Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Regelgeving voor varkens

Houders van hobbyvarkens moeten beschikken over een UBN (zie www.mijnrvo.nl). Aan- en afvoermeldingen kunnen ze op dit moment officieel alleen registreren bij een door de overheid aangewezen databank, die van de Producenten Organisatie Varkenshouderij of van Varkenspost.nl. Wie dat niet wil, omdat deze organisaties gelinkt zijn aan de commerciele varkenshouderij, kan bij de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders terecht voor een paspoort. Zie verder wiki over identificatie en registratie van varkens . Hoewel officieel niet toegestaan, kunnen varkens die een dergelijk paspoort hebben, worden gechipt. 

Officieel moeten varkens een oormerk in. Om oormerken te kunnen bestellen, heb je een relatienummer nodig. Dat kun je aanvragen bij rvo.nl. Raszuivere en hybride varkens die staan ingeschreven in een stamboek, mogen in plaats van een oormerk worden voorzien van een tatoeage.

Je mag met je varken niet naar een evenement. Dat heeft te maken met strenge regels die de verspreiding van dierziekten moeten voorkomen.

Alle regels die gelden voor identificatie, registratie en oormerken voor hobbyvarkens staan uitgebreid beschreven in de regelwijzer voor varkens (zie bijlage). Daar kun je ook lezen hoe je een UBN kunt opvragen en je varkens kunt aanmelden bij de databank.

Van een aantal voorschriften zijn hobbymatige varkenshouders vrijgesteld. Zo vallen varkenshouders met maximaal vier varkens en hun eventuele niet-gespeende biggen, niet onder strenge regels die gelden voor grote bedrijven. Zij komen in aanmerking voor de zogeheten RE-status. Zij mogen varkens afvoeren naar de slacht maar ook naar andere varkenshouders met een RE-status. Kleinschalige bedrijven gericht op productie hebben doorgaans de status van B- of D-bedrijf. Meer hierover in de wiki's Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelije dierziekten, zoönosen en TSE's en Bedrijfs- en hobbystatus voor varkenshouders, zie links hieronder. 

Voor de export van hobbyvarkens gelden ook aangepaste regels. Deze zijn terug te vinden in het document Exportcertificering vanaf de boerderij en verzamelcentrum (zie bijlage).

Voor de afvoer van dode varkens gelden de regels betreffende de destructie .

Relevante regelgeving:

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier