Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Regelgeving voor varkens

Houders van hobbyvarkens mogen maximaal 4 varkens hebben. Ze moeten beschikken over een UBN (zie www.mijnrvo.nl). Een UBN moet je aanvragen voordat de varkens bij je komen.

Aan- en afvoermeldingen kun je registreren bij een door de overheid aangewezen databank, die van de Producenten Organisatie Varkenshouderij of van Varkenspost.nl.
Wie dat niet wil, omdat deze organisaties gelinkt zijn aan de commerciële varkenshouderij, kan zelf een paspoort maken en de dieren laten chippen. Dit is officieel niet toegestaan. Zie verder wiki over identificatie en registratie van varkens .

Officieel moeten varkens een oormerk in. Om oormerken te kunnen bestellen, heb je een relatienummer nodig. Dat kun je aanvragen bij rvo.nl. Op de website van rvo.nl is ook meer informatie te vinden over het bestellen van oormerken. Zie rvo.nl/onderwerpen/identificatie-en-registratie-dieren/varkens-melden/varkens-merken

Iedere varkenshouder moet veranderingen in het aantal varkens bijhouden. Ook moet je de geboortegegevens bijhouden. Dit doe je in een bedrijfsregister. Dit mag op papier of digitaal, in een app bijvoorbeeld. Hoe je de gegevens noteert mag u zelf bepalen. Dit register moet u minimaal 3 jaar na de laatste verandering bewaren. Noteer in het bedrijfsregister ook het verlies van een oormerk. Vermeld hierbij het oormerknummer en de datum van verlies.

Raszuivere en hybride varkens die staan ingeschreven in een stamboek, mogen in plaats van een oormerk worden voorzien van een tatoeage.

Je mag met je varken niet naar een evenement. Dat heeft te maken met strenge regels die de verspreiding van dierziekten moeten voorkomen.

Van een aantal voorschriften zijn hobbymatige varkenshouders vrijgesteld. Zo vallen varkenshouders met maximaal vier varkens en hun eventuele niet-gespeende biggen, niet onder strenge regels die gelden voor grote bedrijven. Zij komen in aanmerking voor de zogeheten RE-status. Je mag als hobbyvarkenshouder varkens afvoeren naar de slacht maar ook naar andere varkenshouders met een RE-status. Kleinschalige bedrijven gericht op productie hebben doorgaans de status van B- of D-bedrijf. zie de linkjes hieronder. 

De regels voor de afvoer van dode varkens zijn te vinden in de wiki over destructie .

Relevante regelgeving:

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier