Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Chippen van varkens

Voor houders van varkens die hun dieren geen oormerken willen indoen, is het verstandig om de Identificatie en Registratie plicht zoveel mogelijk te respecteren. Nederland is dicht bevolkt met mensen en dieren zodat de risico’s op uitbraak van dierziektes wat groter zijn dan in sommige andere landen. Bovendien zijn de economische belangen groot.

Gerechtelijke uitspraken
Het diervriendelijke alternatief, de chip of injectabele transponder, is nog altijd niet toegestaan. Wel zijn er enkele gerechtelijke uitspraken die erop neer komen dat het chippen wordt veroordeeld, zonder starfoplegging, mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden hebben vooral te maken met de bereidheid om te registreren en te identificeren.
Het is verstandig dat mensen die principieel voor chippen kiezen (ipv oormerken), ervoor zorgen dat het risico op juridische consequenties zo klein mogelijk is. Een varken laten chippen, met daarnaast alleen het registratiekaartje van de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG) en/of een EU-dierenarts-paspoortje, is als identificatiemiddel onvoldoende.

Paspoort 
Je kunt zelf een paspoort maken, met daarin recente foto's van het varken (voorkant, links en rechts) waarop ook het oormerk is te zien (niet in het oor, maar om de nek bijvoorbeeld) en het chipnummer. Varkens met chip en paspoort mogen niet meer in commerciële circuit verhandeld worden en/of in de voedselketen (slacht) terecht komen. Op het binnenblad van het paspoort zet je aan de ene kant een eigenaarsverklaring, die ondertekend moet worden. Daarmee garandeer je dat het varken niet wordt verhandeld of in de voedselketen terechtkomt. Op de andere kant van het binnenblad staan de foto's van de dieren of foto's, alsook een beschrijving van de kenmerken. 

In het paspoort neem je ook een ''nieuwe eigenaar verklaring'' op. Bij verkoop moet de nieuwe eigenaar de ‘nieuwe-eigenaar-verklaring’ in het paspoort tekenen. Stel een koopcontract op. Je maakt een kopie van het koopcontract en laat dat evenals je eigen contract door de nieuwe eigenaar tekenen. En je geeft jouw origineel (inmiddels door hem/haar getekend) aan de eigenaar mee met de door nieuwe eigenaar ondertekende paspoorten, het NDG-certificaat en de streepjescode-stickers van de chip(s). De nieuwe eigenaar moet het NDG-certificaat ook op zijn/haar naam zetten.

Een big kan in feite al heel jong gechipt worden. Eigenlijk al vanaf de eerste week. Voor paspoortfoto’s is dat wat vroeg. Het is mogelijk een digitaal paspoort op te maken met voorlopige foto’s. Dit kan dan uitgeprint worden voor het geval er controle komt. Zodra het dier volwassen genoeg is, kan er een definitief paspoort worden gemaakt.

LET OP: het is altijd mogelijk dat een controleur van de NVWA jouw wijze van registreren en identificeren niet accepteert. Vaak gaat het dan om een controleur die op pad wordt gestuurd met aanwijzingen om streng op te treden tegen houders van hobbyvarkens. De kans hierop is groter als er bijvoorbeeld sprake is van misstanden of van een dreiging van een besmettelijke varkensziekte. Ook commerciële varkenshouders willen nog wel eens houders van hobbyvarkens ''verlinken'' omdat ze hun dieren niet geoormerkt hebben. Hou er rekening mee dat controle kan leiden tot het onder last van een dwangsom afdwingen van een officiële identificatie en registratie. Wil je je daartegen verzetten, dan kun je het laten aankomen op een gerechtelijke uitspraak. Neem hiervoor contact op met de hobbyvarkenvereniging ([email protected]).

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier