaal contact met andere paarden dagelijks mogelijk zijn ''binnen gezichtsafstand of met besnuffelen of aanraking''. En, zo staat in de Gids Goede Praktijken: ''Indien mogelijk worden paarden samen met of in de nabijheid van één of meer andere paarden gehuisvest.'' 

Paarden slapen 's nachts, aldus de SRP
In het artikel op de website Nieuweoogst.nl laat de SRP ruimte voor bijvoorbeeld maneges die geen groepshuisvesting aanbieden. De SRP wijst erop dat groepshuisvesting ook nadelen heeft. Zo kan het slaappatroon van paarden verstoord raken. Het type huisvesting waarbij paarden 's avonds naar binnen gaan om daar in hun eigen box de nacht door te brengen - iets wat gebaseerd is op het antropomorfe standpunt dat paarden net als mensen 's nachts slapen - wordt door de SRP, noch door de Gids Goede Praktijken afgewezen. Integendeel. De SRP verwijst naar Italiaans onderzoek, dat zou laten zien dat het de slaap bevordert wanneer paarden overnachten in een individuele stal die grotendeels is afgeschermd van omgevingsinvloeden.

Redactie Levende Have

* Bron: enquête Federatie Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), paardensportbond KNHS, Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN) en LTO. Zie ook Paardenhouders kijken kritisch naar zichzelf

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier