Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Identificatie en registratie van varkens

registratie van varkens

Hobbyvarkenshouders moeten een Uniek Bedrijfs Nummer aanvragen bij www.mijnrvo.nl (tel. 088 0424242) voor een zogeheten RE-bedrijf. Dat UBN heb je nodig om je varkens te kunnen registreren.

Voor de registratie van de varkens zijn er twee door de overheid aangewezen databanken: die van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en Varkenspost.nl. Zie rvo.nl Bij beide databanken kunnen ook hobbyvarkenshouders de aan- en afvoer van varkens registreren.

Oormerken
Officieel moet je je varkens voorzien van een oormerk. Voor meer informatie, zie rvo.nl Voor raszuivere en hybride varkens die zijn ingeschreven in een stamboek is een tatoeage ook voldoende. Dan is een oormerk niet nodig.

Chippen van varkens
Al jarenlang worden er hobbyvarkens gechipt. Dit is niet officieel, maar wie een UBN heeft, de varkens heeft gechipt en beschikt over een varkenspaspoort van de Nederlandse Belangenvereniging voor Hobbydierhouders, staat juridisch sterk, zo is bij meerdere gerechtelijke uitspraken gebleken. Een varkenspaspoort is te bestellen door een mail te sturen naar [email protected]. Gechipte varkens kunnen worden geregistreerd als gezelschapsdier door de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren (NDG).

De varkens worden als hobbydier aangemerkt als er maximaal vier worden gehouden, inclusief hun eventuele niet-gespeende biggen. Een hobbyvarkenshouder met een UBN voor een zogeheten RE-bedrijf mag varkens aan- en afvoeren van en naar een ander RE-bedrijf. Een hobbyvarkenshouder die zijn varkens naar een ander type bedrijf wil afvoeren, moet de zogenoemde B-status voor varkenshouders aanvragen. Zie verder onder Bedrijfs- en hobbystatus voor varkenshouders. Wie z'n RE-status wil veranderen en z'n varkens heeft gechipt en geregistreerd bij de NDG, kan het beste de transporten registreren bij een van de twee databanken, die van de POV of van Varkenspost.nl.

Gerelateerde onderwerpen:

Overige regelgeving:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier