Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Half jaar uitstel voor positieflijst

Ingediend door jinke op 21 juli 2023 - 10:33
Waterbuffel

Op de foto: waterbuffel, diersoort die een plekje heeft veroverd op de huis- en hobbydierenlijst

De inwerkingtreding van de huis- en hobbydierenlijst, met daarop 30 zoogdieren die gehouden mogen worden, is met een half jaar uitgesteld. Als nieuwe datum is geprikt: 1 juli 2024.

De lijst, ook wel positieflijst genoemd, moet bij de Europese Commissie worden aangemeld als zogeheten technisch voorschrift. Dit loopt nog. ''Als deze trajecten doorlopen zijn, naar verwachting eind 2023, kan de huis-en hobbydierenlijst worden vastgesteld'', aldus demissionair landbouwminister Adema in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer. Andere redenen voor uitstel zijn: de uitzonderingen die door de Tweede Kamer zijn gevraagd voor de commerciële hertenhouderij en de dromedarismelker. Daar moet nog een regeling voor komen. Ook over de handhaving in geval houders toch dieren houden die niet op de positieflijst staan, moet nog duidelijkheid komen.

De totstandkoming van de lijst kent een lange voorgeschiedenis. Uiteindelijk ligt er nu een lijst, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde adviezen. ''Er is een toetsingskader opgesteld dat uitgaat van risicofactoren voor dierenwelzijn en gevaar voor de mens. De eigenschappen en behoeften van het dier zijn hierbij het uitgangspunt, en niet de mogelijkheden die een houder heeft om hiermee om te gaan. Voor de beoordeling of diersoorten geschikt zijn voor opname op de huis- en hobbydierlijst is een onafhankelijk Adviescollege huis- en hobbydierenlijst ingesteld. Zij beoordelen de diersoorten aan de hand van het toetsingskader en maken gebruik van wetenschappelijke bronnen. Hierdoor is gewaarborgd dat de lijst een wetenschappelijke onderbouwing heeft'', herhaalt Adema nog maar weer eens in zijn antwoord op kamervragen.

Hij wijst erop dat belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen de lijst en dat er aanvragen kunnen worden ingediend om ook andere diersoorten op de lijst te plaatsen.

Redactie Levende Have/Foto waterbuffel Pixabay

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier