Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Blauwtong bij schapenhouderijen in Noord-Holland en Utrecht

Ingediend door jinke op 09 september 2023 - 10:57
Gerda

Ga voor recente berichtgeving over de blauwtonguitbraak naar: Update uitbraak blauwtong

Update 9 september 2023 Het aantal besmettingen met blauwtong is opgelopen naar dertien locaties. Om hoeveel getroffen dieren het gaat, is nog niet bekend gemaakt, evenmin of het uitsluitend om schapen gaat. De gevallen doen zich voor met name in de regio Noord-Holland en Utrecht. Op een kaartje van de NVWA zijn vooral besmettingen rond Hilversum te zien. Bij besmette schapen zijn de bekende verschijnselen gezien, zoals hoge koorts, gezwollen bek, speekselen en pijnlijk lopen. Het gaat om blauwtong type 3. Daartegen zijn (nog) geen vaccins beschikbaar.
Klik hier voor meer informatie
https://vimeo.com/862393933/0c00a6380c?share=copy


Bij schapen van vier verschillende houders in Noord-Holland (gemeente Wijdemeren) en Utrecht (gemeente Stichtse Vecht) is blauwtong aangetroffen. De meldingen zijn op 3 en 4 september bij de NVWA binnengekomen.

Bron- en contactonderzoeken moeten uitwijzen of er meerdere schapen en mogelijk ook runderen besmet zijn. Blauwtong is alleen overdraagbaar via knutten. Houders van besmet vee moeten insecterenwerende maatregelen treffen.

Door de besmetting verliest Nederland zijn blauwtong-vrije status. Er gelden aanvullende maatregelen voor de export van dieren, zoals quarantaine en extra testen. In een brief aan de Tweede Kamer wijst landbouwminister Adema erop dat in Nederland na een hevige uitbraak in de periode 2006-2009 geen blauwtong meer is aangetroffen. Adema houdt er rekening mee dat er de komende periode meerdere meldingen zullen komen.

Vaccinatie is mogelijk, maar daarvoor moet eerst het serotype bekend zijn. Dat is nu nog niet het geval. Adema: ''Ik vind het belangrijk dat, als er een geschikt vaccin beschikbaar is, houders en dierenartsen hier snel over kunnen beschikken. Ik zal mij hier actief voor inzetten en ben hierover met sectoren in overleg.''

Redactie Levende Have/Foto uit 2009, oud-landbouwminster Gerda Verburg helpt bij de vaccinatie van schapen tegen blauwtong

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier